POČETNAArhiva
Pričestili se učenici trećeg razreda
ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP
TRI MIŠKULINA IZ BUŽIMA
PRAKTIČNI RAD S UČENICIMA
RAD S OSNOVNOŠKOLCIMA
MANIFESTACIJE U GOSPIĆU I OTOČCU
DEKAN JE SLAVKO OREŠKOVIĆ
DOKTORICI ČUBELIĆ I TREĆI MANDAT
20. TJEDAN MOZGA U HRVATSKOJ
POMOGNIMO MARIEVO LIJEČENJE
ZAVRŠENA PRVA ONLINE RADIONICA UPSHIFT
JOSO STARČEVIĆ - ĆELE
KONCEPT RAZVITKA LIKE
RAZVOJ GOSPODARSTVA U EKOLOŠKI OSJETLJIVOM PODRUČJU
TREĆE NATJECANJE ZNANSTVENIK U MENI
PRAVI EU VELEPOSLANICI
ČETVRTO PREDAVANJE PROTIV GRITA
PREDAVANJE O LIČKIM GENERALIMA
PREDAVANJE O FRANJI FILIPOVIĆU
EKOLOŠKA LABILNOST KRŠKOG OKOLIŠA
AKTIVNA JESEN
PREZENTACIJA STRANIH FAKULTETA
ZNANSTVENO STRUČNE TRIBINE
Ličani u okupaciji Bosne i Hercegovine 1878. godine
NOVA RAZMJENA MLADIH
ZAŠTO JE KOSINJSKI VRH KUTEREVAČKI?
REKORDAN BROJ PRIJAVA
OPĆINSKA POTPORA ZA ĐAKE
EKSPEDICIJSKI PROGRAM U LICI
SVIMA I UVIJEK DOSTUPNI
HRVATSKE LIJEČNICE
VJEŽBA NA STIJENI
LIČKI KVIZ
Fotosofia donosi svjetlo optimizma
UZDARJE JEDNOG RAZREDA
ONLINE GLAZBENI SEMINAR
DODIJELJENE VEČERNJAKOVE RUŽE
GRADNJA DOMA ZA STARIJE SVEĆENIKE
USKRSNO SLAVLJE U KATEDRALI
VAZMENO BDIJENJE
DAN VELIKIH DOGAĐANJA U ISUSOVU ŽIVOTU
POTPISANI UGOVORI ZA DVA OBJEKTA
SVA SU DJECA ISTIH POTREBA
Rotaryjanci za Josipa Kolačevića
DRŽAVNO NATJECANJE IZ VJERONAUKA
HRVATSKI TJEDAN MOZGA
PROVEDENO LOKALNO ISTRAŽIVANJE
NASTAVLJA SE KONTROLA VIDA
EDUKACIJA O VOLONTIRANJU I ODRŽIVOM RAZVOJU
PONOVO KONTROLA VIDA
KONTROLA VIDA
EUROPSKO OBRAZOVANJE UČITELJA

Lički Osik

Pričestili se učenici trećeg razreda

Prvopričesnici Ličkog Osika
Prvopričesnici Ličkog Osika
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
30. svibnja 2021. u 12.45 sati

LIČKI OSIK - U župnoj crkvi sv. Josipa danas je 13 učenika trećeg razreda Osnovne škole dr. Franje Tuđmana primilo sveti sakrament prve pričesti. Svetu misu je predodio župnik vl. Luka Blažević. (Mač)

7. Dani Šime i Ante Starčevića u Gospiću

ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
26. svibnja 2021. u 14.40 sati

Priredila: izv. prof. dr. sc. Anela Nikčević-Milković, predsjednica Programskog odbora skupa

GOSPIĆ - Prošli je tjedan na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru održan je znanstveno-stručni skup "Globalne promjene u obrazovanju i očuvanje baštine" u okviru 7. Dana Šime i Ante Starčevića. Ovaj tradicionalni bijenalni znanstveno-stručni skup organizira se u sredini grada Gospića i okolice, međutim, zbog aktualne svjetske pandemije virusa COVID-19 ovogodišnji skup odvijao se virtualno putem platforme Zoom-a.

Programsko-organizacijski odbor skupa uspješno je organizirao i ovogodišnji skup u ovim izmijenjenim okolnostima. Program skupa je vrlo bogat, a tematski je pomirio ova dva naizgled suprotna pola - globalizaciju i očuvanje baštine. Svjesni smo da se škole danas nužno moraju prilagođavati suvremenim globalnim procesima (multikulturalnosti, migracijama, većoj uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologija, interdisciplinarnosti i dr.), ali i prenositi kulturne, povijesne i tradicijske vrijednosti različitih krajeva s jednog naraštaja na drugi. Skup je okupio sedamdesetak znanstvenika i stručnjaka odgojno-obrazovne prakse koji se gotovo svakodnevno bave ovim temama. U ime Uprave Sveučilišta u Zadru skup je otvorio prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, prorektor za znanost i informacijsku infrastrukturu.
U jutarnjem dijelu skupa održala su se dva plenarna izlaganja dvije renomirane znanstvenice i sveučilišne nastavnice sa Sveučilišta u Zagrebu: prof. dr. sc. Dinke Čorkalo Biruški s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Borne Fuerst-Bjeliš s Geografskog Odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški održala je predavanje pod naslovom "Izazovi obrazovanja u višeetničkim zajednicama: naučene lekcije i budući izazovi" u kojem je govorila o ključnom izazovu sustava javnog obrazovanja koji treba osigurati prijenos ne samo većinskih vrijednosti i kulturnih obrazaca nego jednaku mogućnost treba osigurati i manjinskim skupinama. Većina suvremenih društava ima obilježje višeetničnosti tako da je uloga škole osim zadovoljavanja obrazovnih potreba i u očuvanju identitetskih potreba i interesa djece i njihovih roditelja. Profesorica Čorkalo Biruški zalaže se za interkulturnu perspektivu i stajalište prema kojem škola može ostvariti svoju obrazovnu i svoju odgojno-identitetsku funkciju ako se ostvarenje tih funkcija promatra sa stajališta ostvarenja djetetovih potreba i prava. U predavanju je detaljnije govorila o istraživanjima uloge škole u socijalnointegracijskim procesima djece i mladih u raznolikim višeetničkim zajednicama u Republici Hrvatskoj, koje profesorica sa svojim timom provodi posljednjih dvadesetak godina. Rezultati njenih istraživanja pokazuju kako upravo škola može biti (prirodan) prostor socijalne integracije djece, ali i to da integracijska uloga škole kod nas nije dovoljno prepoznata, posebno ne u zajednicama koje se još uvijek oporavljaju od posljedica Domovinskog rata. Iznesene su i na rezultatima utemeljene preporuke o tome kako škola može bolje i učinkovitije odgovoriti na obrazovne, identitetske i integracijske potrebe djece i mladih, pripadnika i manjina i većine, u višeetničkim zajednicama.
Prof. dr. sc. Borna Fuerst-Bjeliš održala je predavanje pod naslovom "Regionalni identiteti kao baština" u kojem je govorila o regionalnim identitetima kao dijelu naše ukupne baštine kako pojedinca tako i naroda i države. Regionalni identiteti, kao prostorni identiteti, rezultanta su naše povijesne interakcije s prostorom, zajedničkog načina života i organizacije u tom prostoru, posebnih odnosa s okolišem i drugim zajednicama s kojima živimo i stvaramo složene odnose, koji su specifični, nama jedinstveni i različiti od drugih. Prostorni identitet komponenta je našeg složenog identiteta. Profesorica Fuerst-Bjeliš prikazala je primjere detaljnih analiza pojedinih regionalnih pojmova/identiteta u hrvatskom povijesnom pograničnom području na temelju istraživanja toponimijskog i simboličnog sadržaja povijesnih karata. Primjeri se odnose na povijesne regije Morlakiju, Malu Vlašku i Tursku Hrvatsku, koje su postojale kao regionalni koncepti i identiteti u određenom povijesnom i sociokulturnom "trenutku" koji ih je stvorio, a s vremenom su prošle različite procese disolucije i translacije.
U poslijepodnevnom dijelu skupa održano je trideset i pet izlaganja po skupinama iz humanističkog, društvenog i prirodoslovnog područja znanosti te umjetničkog područja. Rezime skupine humanističkog područja znanosti odnosi se na činjenicu očuvanja univerzalnih ljudskih vrijednosti u okviru formiranja kulturnog identiteta djece i mladih. Važno je očuvati kulturnu materijalnu i nematerijalnu baštinu te je prenijeti na mlađe naraštaje putem različitih edukativnih materijala, sadržaja i programa (zavičajnih slikovnica, upoznavanja sa starim hrvatskim rukopisima, početnicama i sl.). Rezime skupine društvenog i prirodoslovnog područja znanosti odnosi se na potvrdu da su škole mjesta nužnih društvenih globalnih procesa, ali i očuvanja prirodne, kulturne, povijesne baštine i baštinskog identiteta. Bili su izloženi primjeri kvalitetnih školskih projekata očuvanja baštine, primjeri predmetne korelativnosti u ostvarenju teme održivog razvoja, rezultati istraživanja interkulturalne osjetljivosti studenata budućih učitelja, rezultati komparativnih međunarodnih istraživanja različitih vrsta pismenosti naših učenika te rezultati sustavnog praćenja učinaka pandemije koronavirusa na odgoj i obrazovanje. Rezime skupine umjetničkog područja odnosi se na činjenicu nužnih promjena obrazovanja koristeći se materijalnom i nematerijalnom kulturnom baštinom u kreiranju kulturnog identiteta djece i mladih te razvoja integriranog kurikuluma u umjetničkim područjima.
U okviru programa predstavljen je Zbornik radova sa 6. Dana Šime i Ante Starčevića pod naslovom "Učitelj - između tradicije i suvremenosti /The Teacher: between Tradition and Modernity" urednica izv. prof. dr. sc. Sanje Vrcić-Mataija i dr. sc. Ines Cvitković-Kalanjoš koji je objavljen na Mrežnoj izdavačkoj platformi Sveučilišta u Zadru "Morepress". Zbornik sadrži trideset recenziranih radova različitih znanstvenih kategorija s humanističkog, društvenog, prirodoslovnog područja znanosti i umjetničkog područja. Zbornik su predstavili prof. dr. sc. Josip Faričić, prorektor za strategiju razvoja i izdavaštvo Sveučilišta u Zadru, izv. prof. dr. sc. Maja Verdonik, recenzentica zbornika te urednice.
Ovim putem Odjel za nastavničke studije u Gospiću zahvaljuje se ustanovama koje su financijski pomogle održavanje skupa: Sveučilištu u Zadru, Gradu Gospiću, Ličko-senjskoj županiji i Nacionalnom parku "Plitvička jezera".

Prilog za ličku povijest

TRI MIŠKULINA IZ BUŽIMA

U brušanskoj akciji sudjelovala su braća Grga, Mate i Nikola.

Miškulinov grunt u Krču/ Fotografije iz arhiva obitelji Orašanin
Miškulinov grunt u Krču/ Fotografije iz arhiva obitelji Orašanin
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
19. svibnja 2021. u 12 sati

Priredio Marko ČULJAT

GOSPIĆ - Prije 89 godina zbog državnog terora u Kraljevini Jugoslaviji grupa građana izvršila je napad na žanarmerijsku postaju u Brušanima koja se nalazila u zapadnom dijelu sela. Akcije je izvedena 6./7. rujna 1932. godine. U literaturi se taj događaj različito naziva: Brušanski ustanak, Lički ustanak ili Velebitski ustanak. Akcija je organizirana na poticaj grupe ustaša koji su stigli iz Italije otkuda je stiglo oružje i pakleni stroj koji je bačen na postaju.

Nakon akcije uslijedila je krvava odmazda vlasti po ličkim selima, a ne samo u Brušanima i Rizvanuši. Profesor Bićanić, koji je dugo godina istraživao ovaj događaj kaže da su suđena 244 čovjeka.

Među akterima ustanka bila su i tri rođena brata Miškulin iz Bužima: Grga (43), Mate (38) i Nikola (27) koji su u Gospiću imali trgovinu u centru Grada, tik župnog dvora. Oni su bili djeca Adama i Kate rođ. Starčević i živjeli su u Krču u Bužimu. Sudske zapisnike sa suđenja najmlađem Miškulinu dobili smo od njegove nećakinje Ljubice Orašanin, kćerke Mate Miškulina.

Iz sudskih spisa čitamo o Nikoli i grupi ustanika kojima je suđeno najprije na Okružnom sudu u Gospiću od 2. rujna 1933., pa sa suđenja Stola sedmorice kao kasacionom sudu u Zagrebu od 17. listopada 1933.:
- …neoženjen je, pismen, bio je vojnik, bez imovine, neosuđivan - dio je podataka iz presude u Zagrebu gdje mu je nakon pritvora od 10 mjeseci i 26 dana suđeno kao prvom u grupi od devet osumnjičenika za nasilnu promjenu državnog poretka: Jandre Žarak (32) iz Perušića kbr. 5, poljodjelac; Nikola Francetić (43) iz Ličkog Novog kbr. 59, poljodjelac; Mate Miškulin (38) iz Bužima kbr. 25, Luka Hećimović rođen u Konjskom Brdu živi u Gospiću, advokatski solicitator; Grga Miškulin (43) iz Bužima kbr. 26, trgovac u Gospiću; Ive Butorac (33), Gornje Pazarište, lugarski dnevničar, Tomo Starčević (25), poljodjelac i Jure Nikšić (45) iz Široke Kule kbr. 190, mlinar u Gospiću.

Miškulinu se stavljalo na teret "da je na Visočici preuzeo oružje, municiju i eksploziv iz Zadra, odnosno iz Italije, za dizanje ustanka. Oružje je preuzeo od Jure Gazića i Josipa Vukića i 12. srpnja 1932. s Nikolom Oreškovićem, Jožom Tomljenovićem i Josipom Japunčićem donio do Divosela".
Miškulin je osuđen na tri godine i šest mjeseci robije i na pet godina gubitak časnih prava, Jandre Žarak, na 3 godine robije, Nikola Francetić na 1 godinu u šest mjeseci, Mate Miškulin na 2 godine i 6 mjeseci, Luka Hećimović na 1 godinu, Grga Miškulin na 1 godinu, Ivan Butorac na 1 godinu, Tomo Starčević na 1 godinu i Jure Nikšić na 4 godine i 2 mjeseca.

Ivica Abramović, iz Brušana, zapisao je kako je češće dolazio u Gospić (1931) i tako upoznao hrvatske omladince, a otac ga je upoznao s braćom Miškulin, Grgom i Matom, koji su imali neku malu trgovinu u Gradu. U Beograd je Miškulin dopremljen teško poremećen od žandarskih batina u pritvoru i mučenja strujom. Očito se radilo o posttraumatskom stresu. Od ličke grupe bili su u toj sobi još Ante Šuper i Pave Barić, a od sušačke grupe Šime Balen. Sa 66 drugih osuđenika od 27. lipnja 1934. proveo je u Kaznenom zavodu u Zenici, BiH, gdje je po izdržavanju kazne pušten na slobodu 25. ožujka 1936.

Pred Domovinski rat Nikola je bio je u Domu za starije osobe u Gospiću i zbog napada na objekte Doma svi su korisnici evakuirani na otok Rab gdje je Nikola i preminuo. Ekshumiran je i sahranjen u mjesnom groblju u rodnom selu.

Stariji brat Grga je 1945. preminuo u Gospiću, a Mate 1995. u Zagrebu. Matinoj obitelji tada je brzojav sućuti uputio dr. Franjo Tuđman, predsjednik Republike Hrvatske.

18. festival znanosti u Gospiću

PRAKTIČNI RAD S UČENICIMA

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
16. svibnja 2021. u 8.30 sati

GOSPIĆ - Prošlog tjedna održan je 18. festival znanosti na kome su profesori s učiteljskog fakulteta radili s gospićkim osnovnoškolcima.

Studentice Odjela za nastavničke studije u Gospiću, pod vodstvom mentorica izv. prof. dr. sc. Sanje Vrcić-Mataija i doc. dr. sc. Jasminke Brala-Mudrovčić, pripremile su niz lutkarskih aktivnosti koje su predstavile učenicima Osnovne škole dr. Jure Turića iz Gospića. Kroz radionicu Igra s ginjol lutkom kao medijem scenske kulture prikazale su proces nastanka lutke te načine njezine animacije u okviru odabranog književnog predloška.

Studentice četvrte godine Odjela u okviru kolegija Metodika hrvatskoga jezika pod mentorstvom asistentice Marine Franić-Šimunić, provele su radionicu i pričaonicu s učenicima razredne nastave Osnovne škole dr. Jure Turića u Gospiću, kojom su obuhvaćeni pojmovi kulture čitanja, pisanja, govorenja i slušanja.

I na kraju Radionica - sadionica. je organizirana u dvorištu zgrade Odjela za nastavničke studije gdje su sađene sadnice bobičastog voća koje uspijevaju na području Like: kupine, maline, ribizla i ogrozd. Uz demonstraciju procesa sadnje i upoznavanje osnovnih obilježja bobičastog voća skrenula se pozornost na pozitivne aspekte uzgoja i konzumiranja pojedinih vrsta voća u svakodnevnoj prehrani. Nositelji i organizatori aktivnosti su doc. dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka, izv. prof. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija i studentice 4. godine Odjela za nastavničke studije u Gospiću. (JBM)

Festival znanosti

RAD S OSNOVNOŠKOLCIMA

Ovih su dana s osnovnoškolcima intenzivnije radili profesori i studenti za učitelje.

Dio festivala bio je u holu škole, a dio ...
Dio festivala bio je u holu škole, a dio ...
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
13. svibnja 2021. u 13.15 sati

GOSPIĆ - U sklopu Festivala znanosti jučer je održana radionica pod nazivom "Tradicijska kultura" u Osnovnoj školi dr. Jure Turića.

Sudjelovali su učenici četvrtog razreda osnovne škole s učiteljicom Anom Nikšić te studentice prve i četvrte godine Odjela za nastavničke studije u Gospiću: Katarina Crnković, Iva Baburić, Marija Poplašen i Karla Mamić. Radionicu je vodila dr. sc. Ines Cvitković-Kalanjoš. Prezentirala se tradicijska kultura ličkog kraja, a sve je vodilo ka zajedničkom osmišljavanju stihova ličkih bećaraca. Nakon završetka radionice sudionici su se zaputili na obalu Novčice gdje su pjevali ličke bećarce i degustirali tradicijska jela Like.

U ovoj školi je na uzorku od 20 sudionika (na masovnost se nije išlo radi epidemioloških mjera) razredne nastave, u dobi od deset godina, primjeni skup od dvije varijable s ciljem da se utvrditi postoji li razlika u manifestnim mjerama morfoloških antropometrijskih obilježja u odnosu na norme. Svrsishodnost rada jest ta da se na temelju dobivenih informacija na optimalan te što pravovremeniji i efikasniji način može provoditi modeliranje, dijagnosticiranje, planiranje, programiranje i kontroliranje tjelesnog vježbanja učenika i učenica razredne nastave. Mjerenja se uklapaju u finalna mjerenja učenika koje provode učitelji pri dijagnostici stanja učenika. Sudjelovali su učenici četvrtog razreda s učiteljicom Anom Nikšić i studenti s Odjela za nastavničke studije u Gospiću pod mentorstvom doc. dr. sc. Brace Tomljenovića. (JBM)

Uz 18. Festival znanosti

MANIFESTACIJE U GOSPIĆU I OTOČCU

 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
12. svibnja 2021.

Pripremila: Jasminka Brala-Mudrovčić

GOSPIĆ - U tijeku je 18. Festival znanost - manifestacija u kojoj se popularizira znanost i umjetnost.


Festival traje od 10. do. 15. svibnja 2021. godine. Ovogodišnja tema je Kultura znanosti kojom se nastoji komunicirati kulturu znanosti u dijalogu između znanstvenika i javnosti s ciljem održavanja međusobnog razumijevanja i povjerenja. Gotovo su svi nastavnici Odjela za nastavničke studije u Gospiću prijavili aktivnosti koje su toliko raznolike i zanimljive da će to biti pravo slavljenje znanosti i umjetnosti.

Službeni program s rasporedom aktivnosti nalazi se na stranicama Sveučilišta u Zadru i na stranicama Odjela u Gospiću. Neke zanimljive aktivnosti su već odrađene pa se rezultati mogu već i vidjeti. Studenti(ce) I. i V. godine Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru pod mentorstvom izv. prof. dr. art. Marijana Richtera priredili su dvije izložbe svojih radova u virtualnom obliku. Proveli su istraživanja pod naslovima Street art te Aproprijacija i/ili interpretacija. Iskušavali su mogućnosti preuzimanja biranih ideja, postupaka, tema i motiva suvremene umjetnosti na način koji svakom studentu omogućava vlastito kreativno iskustvo što se može pogledati na poveznicama:

read.bookcreator.com/KYfsBW44HVRHl0D69bHRxi9KSZE2/7mUqSs5WTnO4G5bGo-OC8A

read.bookcreator.com/mXFe7hZMzLdpbYXytnv7JMLL2pK2/Prjt7iDUSQek2qd9MuCgUg

Na sljedećoj poveznici dostupna je virtualna izložba radova studenata Odjela za nastavničke studije u Gospiću pod mentorstvom izv. prof. dr. art. Ane Vivode izrađena u sklopu kolegija Likovni pristup dječjoj književnosti i nekoliko zanimljivih fotografija:

conference.unizd.hr/slikovnice

U Otočcu je održan Festival znanosti u suradnji Sveučilišta u Zadru, Odjela za nastavničke studije u Gospiću i Odjela za kroatistiku, i KUBS Baštinice iz Otočca. Interpretirala se tema kulture znanosti predavanjem Atavizmi pripovijedanja u digitalnom diskursu, a predstavljena je i 3D animacija Stari grad Otočac na vodi pod pokroviteljstvom Turističke zajednice grada Otočca. Popularizirala se znanost o jeziku, književnosti i povijesna znanost uklapanjem u matrice "treće kulture" u skladu sa zahtjevima informacijskog doba i povezivanjem s novim tehnologijama i digitalnim servisima, a ukazalo se na nužnost inkorporiranja popularnoznanstvenog diskursa u kulturnoturističke i ekonomske modele.

Predavanje o pripovijedanju koje je u digitalnom diskursu 21. st. paradoksalno bliže iskonskom (pra)povijesnom pripovijedanju nego otuđenom modernom i prijelaznom postmodernom pripovijedanju upotpunjeno je i predavanjem dipl. sociologinje i povjesničarke umjetnosti Snježane Jovanić o crkvi SV. MARIJE MAGDALENE koja se nalazila unutar zidina staroga grada. Organizatori aktivnosti su: doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić, izv. prof. dr. sc. Josip Miletić i Manja Kostelac-Gomerčić, prof. (predsjednica KUBS Baštinice iz Otočca).

Održana je i radionica "PSIHOLOGIJA KAO KULTURA ZNANOSTI", a voditeljica radionice doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković nastojala je djeci približiti znanost i znanstvena otkrića te im pojasniti znanstveno područje bavljenja ljudskim ponašanjem kakvo je psihologija govoreći im o značaju znanosti općenito te u posebnim okolnostima kao što su pandemija, elementarne nepogode, osobni problemi i sl. Studentice prve godine Iva Baburić, Katarina Crnković i Marija Poplašen djeci su uživo demonstrirale tri psihološke teme: Maslowljevu teoriju potreba, muški-ženski mozak i razvoj samopoštovanja, a potom je studentica treće godine Lucija Harabajsa preko platforme MS Teams djeci prezentirala Teoriju Jana Piageta o razvoju mišljenja i govora djece. Nakon demonstracija tema djeca su postavljene zadatke vrlo motivirajuće izvršavala. Radionica se odvijala u dvorištu Osnovne škole dr. Jure Turića u prvom razredu učiteljice Vlatke Galac.

Izabran je novi dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu

DEKAN JE SLAVKO OREŠKOVIĆ

Ovo je još jedan gospićki gimnazijalac koji je napravio karijeru.

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
23. travnja 2021. u 19.45 sati

Priredio Marko ČULJAT

ZAGREB/GOSPIĆ - Danaska sam se kroz podne zera čuja sa kumšinicom Ivankom, onom sestrom sa itnog prijema u bolnici, koja me priupita esam li čuja za Slavka. A ja priupita kojeg, pomislivši da je niko završija u Bolnici, našto će una pa Oreškovića post j' dekan Medicinskog fakulteta, mi smo ti generacija iz škole i ponekad se čujemo. Nama sam ušalta o kome se to radi i malkice prosurfa i nakon prve ovogodišnje trave smislija:

Proteklih godina rijetko se čulo ime Slavka Oreškovića (61), liječnika ginekologa iz popularne Petrove u Zagrebu. Rođen je u Širokoj Kuli. Osnovnu školu završio u rodnom selu i Ličkom Osiku, a poslije gospićke gimnazije diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1984). Odmah se vraća u Gospić da bi obavio pripravnički staž u Medicinskom centru i to na ginekološkom odjelu Opće bolnice (1986). Nakon toga završava specijalizaciju iz ginekologije i porodništva (1992) i karijeru je nastavio u popularnoj Petrovoj, odnosno Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb, doktorirao je (1999) i tu je bio i ravnateljem punih 13 godina., a postao je i redoviti sveučilišni profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Prof. dr. sc. Slavko Orešković konačno je jučer izabran za dekana Medicinskog fakulteta i time se pridružio plejadi mlađih znanstvenika i značajnih osoba iz Gospića i Like koji su postigli značajan uspjeh u struci. Ovih godina čak su četiri vrhunska pravnika, odnosno suca u najznačajnijim pravosudnim hrvatskim institucijama u Zagrebu, a Orešković je novi dragulj u toj ličkoj kruni. Ne treba zaboraviti ni prošle, stare generacije. Svakako treba se prisjetiti zaboravljenog Matije Mesića, podrijetlom Brinjaka, koji je bio prvi rektor Sveučilišta u Zagrebu, tada Kraljevskog sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu (1874 - 1875), zatim nešto mlađeg ali vjerojatno od svjetskog značaja dra Andrije Štampara čija se znanost evo već drugu godinu primjenjuje u cijelom svijetu, ali se on i ne spominje poradi dnevne politike. U slobodnoj i demokratskoj hrvatskoj Ličani su ponovo u prvom planu bilo kao premijeri ili kao ministri…

Opća bolnica Gospić

DOKTORICI ČUBELIĆ I TREĆI MANDAT

Doktorica Čubelić dio vremena provodi i na Pedijatrijskom odjelu/Snimio Marko Čuljat
Doktorica Čubelić dio vremena provodi i na Pedijatrijskom odjelu/Snimio Marko Čuljat
Završen je reizbor rantalje Opće bolnice Gospić.
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
21. travnja 2021. u 16.30 sati

GOSPIĆ - Za ravnateljicu Opće bolnice ponovno je, po treći put imenovana Gospićanka, mr. Sandra Čubelić, pedijatrica. U protekla dva mandata mnogo je toga uradila za svoj grad i Bolnicu. Sudjelovala je na brojnim skupovima s kojih su njene rasprave prenošene u cijelosti na temu rada i problema bolnica u manjim sredinama.

- Zahvaljujem se na trećem mandatu i ukazanom povjerenju za ravnatelja Opće bolnice, Upravnom vijeću, županu Ličko-senjske županije mr. Milinoviću sa suradnicima. Također se zahvaljujem menangmentu Bolnice, svojim pomoćnicima na nesebičnoj podršci tijekom ovog dinamičnog perioda u hrvatskom zdravstvu. Hvala svim kolegama liječnicima, sestrama, nezdravstvenom osoblju na nesebičnom radu i podržavanju raznih inicijativa, do akreditacije. Želim da naša Bolnica bude prepoznatljiva, pacijenti adekvatno opskrbljeni i ono što svi želimo da nam se život počne vraćati u normalu. - izjavila je za Ličke novine doktorica Čubelić. (MaČ)

HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEUROZNANOST

20. TJEDAN MOZGA U HRVATSKOJ

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
10. ožujka 2021. u 11 sati

ZAGREB - Tjedan mozga, svjetska manifestacija popularizacije istraživanja mozga, odvija se već drugu godinu u posve drugačijim, pandemijskim okolnostima. Dani otvorenih vrata znanstvenih i drugih ustanova koje su dosad sudjelovale u organizaciji Tjedna mozga u Hrvatskoj nažalost još nisu mogući. Iako nema uobičajenih aktivnosti, simpozija, popularnih predavanja, kao ni žamora znatiželjne vrtićke i školske djece i mladeži u predavaonicama i laboratorijima koje smo s veseljem dočekivali u tjednima ožujka, Hrvatsko društvo za neuroznanost (HDN) nastavlja provoditi jedan od svojih glavnih ciljeva - promicanje najnovijih spoznaja iz područja neuroznanosti u široj javnosti. - kaže se u najavi ovogodišnjeg Tjedna mozga koju smo dobili iz Hrvatskog društva za neuroznanost.

Podsjetimo ukratko na poznate činjenice da više od 45 posto sveukupnih troškova i opterećenja u zdravstvenom sustavu EU čine bolesti mozga, i da trošak veći od 800 milijardi eura godišnje za bolesti mozga premašuje ukupne godišnje troškove liječenja kardiovaskularnih i malignih bolesti. Istraživanje mozga postalo je jedan od trajnih prioriteta istraživanja u razvijenim državama svijeta u kojima se više od milijun i pol znanstvenika bavi neuroznanošću.

Hrvatsko društvo za neuroznanost pridružilo se svjetskoj akciji promocije znanja o mozgu i bolestima mozga u prvim godinama nakon osnivanja društva 2000. Ove godine, u suradnji s brojnim znanstvenim, nastavnim i stručnim ustanovama i zainteresiranim organizacijama, pripremamo 20. Tjedan mozga koji će se umjesto uživo odvijati putem elektronskih medija. Tijekom posljednjih dvadeset godina predstavljali smo brojne teme značajne za razumijevanje značenja i primjena istraživanja mozga, a ovogodišnja glavna tema ticat će se utjecaja nove bolesti COVID-19 na funkcije mozga. Uz ovu temu, govorit ćemo o evoluciji mozga i pokušati objasniti utjecaj digitalnih tehnologija na razvoj i funkcije mozga (digitalna evolucija).

Najavljujemo on-line tribinu "MOZAK I COVID-19" koja će se održati u četvrtak 18. ožujka 2021. od 17.00 do 18.30 sati, pod pokroviteljstvom i u organizaciji Odbora za neuroznanost i bolesti mozga Razreda za medicinske znanosti HAZU i Znanstvenog centra izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost. U ovoj tribini će sudjelovati stručnjaci iz različitih područja koji će iznijeti najnovije spoznaje o različitim aspektima utjecaja koronavirusa na mozak - prof. dr. sc. Neven Henigsberg, prof. dr. sc. Alemka Markotić, prof. dr. sc. Marija Santini, prof. dr. sc. Milan Radoš/prof. dr. sc. Marko Radoš, prof. dr. sc. Dimitri Krainc, prof. dr. sc. Miro Jakovljević, prof. dr. sc. Stipan Jonjić, prof. dr. sc. Zoran Đogaš, doc. dr. sc. Hrvoje Budinčević. Koordinatori tribine su prof. dr. sc. Henigsberg i prof. dr. sc. Željka Krsnik, a uvodne riječi će dati akademkinja Vida Demarin, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik HDN prof. dr. sc. Marijan Klarica, predsjednik Odbora za neuroznanost i bolesti mozga Razreda medicinskih znanosti HAZU akademik Ivica Kostović. Na kraju tribine ''Mozak i COVID-19'' akademik Norman Sartorius izložit će sažetak, zaključke i glavne poruke. Javna tribina će se održati na platformi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

MOZAK I (DIGITALNA) EVOLUCIJA
Tijekom ovogodišnjeg Tjedna mozga omogućit ćemo bolje upoznavanje evolucije mozga ljudske vrste (homo sapiens), uz naglasak na specifična ljudska svojstva mozga i ponašanja - ona koja nas čine ljudima, kao što su jezik i simboličko mišljenje, moral, svijest o sebi, razmišljanje o Bogu. Nadalje, razumijevanje evolucije ljudskog mozga važno je i za razumijevanje specifično ljudskih bolesti mozga (primjerice shizofrenija, Alzheimerova bolest, autizam). Najčešće je pitanje što je posebno u biološkom ustrojstvu ljudskog mozga. Iako je ljudski mozak gotovo tri puta veći od mozga čimpanze, sama veličina i broj neurona ne mogu objasniti jedinstvena svojstva ljudske kognicije i ponašanja. Znanstvenici se slažu da je tajna sposobnosti ljudskog mozga u ustrojstvu evolucijski novog dijela moždane kore - neokorteksa, koji se oblikuje tijekom razvitka posebnim prostornim i vremenskim slijedom izraženosti gena.

Jedna od posljedica pandemije je povećano korištenje interneta i digitalnih medija za svakodnevne zadatke (učenje, druženje, posao, i sl.). Stoga se postavlja pitanje na koji način digitalni mediji i tehnologije utječu na naš mozak, doživljavanje svijeta oko nas i obrađivanje informacija, te kakav je utjecaj novih tehnologija na naše zdravlje. Utječu li digitalni mediji i tehnologije na razvoj i evoluciju ljudskog mozga, mogu li digitalne tehnologije u budućnosti dovesti do promjena ljudskog ponašanja? O svim navedenim pitanjima raspravljat će skupina naših cijenjenih stručnjaka u okviru on-line tribine koju zajednički organiziraju Hrvatsko društvo za neuroznanost i Znanstveni centar izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u utorak 16. ožujka 2021. od 16.00 do 18.00 sati.

U organizaciji 20. Tjedna mozga pridružuju nam se Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, sastavnice Sveučilišta u Splitu, Osijeku, Rijeci i Zadru te članovi Hrvatskog društva za neuroznanost u tim sveučilišnim središtima, kao i Zagrebački institut za kulturu zdravlja. Istodobno očekujemo aktivnosti u sveučilišnim centrima u Dubrovniku, Varaždinu, Puli kao i u zdravstvenim ustanovama u Zagrebu i drugim gradovima. Mi smo se već uključili u međunarodnu akciju za bolje razumijevanje funkcija ljudskog mozga i očuvanje njegovog zdravlja. Uključite se i vi!
Više na mrežnoj stranici www.hdn.hr

Humanitarna akcija za Maria Puškarića

POMOGNIMO MARIEVO LIJEČENJE

Mario boluje od podmukle multiple skleroze.

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
20. studenoga 2020. 17.30 sati

ZAGREB - Pomognimo Mariu naziv je humanitarne akcije za Maria Puškarića mladića oboljelog od podmukle neurološke bolesti - multiple skleroze.

Ovom akcijom prikupljaju se sredstva kojom bi se Mariu pružila druga prilika za normalan život. Akcija traje do početka prosinca. Program liječenja matičnim stanicama u Njemačkoj stoji preko 400 tisuća kuna i Mario bi možda dobio šansu lakšeg života.

Uplate se vrše u Go fund me platforme "Help Mario to walk again" https://gf.me/u/yzciyg ili uplatom na Udruga za promicanje nenasilja u društvu T.E.A.M: IBAN HR8723400091111084387, a za uplate iz inozemstva: SWIFT PBZGHR2X. Privredna banka Zagreb (PBZ)

U opisu plaćanja navesti: prikupljanje financijskih sredstava za liječenje Mario Puškarić. (Ln)

UNICEF

ZAVRŠENA PRVA ONLINE RADIONICA UPSHIFT

Pet timova mladih osvojilo 15.000 kn za implementaciju rješenja u svojoj lokalnoj zajednici.

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
16. studenoga 2020. 18 sati

ZAGREB - Ured UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji s Hrvatskim uredom za kreativnost i inovacije ovog je vikenda uspješno proveo prvu online radionicu UPSHIFT za mlade od 13 do 19 godina. Deset timova iz Ličko-senjske, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije u suradnji sa stručnim mentorima marljivo je radilo na svojoj ideji kako bi riješili probleme u svojoj lokalnoj zajednici.

UPSHIFT je trodnevna radionica koja objedinjuje poduzetnički i timski duh, inovativnost i praktična znanja te mentorsku podršku za rješavanje izazova s kojima se mladi susreću u svojoj lokalnoj zajednici. Na radionici se stječu nova znanja i vještine za analiziranje i rješavanje konkretnih problema. Kako bi sudjelovali u radionici, mladi sami okupljaju svoje timove od tri do pet članova te u prijavi opisuju problem koji žele riješiti.

Mladi iz Ličko-senjske, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije prijavili su razne probleme iz svojih lokalnih zajednica poput problema divljih odlagališta otpada, nedovoljne edukacije mladih o mentalnom zdravlju, problema s kojima se susreću učenici putnici, problema integracije djece s teškoćama u razvoju i ostalih njima bitnih tema. U suradnji sa stručnim mentorima timovi su tijekom tri dana prolazili kroz korake design thinking metode kako bi od problema došli do rješenja te su zadnji dan svi timovi predstavili svoja rješenja pred stručnim žirijem.

Stručnom žiriju, kojeg su činili predstavnici Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije, mladi timovi su u petominutnom izlaganju predstavili svoja rješenja. Žiri nije imao jednostavan zadatak, jer je od deset timova trebao odabrati samo pet rješenja za implementaciju, koja će dobiti mentorsku podršku tijekom naredna tri mjeseca te financijsku potporu u iznosu od 15.000 kuna za realizaciju svog rješenja. Pet odabranih timova su:

1. Ana-Marija Gusić, Marija Nožarić, Lana Sladić, Karlo Štefulić i Marko Prašnjak prepoznali su problem divljih odlagališta otpada u svojoj sredini.
2. Sara Rendulić, Ela Ćićak, Helena Mudrić i Nives Gračanin žele raditi na poboljšanju mentalnog zdravlja mladih u doba pandemije.
3. Nika Vučić, Tereza Brozović i Narotam Bilić žele raditi na problemu manjka informiranosti u njihovoj sredini o osobama s invaliditetom.
4. Jelena Penjin, Matija Ptičar, Filip Grabovac, Nikola Borić i Tomo Karaula ukazuju na nezaposlenost mladih i problem njihove zapošljivosti.
5. Karolina Strižić, Luka Magdić, Lora Barešić, Davor Radusinović i Luka Sertić prepoznali su problem učenika putnika u svom gradu.

Nakon radionice UPSHIFT, svi timovi imaju priliku sudjelovati u dodatnoj edukaciji na temu financijske pismenosti.

Provedba online radionica UPSHIFT zabum.hr/upshift se nastavlja i u prosincu, ovaj put prijave su otvorene za mlade od 13 do 19 godina iz Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Međimurske i Krapinsko-zagorske županije. Nova radionica eUPSHIFT održat će se od 11. do 13. prosinca preko aplikacija Zoom i Miro, a prijave su otvorene do 3. prosinca do 23:59 sati.

Više informacija o UNICEF-ovom programu ZABUM - Za budućnost mladih i UPSHIFT radionicama:
Facebook:
fb.me/zabuducnostmladih
Instagram:
instagram.com/zabum_za_buducnost_mladih
Web:
zabum.hr

ZABUM - Za budućnost mladih zabum.hr je program za adolescente i mlade koji je pokrenuo Ured UNICEF-a za Hrvatsku, a provodi se u suradnji s Hrvatskim uredom za kreativnost i inovacije (HUKI). (Ln)

In memoriam

JOSO STARČEVIĆ - ĆELE

Jučer je preminuo ugledni gospićku sportski i umjetnički djelatnik.

Joso Starčević je bio i sudionik Jeseni u Lici 2012.
Joso Starčević je bio i sudionik Jeseni u Lici 2012.
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
13. studenoga 2020. u 14 sati

GOSPIĆ - Jučer nas je napustio Josip Starčević (77) cijenjeni profesor fiskulture, ali i umjetnik široke duše koji je inspiraciju za svoje skulpture nalazio na svakom koraku u šipražju ili u šumi. Živio je u skladnoj obitelji sa suprugom Ivankom i djecom Teom, Tomislavom i Ivom.

Sahrana će biti u utorak 17. studenoga u 12.30 sati na groblju Gaj urni u Zagrebu. Zbog epedioloških mjera ispraćaj će biti u krugu najuže obitelji.

Rođen je u Pazarištima u obitelji Ivana, službenika i Antonije - Tonke rođ. Stojević, učiteljice, koja je uz sina imala i dvije kćerke: Danku i Nevenku. Osnovnu školu pohađao je u rodnom selu, a Gimnaziju u Gospiću. Sportom se bavio još u osnovnoj školi, a gimnastikom u DTO (Društvo za tjelesni odgoj) Partizan u Gospiću. Bio je član grupe koja je nastupila na sletu za Dan mladosti u Beogradu, kada su osvojili zlatnu medalju i proglašeni za najbolju grupu u bivšoj državi (1959). Iste godine pobijedio je na utrci Ulicama Gospića, kasnije je bio i njen obnovitelj i organizator u suradnji s pripadnicima 9. gardijske brigade Vukovi (1992 - 1993). Kao gimnazijalac bio je u reprezentaciji, košarke, odbojke i rukometa, u nogometu je bio golman, nastupao je na sletovima na Trupinovcu i u Jasikovcu te na gimnastičkim akademijama DTO Partizan. Diplomirao je fizičku i zdravstvenu kulturu na Pedagoškoj akademiji Zagreb i na Fakultetu za fizičku kulturu (FFK).

Za studija je položio sudačke ispite za rukomet i atletiku (1962 - 1963). Nastupao je za Pedagošku akademiju Zagreb u košarci, odbojci i rukometu. Na Akademiji je bio član ekipe u odbojci koja je bila prvak Sveučilišta Zagreb pod vodstvom Viktor Šnajdera. Igrao je rukomet za studentsku reprezentaciju Zagreba koju je trenirao Krešo Pavlin koji je vodio i rukometni klub na Pedagoškoj akademiji Zagreb. Kasnije je položio ispit za rukometnog trenera (1972), te za prednjaka u gimnastici. Zaposlio se na Gimnaziji Nikole Tesle u Gospiću (1966) kao profesor tjelesnog (kineziologije) gdje, s kraćim prekidima zbog sporta, ostaje do mirovine vodeći školske sportske sekcije (2010). Osnovao je i Školski sportski klub Gimgos. Gimnazijalci su pod njegovim vodstvom sudjelovali i osvajali nagrade na brojnim natjecanjima sve do državnih. S učenicima je u bivšoj državi sudjelovao više puta na sletu Like, Bele krajine, Korduna, Banije i Bosanske krajine. Organizirao je biciklističke trke, vodio školu plivanja u Karlobagu, jedan je od osnivača Rukometnog kluba Gospić, njegov višegodišnji je igrač i trener do umirovljenja, član folklorne grupe, a kao planinar organizirao je brojne školske izlete. Bio je profesionalni tajnik Sportskog društva Gospić u kome su bili svi klubovi s područja tadašnje općine Gospić. Financiranje je osiguravano preko plesova i zabava u DTO-u Partizan. Tada je Rvački klub Gospić bio član prve jugoslavenske lige. Organizirao je radničke sportske igre, rekreaciju za žene, Igre prijateljstva, bio je i rukometni trener. Više je mandata predsjednik Sportskog saveza Gospića, pokrenuo je rukomet u Krasnu na Velebitu gdje je bio nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture u Osnovnoj školi.

U slobodno vrijeme bavio se izradom skulptura pronalazeći ih u prirodnim formama, te crtanjem olovkom. Izlagao je u Muzeju Like Gospić sa slikaricom Marijanom Štimac (1998), na XXXV. Likanalu u Gospiću, Sajmu turizma u Zagrebu i bio sudionik Likovne kolonije Tragom predaka u Gospiću (2000), izlagao je i na 50. Likanalu (2015), a jedna njegova skulptura je u stanom postavu Muzeja Like Gospić. Za doprinos razvoju sporta dobio je brojne nagrade od sportskih saveza Grada Gospića i Ličko-senjske županije.

Znanstveno-stručna tribina u Otočcu

KONCEPT RAZVITKA LIKE

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
5. studenoga 2020. u 8.30 sati

Građanska inicijativa Perušića i Otočca zajednički su organizirale znanstveno-stručnu tribina o ekološkim rizicima potencijalnog pogona za reciklažu grita u Perušiću. Danas s početkom u 18 sati u Gackom pučkom učilištu u Otočcu posljednju temu: Koncept razvitka Like na osnovama modernog održivog razvoja izlaže prof. dr. sc. Dane Pejnović čiji sažetak objavljujemo:

- Kao izrazita periferija, Lika je jedno od najvećih problemskih područja Hrvatske u suvremenom razdoblju. Geografska marginaliziranost u uvjetima krške prirodne osnove i zaostajanja u regionalnom razvoju bili su potisni čimbenik kontinuiranog iseljavanja stanovništva u starijoj i recentnoj prošlosti. Odlazak mladog i mlađih kontingenata zrelih dobnih skupina stanovništva ostavio je duboke negativne tragove u depopulaciji i ubrzanom procesu demografskog starenja. Rezultat toga je da Ličko-senjsku županija, u kojoj Lika zauzima glavninu površine, karakterizira najmanja ekonomska aktivnost među hrvatskim županijama, a regiju i sve njezine jedinice lokalne samouprave - gradove i općine - trend demografskog izumiranja.

S druge pak strane, Lika ima specifično značenje kao ekološka regija-jezgre Hrvatske. Kao dio zone dubokog krša Dinarida, lička krška zavala kolektor je pitke vode iz čijeg se vodonosnika opskrbljuje široko područje Gacke, Podvelebitskog primorja te otoka Paga i Raba. Takve njezine značajke dodatno upotpunjuje i podatak da taj dio Gorske Hrvatske ističe najvećim površinama zaštićenih prirodnih područja u državi, među kojima se ističe najveći hrvatski park prirode i tri nacionalna parka. Unatoč izrazitoj ekološkoj labilnosti krške podloge, rijetka naseljenost i slabljenje socijalne energije pridonijeli su da je taj prostor u novije vrijeme sve više izložen poduzetničkim projektima koji predstavljaju ekološki rizik za krški okoliš, ali i zdravlje stanovništva.

Takav nesklad između labilne ekološke ravnoteže krške prirodne osnove i načina njezina vrednovanja u posttranzicijskom razdoblju nužno nalaže potrebu preispitivanja postojeće paradigme gospodarskog razvoja i njezine zamjene modelom održivog razvoja, svojstvenog zaštićenim područjima.

Unatoč kontroverzama oko poimanja i definicije sintagme "održivog razvoja", taj se pojam do danas afirmirao kao ultimativni okvir za oblikovanje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti. Pored ekološki osjetljivih područja, takav razvojni model posebno je relevantan i za rjeđe naseljena, gospodarski depresivna ruralna područja, s obzirom da se pod pojmom održivosti podrazumijeva prostorno uravnotežen i vremenski postojan razvoj.

U aktualnom vremenu, kada se sve više zaoštrava nesklad između rastućeg stanovništva, težnje za stalnim ekonomskim rastom i sve manje raspoloživih (preostalih) prirodnih resursa, takav razvojni model imperativ je za suvremeni i budući razvoj na svim prostorno-hijerarhijskim razinama. Za razliku od prevladavajućeg sektorskog pristupa (parcijalno planiranje vrednovanja prostornih resursa), koji je karakterizirao industrijsku epohu, model održivog razvoja podrazumijeva plansko usmjeravanje kompleksnog razvoja. To je namjeran proces podržane i održive ekonomske, socijalne, političke i kulturne promjene, te promjene okoliša, s ciljem očuvanja ekološke ravnoteže i unapređenja kvalitete života (lokalnog) stanovništva.

U skladu s takvim vrijednosnim okvirom, osmišljen je idejni projekt alternativnog razvitka Like na osnovama modela održivog razvoja. Takav model uključuje četiri sastavnice: stanovništvo (sociodemografska održivost), gospodarstvo (socio-ekonomska održivost), prostorno-funkcionalnu organizaciju (s naglaskom na ulogu središnjih naselja) i baštinu (ekološka i kulturna održivost). Zajedno tvore kompleksan sustav koji omogućuje uravnotežen i postojan razvoj regionalnog integriteta i identiteta.

Primjena takvog modela razvoja u Lici suočena je s dva velika, teško premostiva, problema; vanjski - nefunkcionalna država (jedan od uzroka recentnog iseljavanja stanovništva) i unutarnji - demografski kolaps (nedostatak socijalne energije) u regiji. To nalaže neodložnu potrebu primjene općih i posebnih mjera za održivi razvoj, kako Like, tako države u cjelini. Od općih ključno značenje imaju korjenite strukturne reforme države i osmišljen program useljavanja stanovništva, a od posebnih promjene u obrazovnom sustavu (obrazovanje za održivi razvoj) i meritokracija (upravljanje sposobnih) na svim razinama državne vlasti. Održivi razvoj Like, kao dijela zone dubokog krša Dinarida, mora se isključivo temeljiti na biofizičkoj nosivosti ekosistema regije! Stoga integralni razvoj tog prostora treba počivati na multisektorskom gospodarskom razvoju koji istovremeno osigurava ekološku i socio-ekonomsku održivost. Okosnicu takvog razvoja trebale bi činiti ekološka poljoprivreda i potrajno šumarstvo, kreativno i inovativno malo i srednje poduzetništvo u sekundarnom sektoru te različiti selektivni oblici ruralnog turizma u tercijarnom sektoru. Jedino takav, uravnotežen i postojan, razvoj pretpostavka je za potencijalnu demografsku stabilizaciju u ovog dijela Hrvatske.

U okviru takvih nastojanja, s jedne strane nužno je jačati svijest o dubini razvojnih problema Like (posebno demografsko izumiranje), a s druge javnu percepciju o njezinom značenju kao ekološke regije-jezgre Hrvatske. Zbog ograničenih demografskih resursa (treći najslabiji indeks demografskih resursa među hrvatskim županijama), za održivi razvoj Like nužno je partnersko povezivanje s - poželjno - razvijenijim regijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Kao najprimjereniji izbor pritom nameću se Istra i Burgenland/Gradišće. Istra zbog jačanja socio-ekonomske kohezije u okviru (geografski utemeljene, ali praktično nerealizirane) planske regije Zapadna Hrvatska, prijenosa znanja i iskustava te kulturoloških utjecaja - nužnog jačanja otvorenog društva u Lici. Burgenlanda/Gradišća zbog osnaživanja i obogaćenja tradicionalnih kulturnih veza (Gacki čakavski sabor kao most suradnje) i konzultiranja oglednog primjera održivog razvoja (Güssing), u sklopu poželjnog perspektivnog statusa Like kao "Europske ekološke regije" s funkcijom poligona za održivi razvoj EU.

Otočka ekološka tribina četvrtkom

RAZVOJ GOSPODARSTVA U EKOLOŠKI OSJETLJIVOM PODRUČJU

Izlagač ove teme je Aleksandar Lukač

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
26. listopada 2020. u 14 sati

GOSPIĆ- Kao što najavljujemo ovih nekoliko tjedana Građanska inicijativa Perušića i Otočca zajednički organiziraju znanstveno-stručne tribine o ekološkim rizicima obrade otpada poznatog kao grit. Pogon se uređuje u središtu Perušića u propaloj industrijskoj zoni i to u nekadašnjoj ciglani koja ju dvorištu ima izobilje gline za ciglu i crijep.

U ovaj četvrtak, 29 listopada s početkom u 18 sati u Gackom pučkom učilištu u Otočcu temu: Razvoj gospodarstva u ekološki osjetljivim ruralnim područjima prof. dr. sc. Aleksandar Lukić, čiji sažetak objavljujemo:

Gospodarstvo je, uz stanovništvo i okoliš, jedna od karika održivog razvoja. Gospodarstvo počiva na ljudskom radu. Na individualnoj razini, rad je univerzalno ljudsko pravo, dio čovjekova samoostvarenja i dostojanstva. Na društvenoj razini, gospodarstvo je temelj blagostanja, a time i jedna od najvažnijih kočnica iseljavanju mladog, radno-sposobnog stanovništva, gorućem hrvatskom problem. No, istovremeno je gospodarstvo nerijetko uzrok društvenih nejednakosti, bolesti, ratova, prirodnih katastrofa. Kako to pomiriti? Kako istovremeno omogućiti harmoniju između homo fabera (čovjeka koji radi i stvara), gospodarskog prosperiteta lokalne zajednice i zaštite i očuvanja prirode?

Upravo se priroda, uz zajednicu, percipira kao jedna od temeljenih odrednica ruralnosti. Ruralni krajolik doživljava se prirodnijim od urbanog, tradicionalne gospodarske aktivnosti ruralnih područja poput poljoprivrede, šumarstva i ribarstva jasno su povezane s prirodom i o njoj ovisne. I naposljetku, smatra se da ruralno stanovništvo baštini poseban senzibilitet i stoljetna znanja suživota s prirodom što rezultira i snažnijom emocionalnom povezanošću s njome u odnosu na stanovnike gradova. Iako je opisana povezanost prirode i ruralnosti uvelike idealizirana s obzirom na modernizacijske procese koji su udaljili čovjeka od prirode, ipak su ovo snažne ideje koje i danas utječu na dualizam između urbanog kao svojevrsnog transformiranog tehno-okoliša i ruralnog kao prirodnog okoliša koji je potrebno posebno zaštiti.

Ne čudi stoga da gospodarske aktivnosti potencijalno štetne za okoliš u ruralnim područjima, posebno onim ekološki osjetljivim, doživljavaju snažan otpor, pod uvjetom da ga ima tko pružiti. U njima se novoizgrađena tvornica koja ispušta sumnjivi dim ne percipira tek kao prijetnja ljudskom zdravlju već i prirodi kao jednoj od temeljnih odrednica identiteta ruralnog područja i lokalne zajednice. No, istovremeno, s obzirom na opadajuće značenje tradicionalnih, nekad prirodi bliskih djelatnosti ruralnih područja i sve veću izloženost globalnoj ekonomiji i tržišnom natjecanju, postavlja se pitanje koje djelatnosti i kakav način njihove organizacije može činiti osnovu uspješnog gospodarskog razvoja ekološki osjetljivih ruralnih područja? Prije pokušaja odgovora na to, pogledajmo koliko ljudi danas nastanjuje izvangradska područja Hrvatske i kojim se djelatnostima bavi.

U ruralnim, odnosno po hrvatski rečeno seoskim, i mješovitim područjima (selima, prigradskim naseljima te malim gradovima do 5000 stanovnika) živi gotovo polovica stanovništva Hrvatske koji čine oko 45 posto svih zaposlenih, no u njima se nalazi samo 29 posto radnih mjesta u čemu snažno zaostaju za urbanim područjima. Kao i u mnogim europskim državama, dominira uslužni/tercijarni sektor (trgovina, promet,
turizam i ugostiteljstvo i sl.) koji zapošljava više od trećine svih zaposlenih. Slijedi ga kvartarni sektor (obrazovanje i znanost, javna uprava, zdravstvo i socijalna skrb, kultura i sl.) s oko 30 posto te sekundarni s 27 posto (industrija te ostale proizvodne i srodne djelatnosti). Visoki udio zaposlenih u tercijarnom i sekundarnom sektoru uvelike je posljedica i intenzivnih dnevnih migracija radnika iz ruralnih u urbana područja gradskih regija. Nekada dominantna djelatnost ruralnih područja, odnosno seoskih, odnosno primarni sektor (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo), zapošljava danas tek oko deset posto svih zaposlenih stanovnika koji žive izvan gradova, no u nekim su ruralnim područjima još uvijek među najvažnijim djelatnostima (podravski i bjelovarsko-bilogorski prostor te vukovarsko-vinkovačko i osječko područje). Međimurje, Varaždinska podravina i Hrvatsko zagorje prednjače u sekundarnom, a očekivano primorska Hrvatska te grad Zagreb zapošljavaju najviše ruralnog stanovništva u tercijarnom sektoru. Gorska Hrvatska nije niti na vrhu niti na začelju bilo kojeg sektora, no Ličko-senjska županija se ipak ističe niskom zaposlenošću u sekundarnom sektoru.

Opisana raznolikost gospodarskog sastava jasno ukazuje da se ruralna područja ne mogu više poistovjećivati samo s primarnim djelatnostima. Iz tog razloga se kao jedno od ključnih suvremenih načela uspješnog razvoja ruralnih (seoskih) područja nameće multisektorsko gospodarstvo. U ekološki osjetljivim ruralnim područjima ono prvenstveno obuhvaća djelatnosti koje ne ugrožavaju okoliš i prirodne resurse. Uz djelatnosti zaštite prirode, to su organska obiteljska poljoprivreda, eko-turizam i prirodi bliski turizam kao i niz ostalih selektivnih/nemasovnih oblika turizma koji počivaju na vrednovanju prirodne i kulturne ruralne baštine (agro-turizam, kulturni turizam, gastro-turizam, ciklo-turizam, avanturistički turizam, lovni i ribolovni turizam i sl.). U nedavno provedenom istraživanju o budućnosti krških ruralnih krajeva među 490 studenata Sveučilišta u Zagrebu, upravo su ruralni turizam i organska poljoprivreda prepoznate kao ključne djelatnosti za njihov razvoj. Uz ove djelatnosti, multisektorsko ekološko obazrivo gospodarstvo uključuje i održivo šumarstvo, dodavanje vrijednosti tradicionalnim drvnim, poljoprivrednim i zanatskim/obrtničkim proizvodima višim stupnjem finalizacije i/ili plasmanom kroz turizam. U proizvodnji energije naglasak je na korištenju obnovljivih izvora energije i biomasi, a u industrijskoj proizvodnji na zelenim i čistim tehnologijama. Zahvaljujući radu na daljinu, ekološki očuvana ruralna područja sve češće postaju i domom mlađih mobilnih radnika iz sektora informacijskih tehnologija i kreativnih i kulturnih djelatnosti, ali i rastućeg broja dobrostojećih europskih umirovljenika. Temelj uspješnog multisektorskog gospodarstva u ruralnim područjima čine sinergijski i inovativni pristupi u vrednovanju prvenstveno lokalnih, endogenih razvojnih resursa, u poticajnom institucionalnom i poslovnom okruženju koji oblikuje javni sektor. Važno je aktivirati zajednicu kako bi stvorila zajedničku viziju razvoja i napretka za lokalno stanovništvo, potaknuti udruživanja kroz udruge, klastere, proizvođačke organizacije čime se okrupnjuje poslovanje, povecćava konkurentnost i ohrabruje poduzetništvo. Rezultat tih aktivnosti je uspješniji pristup tržištu roba i usluga kako za velike tako i za male poduzetnike.

S obzirom na sve veću svijest o negativnom utjecaju čovjeka na okoliš, europske politike ruralnog (seoskog) i regionalnog razvoja podupiru prema okolišu obazrivi multisektorski gospodarski razvoj. Već poznatom LEADER pristupu, u novom financijskom razdoblju 2021.-2027. pridružuje se i koncept Pametnih sela koji zagovora inovativna rješenja za poboljšanje otpornosti, temeljena na lokalnim resursima i prednostima, posebno mobiliziranjem rješenja koja nude digitalne tehnologije.
Cjelovit i skladan gospodarski razvoj ekološki osjetljivih ruralnih područja veliki je izazov. Svaka ruralna, odnosno seoska, zajednica je jedinstvena i različita od druge te za razvoj pronalazi vlastiti put. No ono što je zajedničko obilježje uspješnih jest proaktivan pristup i izbjegavanje ovisnosti o monokulturnom, a posebno ekološki štetnom gospodarskom razvoju.

Na posljednjoj tirbini u četvrtak, 5. studenog, prof. dr. sc. Dane Pejnović izložit će temo: Koncept razvitka Like na osnovama modela održivog razvoja.

Poziv srednjoškolcima

TREĆE NATJECANJE ZNANSTVENIK U MENI

Prijave za natjecanje u komunikaciji znanosti za srednjoškolce otvorene su!

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
24. listopada 2020. u 20 sati

">ZAGREB - Natjecanje u komunikaciji znanosti "Znanstvenik u meni!" namijenjeno srednjoškolcima i srednjoškolkama u Republici Hrvatskoj i ove godine organizirano je pod budnim okom tima studenata, znanstvenika i komunikatora znanosti.

Od natjecatelja se očekuje da samostalno ili u paru izaberu temu iz bilo kojeg znanstvenog područja o kojoj će napraviti rad - snimiti videozapis u trajanju od dvije do četiri minute u kojemu predstavljaju izabranu temu na zanimljiv, razumljiv i inovativan način, a najboljih 8 do 15 natjecatelja bit će pozvano u završnicu natjecanja gdje će nastupiti uživo pred žirijem i publikom te će biti proglašeni i nagrađeni pobjednici natjecanja.

No, imamo i novosti. Ove godine uvedena je i nova kategorija natjecanja za samostalne istraživačke radove. Ako se učenici odluče za sudjelovanje na natjecanju u toj kategoriji trebali bi priložiti PDF samog znanstvenog rada i/ili detaljno u istom PDF-u opisati metodologiju i rezultate istraživanja kako bi rad mogao biti pravilno recenziran. Videozapisi i nastupi natjecatelja u ovoj kategoriji mogu trajati dulje - do 7 minuta (odnosno, 7:30 za videozapise), a boduju i nagrađuju se odvojeno od ostalih kategorija. Svi nastupi koji se baziraju na originalnim istraživanjima moraju biti prijavljeni u ovu kategoriju.

U prethodne dvije godine, koliko se održava ovo natjecanje, prijavljeni radovi nudili su pregršt različitih znanstvenih tema predstavljenih na jednostavan i ljudima blizak način. Od super poznatog super-ljepila i njegovih raznih primjena, preko čajanke i spavanja, pa sve do raznih socioloških tema, sve je to zaintrigiralo naše srednjoškolce koji su domišljato preuzeli inicijativu samostalne interpretacije ovih tema i uključili se u zabavnu avanturu pronalaska znanstvenika u sebi. Sve dosadašnje radove moguće je pronaći na web stranici natjecanja - https://znanstvenikumeni.org/arhiva .

Natjecanje Znanstvenik u meni 2020. suorganiziraju Educateam i Društvo za edukaciju van okvira kroz neprofitnu inicijativu Together for Knowledge Initative. Žiri natjecanja sačinjava tim od pet stručnjaka:
- Branimir Bertoša, kemičar, izvanredni profesor na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu,
- Sofia Ana Blažević, biologinja, docentica na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu,
- Mario Borna Mjertan, student matematike na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, voditelj projekta "Znanstvenik u meni!",
- Ivica Smolić, fizičar, izvanredni profesor na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i
- Nikolina Šoštarić, kemičarka, doktorand na KU Lueven u Luevenu, Belgiji.

Završnica natjecanja održat će se 20. ožujka 2021.

Zahvaljujući pokrovitelju natjecanja, tvrtki King Ict, najbolji radovi bit će kvalitetno nagrađeni za svoj trud. Prijave na natjecanje bit će otvorene do 20. prosinca, stoga ne propustite ovu priliku da se dokažete kao vrsni komunikatori znanosti, steknete nova poznanstva, a možda osvojite i vrijedne nagrade!

Više informacija o natjecanju možete pronaći na službenoj web stranici natjecanja znanstvenikumeni.org , kao i na Facebook (@znanstvenikumeni) i Instagram stranici natjecanja (@znanstvenikumeni), a za sva pitanja se slobodno obratite organizaciji natjecanja na natjecanje@znanstvenikumeni.org . (Ln)

Svečanost u Strukovnoj školi Gospić

PRAVI EU VELEPOSLANICI

Petnaest učenika su veleposlanici Europe u Gospiću

Svečanost u holu Strukovne škole/Snimio Marko ČULJAT Lika press
Svečanost u holu Strukovne škole/Snimio Marko ČULJAT Lika press
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
21. listopada 2020. u 17.45 sati

GOSPIĆ - U holu Strukovne škole u Budačkoj ulici, između dva sata nastave, održana je prigodna svečanost proglašavanja europskih veleposlanika. Sve je počelo kada je prošle godine Ličko-senjska županija predložila Strukovnu školu kao potencijalnog kandidata veleposlanika Europskog parlamenta u školskoj godini 2019./2020.

Ured Europskog parlamenta u Zagrebu izvršio je evaluacija aktivnosti Strukovne škole odrađena je u svibnju, a u rujnu je stiglo izvješće da je Škola ispunila sve uvjete i dobila status "Škola veleposlanik Europskog parlamenta". Svih 15 učenika koji su sudjelovali u projektu dobili su status veleposlanika juniora, a mentorica prof. Barbara Tomljenović-Jurković, veleposlanice seniorke Europskog parlamenta. U nikad izazovnijoj godini, Strukovna škola osvojila je sedmo mjesto među 39 škola u Republici Hrvatskoj.

- Imate ogromnu obvezu promovirati sve ono što Europa donosi članicama. Nakon ulaska ostali smo ponosni Hrvati, a preko 80 posto ovogodišnjih ulaganja na našem području su iz europskih fondova. Samo za uklanjanje mina dobili smo 70 milijuna kuna. - rekao je ponosnim učenicima i profesorima dr. Darko Milinović, ličko-senjski župan.

Mladi veleposlanici demonstrirali su poznavanje Europe interaktivnim kvizom preko mobitela. (MaČ)

Pro et kontra zagađivanja Like i šire okolice

ČETVRTO PREDAVANJE PROTIV GRITA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
21- listopada 2020. u 17 sati

Građanska inicijativa Perušića i Otočca zajednički su dva prošla četvrtka organizirale znanstveno-stručnu tribina o ekološkim rizicima potencijalnog pogona za reciklažu grita u Perušiću. Sutra, 22. listopada s početkom u 18 sati u Gackom pučkom učilištu u Otočcu temu: Kako se boriti protiv ekološki štetnog projekta i namjere poduzetnika GRIT INTER d.o.o. i lokalnih vlasti u Perušiću? Izložit će prof. dr. sc. Vladimir Lay iz Zagreba.

Objavljujemo sažetak teme:
Namjera poduzetnika GRIT INTER-a iz Zagreba da u prostoru stare ciglane u Perušiću locira pogon za uvoz, "tretiranje" i izvoz grita, zdravstveno i ekološki štetne tvari, otvara pitanje sukoba temeljnih interesa ljudi lokalne zajednice i aktera biznisa iz druge sredine, iz nekog centra - mimo tog lokalnog interesa.

Sociologijska analiza konteksta ove poduzetničke namjere ukazuje na postojanje tri razine sukoba interesa:
Razina 1. Sukob interesa centra i periferije. Diljem svijeta imamo na dijelu sukob interesa periferije i centra. Lika je relativno veliki i ekološki iznimno bogat kraj, prepoznatljiv po čistom zraku i vodotocima te obiljem pitke vode iz krškog vodonosnika te raznolikim biološkom znamenitostima. S druge strane, Lika je nedvojbeno razvojna periferija Hrvatske. Dakako, i Perušić je u tome smislu - periferija. Sudbina periferija, između ostalog je da centralne državne vlasti i/ili poduzetnici iz centara razvoja prljavih industrija i djelatnosti zbrinjavanja otpada često baš takve djelatnosti planiraju i često realiziraju na prostoru periferija. Tu je njima pogodno, misle, i ekonomski i politički pa i ekološki. S takvom namjerom, znaju - ne mogu doći u grad, u urbani prostor, u centar.

Periferija je često slabiji akter u tom "dvoboju".
Temeljne strukturalne karakteristike lokalne ljudske zajednice na periferijama su sljedeće:
- manjak kompleksnih i specifičnih modernih znanja; niža prosječna razina ukupnih znanja;
- niža razina ukupne socijalne energije, niža gustoća socijalnih događanja, manji broj ljudi, teža mogućnost samo-organizacije "protiv-stava";
- prisustvo svojevrsnog tihog autoritarizma, pasivnost, prisustvo podvrgavanja političkim autoritetima (čak i lošim) kao obilježje društvenog karaktera - strah od onih "gore" ;
- politički pluralizam je slabije razvijen a ekološke organizacije civilnog društva rijetke ili slabe;
-češća pojava starijeg, društveno pretežno pasivnog stanovništva.

Razina 2. Lociranje ekološki štetnih industrija i zbrinjavanja otpada (gotovo redovito na periferijama) redovni je uzrok sukoba interesa onih koji s projektom dolaze iz nekog centra i ljudi na periferijskoj lokaciji gdje se na takav pogon gleda kritički i uglavnom negativno. U ovom slučaju sukobljavaju se:
A. Tzv. poslovni interes poduzetnika iz firme GRIT INTER d.o.o. + pratećih pojedinaca profitera - koji se pogone željom za zaradom, za materijalnim profitom "pod svaku cijenu"… plus predstavnika lokalne vlasti koji u tome vide navodno i lokalni društveni interes.
B. Interes za zaštitom okoliša Srednje Like i Gacke, posebno zaštite krškog vodonosnika koji opskrbljuje vrela rijeke Gacke, a time i zdravlja lokalnog stanovništva. Ovaj interes građana Perušića i Otočca artikuliran je kroz građansku inicijativu i sudjelovanje grupe znanstvenika i znalaca krša koji štite okoliš ovog dijela Like od zagađenja.

Razina 3. Sukob interesa lokalnih "periferijskih" aktera kao "branitelja" i aktera biznisa iz centara kao "napadača." U svakom sukobu različitih interesa oko lociranja nekog novog, ekološki riskantnog ili čak štetnog XY pogona postoje "napadači" i "branitelji" .
Akter "NAPADAČI" su: Poduzetnici/"mešetari". Interes GRIT INTER d.o.o. kao poduzetnika promovira neformalna grupa pojedinaca iz biznisa i lokalne politike koju povezuje određeni zajednički biznis / "zarada pod svaku cijenu" kao interes. Napadači manipuliraju i mimo činjenica bezočno negiraju štetnost dovoza i tretmana grita u staroj ciglani u Perušiću. O štetama po vodonosnik nemaju nikakvih saznanja pa nemaju niti stav.

Akter "B" "BRANITELJI" u sukobu: 1. Građani Perušića i Like čije interese za očuvanjem zdravog okoliša i zdravlja lokalnih ljudi društveno artikulira, zagovara i djelovanje organizira građanska inicijativa. 2. Znanstveni radnici različitog profila znanja iz centara znanja. 3. Zainteresirani nezavisni mediji. Temeljni cilj branitelja je obrana lokalnog okoliša i ambijenta življenja i zdravlja i života lokalnih ljudi ovog dijela ličke periferije.

Zaključna napomena
Lokalna "braniteljska" lička strana ima za cilj artikulirati i organizirati "društvenu energiju obrane" u funkciji sprečavanja realizacije ovog ekološki štetnog poslovnog plana grupe ljudi izvana i iz lokalne sredine. Spajanjem znanja i energije ovaj stav može ubrzano društveno jačati i uz političku podršku regionalne vlasti Ličko-senjske županije, sluh republičke upravljačke razine i podršku masovnih medija - prevladati.

USKORO:

29. 10. 2020. – Prof. dr. sc. Aleksandar Lukić
Razvoj gospodarstva u ekološki osjetljivim ruralnim područjima

05. 11. 2020. – Prof. dr. sc. Dane Pejnović
Koncept razvitka Like na osnovama modela održivog razvoja

Hrvatsko-češko društvo Zagreb

PREDAVANJE O LIČKIM GENERALIMA

12. listopada navršila se 200. obljetnica rođenje generala Franje Filipovića.

POčetak predavanja brigadira Trnskog u Gospiću/Snimio Marko Čuljat Lika press Gospić
POčetak predavanja brigadira Trnskog u Gospiću/Snimio Marko Čuljat Lika press Gospić
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
18. listopada 2020. u 13 sati

Priredio Marko ČULJAT

GOSPIĆ - U petak navečer u dvorani Pučkog učilišta Hrvatsko-češko društvo iz Zagreba organiziralo je predavanje o ličkim generalima od 1804. do 1918., a održao ga je vojni povjesničar brigadir Boris Trnski.

Na predavanju je bio i predsjednik Društva prof. Marijan Lipovac. Bio je to njihov drugi dolazak u grad na tri rijeke u godini dana. Prvi put je teme bila okupacija Bosne i Hercegovine nakon progona Osmanlija i ratovanje dvojice Ličana - Josipa Filipovića i Stjepana Jovanovića, te Filipa Filipovića. Braća Filipovići djelovala su svojevremeno i u Češkoj s kojom su tadašnja Hrvatska i Lika bile pod istom krunom. Ličani su tamo ostali dobrih tragova u svekolikom životu.

-Na inicijativu našeg društva u Pragu je 2014. podignut spomenik Nikoli Tesli, koji je tamo jedno vrijeme i studirao.- podsjetio je prof. Lipovac.

- U vremenskom periodu od 1804.kada je utemeljeno austrijsko carstvo do 1918. kada se carstvo raspalo Hrvatska je dala 326 generala, a Lika je dala 85 generala i admirala i to 26 brigadnih generala, 38 general-bojnika, 14 general-pukovnika, dva generala zbora,jednog stožernog generala, dva kontraadmirala, jednog admirala i jednog generala zrakoplovstva. - rekao je brigadir Trnski.

Lički Filipovići su vojnička obitelj podrijetlom bosanski katolici. U Lici su rođena dva generala Josip, stariji (Gospić, 1819) i Frano, mlađi (Lički Novi, 1820). Nakon vojnog školovanja brzo obadvojica napreduju u vojinim karijerama. Mlađi Franjo, kao zapovjednik 2. armije, pomogao je starijem Josipu tijekom okupacije i završava zaposjedanje BiH. Josip je bio najprije zapovjednik Beča, pa dva puta Češke i umire u Pragu 6. kolovoza 1889., a Franjo je sahranjen u Beču 1903.

Na predavanju je bilo svega desetak slušatelja poradi vladavine korone, a osim gradonačelnika Karla Starčevića, bila su i dvojica ponosnih Filipovića. U raspravi nakon izlaganja brigadira Trnskog nametnula se jedna turistička tema, bolje reći pitanje, kako ličke generale i taj slavni dio prošlosti koristiti sutra u svrhu privlačenja turista. Za pretpostaviti je da bi generalske staze od mjesta do mjesta gdje su oni rođeni bile svima više nego zanimljive. Posebice Filipovići, zaselak Oteša po kome su ova dva Filipovića i dobila barunski naziv von Philippsberg ili po naški Filipsberški. A ti su generali rađani diljem lijepe Like: Gospić, gdje su rođena čak tri, Ričice s dva generala i gdje je rođen posljednji hrvatski ban, Sveti Rok, Lovinac, a mogao bi se uklopiti u tu priču i general Gideon Ernest Laudon iz Bunića, pa general Nikola Maštrović u Otočcu koji je osnovao kazalište, pa Mušaluk, Karlobag i Brinje poradi popa Marko Mesić predšasnik svi ličkih vojskovođa, zatim slijedi Stajnica, Udbina, Sveti Juraj, Ličko Cerje, Otočac gdje je rođen general Rasalić, Trnovac otkuda potječu generali Rukavine, Sinac, Srdići kraj Vrhovina, pa zatim selo Čanak… dalje vi nastavite sami.

HRVATSKO ČEŠKO DRUŠTVO ZAGREB

PREDAVANJE O FRANJI FILIPOVIĆU

Gospićki visoki časnik zauzeo se za otvaranje velike gimnazije.

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
14. listopada 2020. u 18.10 sati

GOSPIĆ -
Hrvatsko češko društvo sa sjedištem u Zagrebu nakon godinu dana ponovo organizira predavanje posvećeno Ličanima. Prošle godine organizirali su predavanje o Ličanima u okupaciji Bosne i Hercegovine 1878. o generalu Josipu barunu Filipoviću koji je krenuo u Bosnu sa sjevera i Banjaluke i dugom ličkom visokom austrougarskom časniku Stjepanu barunu Jovanoviću, koji je u Bosnu krenuo s juga iz Boke Kotorske (O tome na ovoj istoj stranici možete pročitati podlistak našeg suradnika Nikole Tominca).

Ovaj put povodom 200. obljetnice rođenja tema je Franjo Filipović o kome će govoriti hrvatski brigadir Boris Trnski u dvorani Pučkom učilišta u petak 16. listopada s početkom u 19 sati.

U Likapadiji se nalazi njegova biografija:

FILIPOVIĆ, von Philippsberg (Franz Philippovic), Franjo, podmaršal (Lički Novi, 12. X. 1820. - Beč, 8. VI. 1903.). Kao kadet stupio u 1. lovački bataljun (1837), brzo napreduje: potpukovnik (1855), pukovnik (1858), general major (1862), podmaršal 1869. General topništva od 1874. Sudjeluje u talijanskoj vojni i bitki kraj Solferina (1860). Premješten za brigadira u Zadru (1861). Zapovjednikom brigade i tvrđave u Dubrovniku (1862). Nakon odstupanja generala L. Mamule promaknut je u čin podmaršala te imenovan carskim namjesnikom za Dalmaciju i tajnim savjetnikom (1865). U rujnu premješten u Zagreb (1877) gdje je kao zapovijedajući general zamijenio generala A. Molinarija. Svojim je četama pomogao bratu Josipu pri zaposjedanju BiH (1878). Umirovljen je 1881. Pomišljalo se da bude kandidiran za bana, ali je to propalo zbog njegovih pogleda na položaj bana i odnos bana prema ugarskoj vladi (1883). Na položaju zagrebačkog vojnog zapovjednika feldzeugmeister - generala kao rođeni Ličanin htio je pomoći svojim zemljacima. Zato je od cara isposlovao dozvolu 9. VIII. 1887. da se mala gospićka realka sustavno preobrazi u veliku gimnaziju s osam razreda. F. je naredio da se 1. listopada te godine otvori prvi razred gimnazije u koji je upisano 65 učenika, dok je realku godinu dana ranije upisao samo 31 učenik. Kasnije je rad gimnazije podržao s prilogom od 400 forinti. Na njegov nagovor kralj je 5. siječnja 1880. dozvolio 12 stipendija po 100 forinti za siromašne učenike. Odlikovan je Redom željezne krune 2. razreda i stekao naslov baruna te Velikim križem Leopoldova reda. (M. Čuljat)

Druga tribina u Otočcu

EKOLOŠKA LABILNOST KRŠKOG OKOLIŠA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
13. listopada 2020. u 10.30 sati

Građanska inicijativa Perušića i Otočca zajednički su prošlog četvrtka započele seriju znanstveno-stručnih tribina o ekološkim rizicima potencijalnog pogona za reciklažu grita u Perušiću.

Iduća tribina je u četvrta, 15. listopada, s početkom u 18 sati u Gackom pučkom učilištu u Otočcu s temom Ekološka labilnost krškog okoliša Srednje Like i Gacke koju će izložiti prof. dr. sc. Dane Pejnović, čiji sažetak objavljujemo:

- Pod pojmom krš u najširem smislu smatra se skup pojava koji se odnose na protjecanje voda i oblike reljefa u karbonatnim stijenama (vapnencima i dolomitima). Temeljna karakteristika krša poniranje je i pukotinsko protjecanje vode, po čemu se bitno razlikuje od drugih terena.

Kompleksan proces razvoja krša odvija se djelovanjem agresivne vode (obogaćene ugljičnom, humusnom i drugim kiselinama) koja modelira specifičan površinski reljef (međusobno izolirane udubine i zaravni s osamljenim uzvišenjima - humovima) i složene sustave podzemnih šupljina, stvarajući šupljikavi krtičnjak krša. Krški proces posebno je dobro izražen u debelim serijama karbonatnih stijena u kojima su zastupljeni svi oblici krške morfologije (površinski i podzemni reljef) i hidrografije. U područjima gdje su, pored vapnenaca, u karbonatnim naslagama u znatnijoj mjeri zastupljeni i dolomiti, krški se proces modificira u kompleksniji proces modeliranja (spiranje padina i poniranje vode) kojim nastaje fluviokrški reljef, s kombiniranim odvodnjavanjem (površinskim otjecanjem i pukotinskim protjecanjem vode).

Taj kompleksni proces fluviokrškog modeliranja odvija se u uvjetima labilne ekološke ravnoteže krških područja. Ta se labilnost očituje u otapanju vapnenca (koroziji) i njegovom prelasku u nestabilan kalcijev hidrokarbonat, iz kojega se u odgovarajućim uvjetima obara kalcijev karbonat, odnosno šupljikavi vapnenac - sedra. Zbog propusnosti podloge, odnosno pukotinskog protjecanja vode, takva područja istovremeno predstavljaju i visokorizičan okoliš, budući da je unutrašnjost karbonatnih naslaga u visokoj mjeri izložena negativnim ekološkim utjecajima s topografske površine. To se prije svega odnosi na različite oblike antropogenog djelovanja kojima dolazi do onečišćenja vode temeljnice (krškog vodonosnika), a na taj način i ugrožavanja vodoopskrbe užih i širih područja.

Lička krška zavala sastavni je dio zone dubokog krša Dinarida koju karakterizira izmjena krškog i fluviokrškog reljefa, s površinskim i podzemnim krškim reljefnim oblicima, te površinskim otjecanjem (rijeke Lika i Gacka) i pukotinskim protjecanjem vode. Zahvaljujući tome, ona ima strateško značenje za vodoopskrbu znatnog dijela Hrvatske. Prema okvirnoj procjeni, u njezinu krškom podzemlju akumuliran je godišnji vodni resurs kapaciteta 1,4 milijarde kubičnih metara pitke vode. Ključno značenje, kao repozitorij (za sabiranje i čuvanje) pitke vode, pritom ima podvelebitski dio ličke krške zavale - Srednja Lika i Gacka. Povezuje ih zajedničko slivno područje hidrografskog sustava Lika-Gacka koji služi za vodoopskrbu sjeverozapadne Like, podvelebitskog primorja te otoka Paga i Raba.

U fokusu suvremenog interesa javnosti namjera je pokretanja pogona za reciklažu otpadnog grita u Perušiću, unatoč konsenzualnom protivljenju javnosti, vodećih znanstvenih ustanova (HAZU) i stručnjaka iz različitih područja znanosti. Temeljni je razlog protivljenja tom pogonu što, prema Pravilniku o katalogu otpada, grit spada u kategoriju opasnog otpada, a Perušićko polje hidrografski je čvor Srednje Like (glavnina voda krškim podzemljem drenira se prema vrelima Gacke, dok manji dio površinski otječe prema koritu rijeke Like, odnosno akumulaciji Kruščica).

Pokretanje takvog pogona imalo bi dugotrajne negativne učinke s dalekosežnim posljedicama za okoliš i zdravlje stanovništva, kako općine Perušić i grada Otočca, tako i šireg područja Like. Negativan ekološki utjecaj očitovao bi se u potencijalnoj izloženosti mjesnog stanovništva danonoćnoj buci (doprema 240 t grita/dan), kontaminaciji opasnim otpadom (nusprodukt recikliranja 40.000 t otpadnog grita - 12 t opasnog otpada godišnje), onečišćenju zraka toksičnim nanočesticama koje bi se kao aeropolutanti akumulirali na zemljištu, vegetaciji i vodenim površinama, ispuštanju tehnološke vode u sustav javne odvodnje (s trajnim i ireverzibilnim utjecajem na vodeni okoliš), što bi kumulativno izravno i posredno ugrozilo zdravlje stanovništva.

Pokretanje takvog pogona u dubokoj je suprotnosti s temeljnim načelom prostornog planiranja u segmentu gospodarenja otpadom, prema kojem se pri odabiru lokacije izuzimaju iz razmatranja dijelovi prostora koji zbog objektivnih razloga (vodozaštita, ekološki labilna područja, blizina naselja i dr.) ne dolaze u obzir za lokaciju objekata gospodarenja otpadom.

U skladu s izloženim, moguće je uopćiti sljedeće zaključne postavke:
- Potencijalni pogon za recikliranje grita u Perušiću nespojiv je s labilnom ekološkom ravnotežom krške prirodne osnove Srednje Like i Gacke;
- Zbog objektivne prijetnje okolišu i zdravlju stanovništva šireg područja Like, namjeru pokretanja pogona za recikliranje grita nužno je u najkraćem roku stornirati;
- Održivi razvoj Like, kao dijela zone dubokog krša Dinarida, treba se isključivo temeljiti na biofizičkoj nosivosti ekosistema tog dijela Hrvatske! (Ln)

HGSS GOSPIĆ

AKTIVNA JESEN

Spašavanje planinarke na Velebitu/Foto HGSS
Spašavanje planinarke na Velebitu/Foto HGSS
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
12. listopada 2020. u 15.40 sati

GOSPIĆ - Od gospićke Stanice HGSS-a dobili smo priopćenje o aktivnostima. U ovom godišnjem dobu uobičajeno da imaju više aktivnosti.

Početak proteklog vikenda u poslijepodnevnim satima obilježila je akcija spašavanja na Baškim Oštarijama, točnije ispod vrha Kize. Radilo se o nezgodi u kojoj je planinarka za uspona na Kizu nezgodno stala i uganula gležanj. U pomoć je pošlo 11 spašavatelja koji su poznavali to područje srednjeg Velebita ranjenu planinarku brzo pronašli zbrinuli i prebacili do vozila.

Subota je za gospićke spašavatelje bila određena za vježbu spašavanja iz speleološkog objekta i odabran je Markov ponor na kraju kosinjske doline gdje inače ponire rijeka Lika. Spašavatelji su se spustili u ponor na dubinu od 50 metara i na stotinjak metara udaljenosti. Tu su došli do vodenog sifona i dalje nisu mogli. Vježbom su ponovljene tehnike kretanja i spašavanja u speleološkim objektima.

Osim toga, proteklog vikenda završen je i sedmodnevni tečaj spašavanja u ljetnim uvjetima koji je održan u kanjonu Velike Paklenice, koji je uspješno završio jedan član Stanice. Uz ovaj tečaj u tri vikenda održava se i tečaj tehnika spašavanja u speleološkim objektima koji uspješno pohađa jedna članica Stanice.

10. Međunarodni sajam školovanja u inozemstvu

PREZENTACIJA STRANIH FAKULTETA

Danski fakulteti jamče posao inženjerima za 38.000 DKK - najava 10. Međunarodnog sajma školovanja u inozemstvu - virtualni sajam Dani i mobilnosti i edukacije 2020.

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
12. listopada 2020. u 13.45 sati

ZAGREB - U sklopu Dana mobilnosti i edukacije, BHV Education organizira 10. međunarodni sajam školovanja u inozemstvu koji će se sastojati od nekoliko online evenata i jednog eventa uživo. Nakon uspješnog prvog online eventa 26. rujna 2020., novi event s još više izlagača iz cijelog svijeta odvija se u subotu 17.10. od 10:00 do 15:00. Predstavit će nam se fakulteti iz Nizozemske, Danske, Italije, Švicarske, Velike Britanije, Njemačke, Španjolske i Japana.

Ovih dana hrvatski mediji izvještavaju o prodaji hrvatske IT kompanije švedskoj grupaciji za vrtoglavih 150 milijuna dolara. Mladi vlasnici dotične kompanije, gospoda Sumina i Vučinić,
ovim riječima objašnjavaju svoju odluku:
- Pridruživanjem Stillfront grupi Nanobit dobiva dodatni zamah koji će nam omogućiti nastavak rasta, razvoj novih ambicioznih planova i projekata.

Upravo je ambicija za rastom i razvojem pravi razlog za odlazak na studij u inozemstvo, a kako na razvoj obrazovanja u Hrvatskoj gleda hrvatska politička elita zorno nam je predočio predstojnik Ureda predsjednika Vlade dok je u emisiji Otvoreno objašnjavao uspješnim IT poduzetnicima što se mora uvesti u hrvatski školski sustav kako bismo dobili stručnjake koji znaju razvijati hard-diskove. Snimku poduzetnika u studiju koji iz pristojnosti pokušavaju progutati smijeh dok ga slušaju trebalo bi svaki dan reprizirati u glavnim vijestima dok ne osvijestimo koliko smo nemarni prema budućnosti naše djece.

Zašto bi netko iz Hrvatske zamijenio Zagreb, Split ili Rijeku za neki Sonderborg ili Kalundborg za koji vjerojatno nikada nije čuo? Zbog kvalitetnog studija koji studentu omogućuje osobni i profesionalni razvoj. Pojedini hrvatski profesori, znanstvenici i njihovi laboratoriji mogu se mjeriti svojim dostignućima sa bilo kojim kolegom na svijetu, no cjelokupni sustav na žalost nije pravilno uravnotežen da bi mogao za studente ostvariti sve neophodne ciljeve visokoškolskog obrazovanja. Vrlo često studenti u Hrvatskoj i danas imaju iste kolegije kao i njihovi roditelji prije 25 godina, a studiranje se još uvijek u prevelikoj mjeri svodi na slušanje predavanja i ispitivanje individualnog znanja. Po završetku studija mladi ljudi nemaju radnog iskustva u struci, a znanje koje su stekli na fakultetu ne znaju upotrijebiti da bi doprinijeli kompaniji u kojoj su se zaposlili, ako su imali sreće ili vezu. Najčešće prvih godinu rada dana uče vrlo osnovne stvari od poslodavca.

U Danskoj je potpuno drugačije. Kompanija kada zapošljava mladog diplomca dobiva osobu koja zna misliti svojom glavom, rješavati probleme, rasuđivati, strateški planirati. Razlog tome je metodologija podučavanja na fakultetu koja se zasniva na rješavanju kompleksnih problema koji dolaze iz stvarne poslovne prakse. Studenti na tim problemima rade timski, kao što se to dešava i u stvarnosti. To im omogućuje razvoj kompetencija kolaboracije ali i uviđanje vlastitih slabih točaka i rad na njima. Nekima to može biti nedostatak vještine uvjeravanja, drugima slijepi optimizam bez argumenata, a trećima zaljubljenost u vlastitu ideju zbog koje ne mogu dati punu podršku tuđoj ideji. Sve je to proces kroz koji ih vode profesori koji su ujedno i mentori, koji uključuje puno samostalnog istraživanja kao i grupnog rada, a ishodi učenja mogu biti potpuno neočekivani. Na primjeru jednog našeg polaznika, studenti su mislili da su kompleksan poslovni problem kompanije riješili uspješno jer su povećali profit kompanije u zadanom razdoblju, no nisu razmišljali o tome da su ugrozili radna mjesta što će kompaniju puno više koštati u budućnosti. Ovakvi ishodi učenja se ne zaboravljaju onog trenutka kada se dobije ocjena u indeks.

Osim zadovoljstva načinom učenja na fakultetu i opremom koja im je tamo na raspolaganju, naši studenti posebno ističu važnost rada u struci za vrijeme studija. Obavezna praksa raspoređena je na drugoj i trećoj godini studija i u prosijeku svaki student uz diplomu ima barem šest mjeseci radnog iskustva. Mnogi od njih rade u Danskoj jer žele usavršiti znanje danskog jezika i produbiti svoje lokalne kontakte u toj zemlji, no mnogi odlaze na praksu u druge zemlje EU ili ostatak svijeta.

O svemu tome možete još više saznati na međunarodnom sajmu obrazovanja i online konferenciji Dani mobilnosti i edukacije koju organiziramo 17.10. 2020. na kojoj će se predstaviti čak šest sveučilišta iz Danske. Osim Danaca, pridružit će nam se fakulteti iz Nizozemske, Italije, Švicarske, Njemačke, Španjolske i prvi puta sveučilište iz Japana koje nudi i stipendije našim učenicima.

Više na poveznici:
bhvedu.com/2020/09/29/online-dani-mobilnosti-i-edukacije-listopad-2020

Građanska inicijativa Perušića i Otočca

ZNANSTVENO STRUČNE TRIBINE

U planu je održavanje pet tribina četvrtkom.

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
5. listopada 2020. u 17.30 sati

Građanska inicijativa Perušića i Otočca zajednički će od idućeg četvrtka, 8. listopada u 18 sati u Gackom pučkom učilištu u Otočcu organizirati znanstveno stručnu tribinu o ekološkim rizicima potencijalnog pogona za reciklažu grita u Perušiću.

Tribine otvara dipl. ing. Boško Stapar, Ekološka udruga Perušić, temom Ekološka udruga Perušića - naša borba za čisti okoliš: ne recikliranju opasnog otpada (otpadnog grita) u Perušiću!:

- Razvijene i gusto naseljene države Europske unije proizvode sve veće količine raznovrsnog otpada. I dok se države srednje, zapadne i sjeverne Europe više-manje uspješno nose s tim naličjem suvremene civilizacije, u mediteranskim zemljama - posebno Italiji - veliki gradovi sve su više zatrpani nerazvrstanim otpadom, s odgovarajućim ekološkim i zdravstvenim posljedicama. Prema istražnim organima Italije, posao s otpadom u toj zemlji posljednjih su godina preuzele kontroverzne kompanije bliske organiziranom kriminalu. Otpad "s potpisom mafije" u pravilu završava na Balkanu, a osnovano se sumnja - i u Hrvatskoj (!!!). Poseban problem u strukturi otpada čini tzv. opasni otpad, među koji spada i otpadni grit. Kao vodeći investitor/prokurist za "gospodarenje otpadnim gritom" u Hrvatskoj posljednjih godina predstavlja se tvrtka GRIT INTER d.o.o., iz Zagreba, odnosno - odnedavna - s perušićkom adresom.

Od 2017. godine spomenuta je tvrtka pokuša(va)la otvoriti pogon za reciklažu otpadnog grita u bivšoj Tvornici hidrauličnih cilindara u Općini Jasenice (Zaton Obrovački, predjel Bravar). Namjera o otvaranju takvog pogona izazvala je energično suprotstavljanje mjesnog stanovništva, ali i županijske vlasti. Nakon utemeljenih primjedaba na Studiju utjecaja na okoliš (ukupno 90 primjedbi), koje je Povjerenstvo tadašnjeg MZOE - Ministarstva za zaštitu okoliša i energetiku - odbilo (!?), pokrenuta je tužba na Upravnom sudu u Splitu i Sud je 5. VI. .2020. poništio rješenje MZOE-a. U veljači 2020. godine tvrtka GRIT INTER d.o.o. započela je radove na rekonstrukciji bivše ciglane u Perušiću, a da mještani ni na koji način nisu bili upoznati što se namjerava raditi na odnosnoj lokaciji. Tek polovicom ožujka načelnik Općine Perušić dao je izjavu za portal "Lika express" da će se u bivšem pogonu ciglane reciklirati otpadni grit brodogradilišta iz Hrvatske, ali i "skoro iz brodogradilišta cijelog svijeta" (!?). To je izazvalo samoorganiziranje dijela mjesnog stanovništva, što je rezultiralo osnivanjem Građanske inicijative Perušić. Već 7.IV. 2020. Inicijativa je uputila prvi dopis Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u kojem je izraženo nezadovoljstvo zbog namjere da se opasni otpad reciklira u Perušiću, smještenom u središtu Like u kojoj je najveći razvojni resurs upravo očuvan okoliš.

Krajem travnja na web stranici MZOE pojavio se Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za pogon za skladištenje i obradu grita na lokaciji u općini Perušić koji je izradila tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke. U Elaboratu se izričito navodi da je otpadni grit opasan otpad, s ključnim brojem 12 01 16*, bez navoda njegovih karakterističnih opasnih svojstava. U Pravilniku o katalogu otpada (NN, 90/15) definirano je da opasni otpad ključni broj 12 01 16 ima slijedeća karakteristična opasna svojstva pod oznakama H2, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11 i H12 koje pokazuju da se radi o toksičnim, mutagenim, karcinogenim, opasnim itd. tvarima. S druge pak strane, navodi se da se u gospodarskoj zoni ne smiju proizvoditi infektivni, kancerogeni, toksični otpadi te otpadi koji imaju svojstva ispuštanja otrovnih plinova te kemijsku i biološku reakciju. Usprkos tomu, investitor - uz svesrdnu pomoć načelnika Općine Perušić - nastavlja s pripremnim radovima u pogonu. To u lokalnim medijima potkrjepljuju tvrdnjom da "investitor može raditi što hoće jer je u zakupu pogona bivše ciglane" te navodom da "tvrtka GRIT INTER d.o.o. ima sve dokumente za rekonstrukciju objekta i za reciklažu otpadnom grita u Perušiću".

U takvim okolnostima Građanska inicijativa Perušića pokrenula je organiziranu akciju za obranu okoliša i zdravlja stanovništva ovog dijela Like. Povezala se s udrugom Baštinica iz Otočca u Građansku inicijativu Perušića i Otočca i pokrenula postupak za osnutak Ekološke udruge Perušić. Tako združena građanska inicijativa općine Perušić i grada Otočca obratila se za podršku najširoj javnosti koja je na različite načine dala široku i nedvosmislenu potporu nastojanjima da se zaustavi pokretanje pogona za recikliranje otpadnog grita u Perušiću:
- Gotovo 3.000 osoba potpisalo je peticiju protiv tog pogona (više od 850 mještana Perušića, Otočca, Gospića i Senja te više od 2.000 online potpisnika)
- Pismo podrške Odbora za krš HAZU (u kojem se ističe nespojivost takvog pogona sa zonom visokog krša Dinarida, posebno Perušića koji predstavlja hidrografski čvor Srednje Like i Gacke, iz čijeg se krškog podzemlja pitkom vodom - pored područja Grada Otočca - opskrbljuje i podvelebitsko primorje te otoci Pag i Rab)
- Formalna, javno iskazana, i neformalna podrška članova akademske zajednice različite znanstvene provenijencije
- Podrška politike (javno iskazana podrška župana Ličko-senjske županije)

Istovremeno, Inicijativa je angažirala stručnog konzultanta - eksperta za gospodarenje otpadom, uz čiju je pomoć upućeno niz pravno relevantnih dopisa nadležnim institucijama.
Pored toga, organizirala je i znanstveno-stručnu tribinu (Otočac, 08.10.-05.11.2020.) pod nazivom "Ekološki rizici potencijalnog pogona za reciklažu grita u Perušiću". Temeljni je cilj toga skupa da argumentirano i dokumentirano ospori pismene (Elaborat) i usmene navode zagovornika pokretanja pogona za reciklažu grita u Perušiću, izloži uvjerljive dokaze o njegovoj štetnosti za labilnu ekološku ravnotežu krškog okoliša i zdravlje stanovništva, te naznači mogućnosti održivog razvoja šireg prostora Like na osnovama očuvanog okoliša.

Istu večer dipl. ing. Marijan Vukelić, Ekološka udruga Perušić, imat će temu Grit - prijetnja okolišu i zdravlju stanovništva:

Bakreni grit jedna je od nekoliko vrsta abraziva za skidanje boje, hrđe i drugih nečistoća sa metalnih, plastičnih, kamenih i drugih površina. U praksi se još koriste čelični grit, ugljeni grit, kvarcni pijesak, stakleni granulat, plastični granulat, orahove ljuske, suhi led i drugi abrazivi. Godišnja proizvodnja bakrenog grita u svijetu je oko 40 milijuna tona, a najveći proizvođači su Kina, Japan, Čile, Rusija, Indija, Južna Koreja, Poljska, Zambija, SAD i Njemačka.
Nakon saznanja o otvaranju pogona za skladištenje i recikliranje otpadnog bakrenog grita na lokaciji stare ciglane u Perušiću, grupa stanovnika Perušića osnovala je Građansku inicijativu Perušić (osnivanje Ekološke udruge Perušić je u postupku) u svrhu zaštite okoliša i zdravlja stanovnika ovoga kraja. Nakon toga u lokalnim medijima od strane investitora počela je kampanja širenja netočnih informacija, u smislu da se radi o neopasnom otpadu i potpuno čistoj proizvodnji, od koje će lokalna zajednica imati samo veliku korist.

Pretragom registra HZJZ - Služba za toksikologiju, nije pronađen sigurnosno-tehnički list (STL) za bakreni grit. U smjernici za zaštitu radnika od opasnosti kod pjeskarenja brodova američkog odjela za rad, Uprave za sigurnost i zaštitu zdravlja (OSHA) navodi se da šljaka bakra (bakreni grit) sadrži značajne razine barija, kobalta, kroma (trovalentnog) i nikla, a može sadržavati i arsen, krom (šesterovalentni), olovo, silicijev dioksid i titan. Boje za brodove sadrže spojeve bakra, cink, tributilkositar (TBT), olovni kromat, kadmij i dr. Također se navode granične vrijednosti izloženosti radnika te posljedice koje mogu nastati zbog prekomjerne izloženosti (npr. za nikal se navodi povećani rizik od raka pluća i nosa).

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) neke od navedenih štetnih tvari (npr. olovni kromat, šesterovalentni krom) svrstava u CMR tvari (Carcinogenic, mutagenic, reprotoxic substances). Šljaku (trosku, grit) koja nastaje kod rafiniranja bakra također se svrstava u CMR tvari, koja je uz to još i toksična za život u vodi s trajnim posljedicama. U nama bliskom okruženju poznat je slučaj brodogradilišta Bijela u Crnoj Gori, gdje su u svrhu privlačenja vanjskih investitora morali ukloniti sav otpadni grit (ugovoren izvoz oko 80 000 tona grita) te obaviti remedijaciju (sanaciju) tla ukupne površine 16 hektara. Planirani troškovi provedbe iznosili su 23 miliona eura. U sedimentima tla utvrđena je značajna prisutnost žive, bakra, nikla, olova, cinka, kadmija, kroma, arsena, kositra i selena te organokositrenih spojeva, a zbog visoke koncentracije nekih tvari neki dijelovi tla morali su se iskopati i ukloniti.

Najveći dio prethodno navedenih štetnih tvari spadaju u teške metale, koji su poznati zagađivači okoliša. Toksični su ili otrovni u vrlo malim koncentracijama. Otopljeni u vodi nalaze se u ionskom obliku, ne mogu se biološki razgraditi te se mogu bioakumulirati. Ispuštanje velike količine teških metala u vode, stvara ozbiljne zdravstvene i ekološke probleme. Kao najštetniji za okoliš, odnosno za vode, klasificiraju se bakar, živa, nikal, olovo, cink, kadmij, krom i arsen. Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 26/20) zabranjeno je u podzemne vode ispuštati teške metale arsen, kadmij, nikal, olovo i živu.

Kao da navedenih štetnosti u svezi otpadnog grita i otpadnih boja za brodove nije bilo dovoljno, u tehnološkom postupku recikliranja grita predviđa se upotreba sredstva pod nazivom MPCD Navy ultra plus, čiji otpad ima ključni broj 20 01 29*- Deterdženti koji sadrže opasne tvari, koji je biocid i vrlo otrovan za vodeni okoliš.

Za isti zahvat planiran od strane istog investitora u Zatonu Obrovačkom Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, temeljem studije o utjecaju na okoliš, donijelo je 28. VI. 2019. godine rješenje da je namjeravani zahvat - postrojenje za recikliranje otpadnog grita iz brodogradnje u Zatonu Obrovačkom prihvatljivo za okoliš, uz primjenu propisanih mjera. Nakon tužbe od strane Inicijative Zaton Obrovački i Ekološke udruge Zrmanja Upravni sud u Splitu donio je 5. VI. 2020. godine presudu da se rješenje poništava i predmet vraća na ponovni postupak.

Iz svega prethodno navedenog nedvojbeno je da je pokretanje takvog pogona objektivna prijetnja okolišu i zdravlju stanovništva Gospića, Perušića, Otočca i šire, stoga je moralna obveza svih ekološki osviještenih i odgovornih stanovnika ovog dijela Like suprotstaviti se takvom štetnom djelovanju protiv općih interesa.

Idući četvrtak, 15. listopada u 18 sati, na tribini će izlagati prof. dr. sc. Dane Pejnović temu: Ekološka labilnost krškog okoliša Srednje Like i Gacke

Nikola Tominac:

Ličani u okupaciji Bosne i Hercegovine 1878. godine

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
28. rujna 2020. u 8.45 sati

Nikola Tominac, pukovnik Hrvatske vojske i vojni povjesničar, dugogodišnji je analitičar hrvatske vojne povijesti s težištem na ličkoj povijesti. Autor je više znanstvenih članaka, a nedavno je u časopisu Hercegovina objavio temu o Ličanima u okupaciji Bosne i Hercegovine.

Kao veoma važno povijesno događanje našega šireg okružja pomalo je zaboravljena okupacija Bosne i Hercegovine iz 1878. godine koja je vojnom prisilom potpuno promijenila političko stanje ove osmanske pokrajine, prouzročivši usput brojne žrtve s obje zaraćene strane. Za pojedine građane tadašnje Bosne i Hercegovine to je bila velika tragedija, a za druge sreća zbog postizanja neovisnosti od osmanske vlasti. Iako su se ovi događaji dogodili prije više od 140 godina, njihove posljedice su i dalje vidljive i ne ćemo ih razumjeti ako ne upoznamo to vrijeme, a posebno političke okolnosti u kojima se sve to dogodilo.

Nadamo se da će ovaj prilog, koji je posvećen Otočkoj pješačkoj pukovniji br. 79 - Otočaner Linien-Inftanerie-Regiment Graf Jellačić Nr. 79., omogućiti čitateljima da bolje razumiju kako se ovaj dio Europe preoblikovao kroz povijest. Posebno je to važno iz razloga što se kod pojedinih naroda ti događaji različito pamte i tumače. Time će taj tragični period postati dio našega povijesnog sjećanja i za bolje shvaćanje današnjice i budućnosti.

Treba napomenuti da je 79. pješačka pukovnija nastala na području nekadašnjih četiriju narodnih graničarskih pješačkih pukovnija (regimenti) - National-Grenz-Infanterie-Regiments - iz sastava Karlovačkog generalata: Ličke (Gospić), Otočke, Ogulinske i Slunjske. Iako Slunj i Ogulin ne pripadaju području Like kao zemljopisnoj i povijesnoj hrvatskoj regiji, vojnici ove pukovnije nosili su lički regionalni predznak. Naime, kroz njezinu daljnju povijest, osobito Prvi svjetski rat, smatrana je ličkom pukovnijom i kao takva vojno je proslavila ovu regiju.

Više na poveznici:
hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=354405

Veliki Žitnik

NOVA RAZMJENA MLADIH

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
25. rujna 2020. u 20.15 sati

VELIKI ŽITNIK - U zgradi nekadašnje osnovne škole u rodnom selu dr. Ante Starčevića od 28. rujna do 4. listopada Udruga Outward Bound Croatia (OBC) organizira Erasmus+ razmjenu mladih u trajanju od sedam dana namijenjenu mladima iz Hrvatske, Španjolske i Sjeverne Makedonije.

Razmjena će se održati u edukacijskom centru Outward Bounda V. Žitniku, gdje Udruga posljednjih nekoliko godina provodi brojne aktivnosti neformalnog učenja za mlade iz cijele Hrvatske i šire. U razmjeni će sudjelovati 30 mladih u dobi od 18 do 30 godina koji će tijekom sedam dana istraživati teme interkulturalnosti, inkluzije i pripadanja - sve koristeći glumu, improvizaciju i druge metode kreativnog izražavanja. Razmjena je organizirana u sklopu Erasmus+ programa, zahvaljujući kojem su svi troškovi sudjelovanja za sudionike potpuno besplatni!

Razmjene mladih izvrstan su način za mlade ljude da putuju, uče i upoznaju vršnjake diljem kontinenta. Outward Bound Croatia potiče ovakve prilike neformalnog obrazovanja i iskustvenog učenja i poziva mlade iz Hrvatske da se prijave na sudjelovanje!

Više o programu na poveznici:
www.outwardboundcroatia.com/wp-content/uploads/OBC_Some_New_Drama-2020.pdf

Pitanje jednog Kosinjana

ZAŠTO JE KOSINJSKI VRH KUTEREVAČKI?

Kosinjski vrh iznad Donjeg Kosinja/Snimio Ivan Mance
Kosinjski vrh iznad Donjeg Kosinja/Snimio Ivan Mance
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
7. rujna 2020. u 17 sati

GOSPIĆ - Danas smo dobili jednu interesantnu poveznicu s pitanjem:
Kako je i zašto Kosinjski vrh pogrješno nazivan Korenskim vrhom?

Naš čitatelj Ivan Mance iz Zagreba potaknut činjenicom kako Hrvatski planinarski savez i po njemu drugi planinarski portali Kosinjski vrh nazivaju Korenskim vrhom, pozicioniraju ga na Kuterevsku kosu i pridodaju mjestu Kuterevo, ovdje donosim kartografsku analizu na 13 povijesnih karti, koje ipak govore drugačije.

Članak, objavljen 2016.god. u listu Hrvatsko slovo, počinjem sljedećim: "Kosinj. Kosin, Cosin, Khesin, Rhesin, Rheisin, Rusin, Rheissin, Kusin, Cossin, Cuchin, Kasin samo su neki od kartografskih toponima koji se pojavljuju u mojoj kartografskoj analizi (prvoj i najopsežnijoj do sad) pojavnosti Kosinja na kartama 16.- 20. stoljeća, a objavljenoj u mojoj knjizi: Kosinj - izvorište hrvatske tiskane riječi, Split, 2013."

Radi se doslovno o preko 15 verzija toponima kojima se Kosinj pojavljuje na kartama od 16. do 20. stoljeća. Zašto je tome tako? Različiti autori u to vrijeme dolazili su s različitih govornih područja (Nijemci, Madžari, Talijani itd.) te su na različite načine, više ili manje uspješno, čitali i prevodili naše hrvatske nazive mjesta, gradina, a kako ćemo vidjeti i planinskih vrhova. Imali su i različite izvore za svoje karte, neki su u živo prolazili teren, a neki su tek s postojećih karata izrađivali njihove, novije verzije. Upravo se iz tog razloga Kosinj kao toponim pojavljuje čak i kao gotovo neprepoznatljivi "Rheissin".

Iz sličnih povijesnih razloga, a analizom istih povijesnih karti i Kosinjski vrh - koji se nalazi 500 metara zračne linije od Kalić stijene, oboje na Velikoj kosi poviše Donjeg Kosinja - netko je pogrješno nazvao Korenskim vrhom. Dakle geografski nema nikakve dvojbe da su i Kalić stijena i Kosinjski vrh poviše Kosinja i da pripadaju isključivo Kosinju, a ne okolnim mjestima od kojih su udaljeni i nekoliko kilometara zračne linije (Kuterevo, Krasno).

Više detalje ima na poveznici
kosinj-konzalting.hr/kosinjski-vrh

UNICEF-ova Mliječna staza

REKORDAN BROJ PRIJAVA

Već je stiglo 3400 prijava.

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
24. kolovoza 2020. u 18.15 sati

ZAGREB - Četvrta UNICEF-ova humanitarna utrka Mliječna staza zbog posebnih je mjera ove godine virutalna i nacionalna, a 12 dana prije početka utrke već je zabilježen rekordan broj sudionika. Tako je dosad pristiglo više od 3.400 prijava, a u danima koji slijede očekuje se još sudionika koji će od 5. do 20. rujna prikupljati donacije i kilometre za podršku djeci s teškoćama. Prikupljena sredstva UNICEF će uložiti u senzorne sobe i edukaciju stručnjaka koji će provoditi terapije senzorne integracije s djecom s teškoćama.

Svoje kilometre će, putem mobilne aplikacije, trčanjem, hodanjem, vožnjom u kolicima, na biciklu skupljati pojedinci, obitelji s djecom, tvrtke i timovi, pretvarajući tako teškoće u mogućnosti. Utrka će u aplikaciji imati postavljen simboličan cilj u prijeđenim kilometrima - 24.169 kilometara, što je procijenjeni broj djece s razvojnim rizicima i teškoćama u dobi do 5 godina u Hrvatskoj. Trenutno 1 od 8 njih koristi usluge rane intervencije, koje su ključne kako bi mogli razviti svoje sposobnosti i sudjelovati u svakodnevnom životu, reći svojim roditeljima kako se osjećaju, igrati se s prijateljima, ići vrtić, školu i graditi svoju budućnost.

Uz to što je virtualna, nacionalna i inkluzivna, ovogodišnja Mliječna staza posebna je po mnogočemu, a ne nedostaje ni originalnih ideja za sudjelovanje. Tako je do sada prijavljeno više od 400 djece s obiteljima, 9 udruga koje rade s djecom s teškoćama, a akciju su do sada prepoznale i 32 tvrtke koje su prijavile svoje timove. Među sudionicima je i djevojka u invalidskim kolicima koja u utrci sudjeluje već treći put, djed koji trči s unucima i gospođa koja će startnim paketima iznenaditi djecu iz svoje zgrade. Jedna sudionica prepoznala je Mliječnu stazu kao priliku za obilježavanje rođendana s prijateljima, a jedno dobrovoljno vatrogasno društvo obilježit će 130 godina postojanja na dan starta utrke.

- Mliječna staza će se po prvi put održati virtualno, što nam omogućuje da se svi zajedno, ujedinjeni pozitivnom energijom i osjećajem nade i zajedništva, bez obzira gdje se nalazili i čime se bavili, sudjelujemo i podržimo djecu s teškoćama. Ove godine više no ikad prije imamo priliku pokazati pravu snagu Mliječne staze u kojoj svi možemo biti zvijezde, dok su pravi pobjednici djeca. Oduševljeni smo odazivom ljudi iz svih krajeva Hrvatske, različitih dobnih skupina, koje smo u ovim izazovnim vremenima uspjeli okupiti oko važnog zajedničkog cilja - da za svako dijete osiguramo potrebnu podršku kako bi dosegnulo svoj puni potencijal. Našu utrku želimo učiniti što inkluzivnijom i posebno nas raduje što će ove godine sudjelovati mnoga djeca s teškoćama, odrasli s invaliditetom, paraolimpijci, ali i roditelji, skrbnici, stručnjaci, udruge i drugi koji se svakodnevno trude živote djece učiniti boljima.- izjavila je Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

Usluge rane intervencije od presudne su važnosti za razvoj djece s teškoćama, a UNICEF-ov je cilj je da one postanu dostupne što većem broju potencijalnih korisnika. Prikupljenim sredstvima UNICEF će zato opremiti senzorne sobe za provođenje terapijskih postupaka s djecom s teškoćama, u dijelovima Hrvatske gdje su potrebe najveće te educirati stručnjake koji provode terapije senzorne integracije, jer pravovremena podrška za njih čini razliku između mogućnosti i života na margini društva.

Kao i prijašnjih godina, utrku podržavaju brojne osobe iz javnog života te brojni sportaši, među kojima su i UNICEF-ove amasadorice dobre volje Bojana Gregorić Vejzović i Mirna Medaković Stepinac, zatim Marin Čilić, Borna Čorić, Ana Konjuh, Luka Stepančić, Nevena Rendeli, Ida Prester, Janko Popović Volarić, paraolimpijci Anto Joskić, Nataša Sobočan i Jelena Vuković, a među njima je i voditeljica i trkačica Ana Radišić, koja se uvijek rado odazove na Mliječnu stazu:

- Svakako trčim ove godine Mliječnu stazu! Već se pripremam te sam svoju stazu odabrala! Divno je da svojim trkačkim koracima za koje uopće nije potrebna brzina, već isključivo želja i srce, možemo podržati djecu. Sigurna sam u velik odaziv i jedva čekam od 5. do 20. rujna vidjeti prepunu aplikaciju kilometara diljem Lijepe naše. Veselim se najvažnijem rezultatu - presretnoj dječici kojoj ćemo olakšati ovu životnu prepreku, Hvala Vam UNICEF za ovu divnu gestu.- istaknula je Radišić.

Mliječna staza održava se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske i Grada Zagreba, u suradnji s Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskim paraolimpijskim odborom.

Ovogodišnju humanitarnu utrku podržavaju i brojni partneri, među kojima su Kaufland, Pampers, Tele2, Centar za vozila Hrvatske i DPD.

Svi koji sudjelovanjem na UNICEF-ovoj Mliječnoj stazi žele podržati djecu s teškoćama i opremanje senzornih soba mogu se prijaviti na službenoj web stranici www.mlijecnastaza.hr (LN)

Lovinac

OPĆINSKA POTPORA ZA ĐAKE

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
13. kolovoza 2020. u 18 sati

LOVINAC - Budući da državno financiranje ne obuhvaća sve obrazovne materijale za učenike svih razreda za lovinačke osnovnoškolce financirat će ih Općina Lovinac. Nastavak je to plana i programa za obitelji s djecom koje su jedan od prioriteta općinske uprave. (AM)

Outward Bound

EKSPEDICIJSKI PROGRAM U LICI

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
13. siječnja 2020. u 18 sati

ZAGREB/VELIKI ŽITNIK - E, imamo jedan prijedlog za tebe - prijavi se na sufinancirani Outward Bound program u prirodi! Outward Bound Hrvatska, organizacija koja se bavi iskustvenim učenjem u prirodi, zajedno s udrugom Status M ove godine organizira 5-dnevne "Ljetne pustolovine".

Na programe se mogu prijaviti mladi iz cijele Hrvatske u dobi od 13 do 25 godina putem online prijavnice na web-stranici organizacije. Programi su sufinancirani od Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Programi se provode od 24. do 28. srpnja 2020 u tri grupe: od 13 do 15 godina, od 16 do 18 godina i od 19 do 25 godina
Prijavi se što prije, jer je preostalo još nekoliko mjesta! Radi se o ekspedicijskom programu koji će se odvijati u Edukacijskom centru Outward Bounda u Velikom Žitniku u Lici.

Outward Bound programi temelje se na metodi iskustvenog učenja u prirodi, koje polaznika smješta izvan udobnosti svakodnevnice i suočava ga s novim, nepoznatim situacijama u prirodnom okruženju. Kod polaznika potičemo razvoj samopouzdanja i samostalnosti, empatije i timskog rada, odgovornosti, otpornosti i komunikacijskih vještina.

"Ljetna pustolovina" predstavlja intenzivno iskustvo i stvara pozitivan stav prema rješavanju problema i suočavanju s izazovnim situacijama. Sve su to vještine ključne za uspješno odrastanje i suočavanje s izazovima svakodnevnice te je stoga cilj programa da mladi stečene vještine i stavove prenesu i primjenjuju u svakodnevnom životu. (LPS)

Više informacija o programu pronađite na poveznici www.outwardboundcroatia.com/prijavi-se-na-5-dnevne-ljetne-pustolovine

70. OBLJETNICA HGSS-A

SVIMA I UVIJEK DOSTUPNI

Hrvatska gorska služba spašavanja redizajnirala web stranicu

Početak nove mrežne stranice HGSS-a
Početak nove mrežne stranice HGSS-a
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
13. SRPNJA 2020. U 9.45 SATI

ZAGREB - U slavljeničkoj, sedamdesetoj godini postojanja, Hrvatska gorska služba spašavanja u javnost je pustila svoju novu mrežnu stranicu www.hgss.hr sa suvremenim funkcionalnostima.

Na čak tri jezika, hrvatskom, engleskom i njemačkom, ljubitelji prirode mogu pronaći preporuke za sigurnost, sve najnovije informacije i događaje iz života svih stanica i komisija HGSS-a, pregledavati fotografije i video sadržaj te, kao i dosad, čitati savjete i doživljaje iskusnih spašavateljica i spašavatelja.

- Budući da je HGSS često bio prvi u donošenju mnogih tehnoloških inovacija na područje Lijepe Naše, poput prve reanimacije vanjskim defibrilatorom, htjeli smo i ovaj dio naše službe dovesti na najbolju moguću razinu. Vjerujem kako će nova stranica olakšati pronalazak svih informacija i savjeta, kako građanima, tako i našim članovima. Apeliram na sve one koji planiraju zahtjevnije izlete u prirodu da se uvijek vrate našim preporukama, ali i posavjetuju s nadležnim organizacijama poput Hrvatskog planinarskog saveza kako ih ipak ne bismo morali upoznati u životno ugrožavajućim okolnostima.- istaknuo je Josip Granić, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja.

Osim moderne mrežne stranice, HGSS tijekom cijele godine obilježava 70. obljetnicu osnutka, stoga građane na jesen ponovno očekuju interaktivne prezentacije mnogih aktivnosti u različitim dijelovima Hrvatske. Kao nacionalna i dobrovoljna udruga koja broji preko tisuću visokomotiviranih volontera koji svakodnevno pomažu i tragaju za unesrećenim osobama, HGSS svake godine ima i više od tisuću akcija spašavanja. U Gospiću ova služba djeluje već 31 godinu. (LPSS/HGSS)

Liječničke novine

HRVATSKE LIJEČNICE

Među uglednim i značajnim hrvatskim liječnicama je i mr. Sandra Čubelić, ravnateljica Opće bolnice Gospić.

Doktorica Čubelić u uredu ravnatelja Bolnice/Foto arhiva Lika pressa
Doktorica Čubelić u uredu ravnatelja Bolnice/Foto arhiva Lika pressa
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
8. srpnja 2020. u 10.30 sati

GOSPIĆ - Novi broj Liječničkih novina donosi analizu i iskustva žena liječnica u hrvatskome zdravstvu: Hrvatske liječnice - žene u medicini brojčano dominiraju, ali ne na vodećim položajima.

- Danas u Hrvatskoj, prema Demografskom atlasu Hrvatske liječničke komore, imamo 67 % liječnica i 37 % liječnika. To znači da je od 15.294 liječnika u zdravstvenom sustavu u Republici Hrvatskoj 9635 liječnica, dok je u javnom zdravstvu od 14.904 liječnika 64 posto žena, tj. liječnica (9538). Prema podacima HLK-a broj novih članova upisanih u Komoru 2019. godine bio je 1084, od čega je 416 novodiplomiranih liječnika i 668 liječnica. - navodi se u uvodniku analize u kojoj je predstavljeno deset liječnica: prof. dr. sc.Marija Heffer, redovita profesorica na Medicinskom fakultetu u Osijeku, doc. dr. sc. Ines Strenja, bivša predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i ugledna neurologinja, prof. dr. sc. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Biljana Borozan, dr. medm zastupnica u Europskom parlamentu, doc. dr. sc. Irena Hristić, ravnateljica Opće bolnice Pula, dr. sc. Mirela Bušić,Nacionalna koordinatorica transplatancijskog programa u Ministarstvu zdravstva, prof. dr. sc. Nada Čikeš, bivša dekanica MEF-a u Zagrebu, prof. dr. sc. Ana Marušić, glavna urednica Journal of Global Health i na kraju i mr. Sandra Čubelić, spec, pedijatrije i ravnateljica Opće bolnice u Gospiću.

- Iz perspektive osmogodišnjeg iskustva vođenja bolničke ustanove s oko 250 zaposlenika, kao žena, liječnica, mogu reći da je potrebna sva škola ikad izučena, ona životna, puno strpljenja da se sasluša i nastoji pomoći svakom zaposleniku, promišljanja, procjene granica i vrlina svake osobe od subspecijalista do spremačice, da bi kao dobar menadžer, a k tome i žena, kolegica, pomogla da dosegnu svoje mogućnosti, na korist tima, bolnice, pacijenta. Ljudi često nisu skloni promjenama, nedovoljno su informirani, a tijekom ovih godina bilo ih je više, uključujući i reforme zdravstvenog sustava. Često ovo razdoblje u kojemu sam upoznala po četiri ravnatelja na istom položaju drugih zdravstvenih ustanova, uz čast upoznavanja pet ministara zdravstva zovem - "od sanacije, preko masterplana, Cop-a do Korone".... Putovanje od klasične ekonomije do suvremenog managementa, kroz reforme, ovaj put bilo je moguće proći samo uz veliku prilagodljivost. Prilagodljivost koja je početak i kraj svega, bez oholosti, s puno kolegijalnosti i ljubavi prema čovjeku.- izjavila je za Liječničke novine ravnateljica Čubelić (LPS)

HGSS Gospić

VJEŽBA NA STIJENI

Gorski spašavatelji na jučerašnjoj vježbi na Velebitu/Foto HGSS Gospić
Gorski spašavatelji na jučerašnjoj vježbi na Velebitu/Foto HGSS Gospić
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
8. lipnja 2020. u 19 sati

VELEBIT - Mirnu i sunčanu nedjelju pripadnici HGSS-a iz Gospića iskoristili su za redovnu stijensku vježbu spašavanja. Vježba je organizirana na lokalitetu Kamenica na Baškim Oštarijama, a zamišljena je kao trening uvježbavanja tehnika spašavanja na vertikalnoj stijeni. Sudjelovalo 20 spasioca podijeljenih u dvije linije na četiri sidrišta. Izrađivana su sidrišta promjenjivog i nepromjenjivog smjera, te su uvježbavani sustavi podizanja i spuštanja te prelasci iz sustava u sustav. Sudionici su odradili planirane zadatke te je vježba ocijenjena kao vrlo uspješna.

- S obzirom na učinjeno možemo konstatirati da su gospićki spašavatelji spremni i na tehnički vrlo zahtjevne stijenske akcije spašavanja, kojih na našim prostorima ne manjka kao ni ostalih oblika spašavanja. - kaže pročelnik Stanice Josip Brozičević. (LPS)

Međunarodni dan muzeja

LIČKI KVIZ

Muzej Like otvara vrata 18. svibnja od 9 do 18 sati.

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
15. svibnja 2020. u 17.15 sati

GOSPIĆ
- U svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, svake godine 18. svibnja obilježava se Međunarodni dan muzeja. Svake godine svojim članovima (muzejima i stručnjacima koji rade u muzejima) ICOM (Međunarodni savjet za muzeje) preporučuje temu vezanu za aktualne trendove i zbivanja u muzejskoj zajednici. Tom prilikom muzeji diljem svijeta skreću pozornost široj javnosti na kulturnu baštinu i ulogu muzeja u njenom očuvanju. Ove godine obilježava se jubilarna 40. manifestacija, a predložena tema je Muzeji za jednakost: različitost i uključivost.

- U ovim drugačijim uvjetima rada koji su nas razdvojili i izolirali zadnjih mjeseci i kada smo morali odustati od planiranih programa, odlučili smo posjetitelje uključiti u djelovanje Muzeja kroz ponuđene kvizove znanja. Kvizove smo podijelili u dvije kategorije s dvije različite razine. Prva razina kviza (Mali mudraci) obuhvaća jednostavnija i općenitija pitanja, dok je druga (Veliki mudraci) nešto zahtjevnija i kompleksnija. Obje razine sadržavaju 15 pitanja koja su formulirana tako da posjetitelj bira između više ponuđenih odgovora.- kaže se u priopćenju Muzeja Like i dodaje:

Kviz je nastao kao logičan slijed osmišljene društvene igre "Lički mudraci", koja je predstavljena javnosti u Muzeju Like Gospić krajem 2019.godine. Većina pitanja se odnosi na poznavanje ličke kulturne baštine, stoga 18. svibnja posjetite našu web stranicu:
muzejlike.hr/kvizovi
i provjerite svoje znanje o hrvatskoj i ličkoj povijesti. Pozivamo sve zainteresirane da budu s nama na naš Dan na malo drukčiji, zabavan, virtualni način. Za sve oni koji pak žele doći u Muzej i razgledati postave, uz mogućnost stručnog vodstva, mogu to učiniti u ponedjeljak, 18. svibnja, od 9 do 18 sati. Kao i svake godine, ulaz u Muzej će biti besplatan. (LPS)

FOTOSOFIA 15

Fotosofia donosi svjetlo optimizma

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
7. svibnja 2020. u 14.15 sati

ZAGREB - Fotosofia, besplatni šestodnevni seminar i workshop za naprednu fotografiju koji se održava pod vodstvom i umjetničkom direkcijom fotografa Damira Hoyke, i ove će godine, unatoč izvanrednim okolnostima, pružiti priliku za napredovanje u fotografiji. Uvjeti prijavljivanja na izbor za polaznike prilagođeni su situaciji, tako da se prijaviti mogu i oni koji trenutno ne mogu doći u Zagreb. Seminar će se održati od 8. do 13. lipnja 2020. u Galeriji Arheološkog muzeja u Zagrebu, a petnaestero odabranih imat će priliku saznati kako snimiti dobar portret, modnu, reklamnu i art fotografiju.

- Pripreme ovogodišnje, jubilarne Fotosofije oplemenile su me prekrasnim iskustvom - onim snage ljudskog duha. U trenucima velike neizvjesnosti koju su nam protekli mjeseci donijeli, u doba kad je nebrojeno projekata propalo, svi uključeni u ostvarenje seminara ostali su uz nas! Želio bih da ta naša zajednička tvrdoglavost kojom ćemo biti među prvim post izolacijskim projektima donese snagu i poticaj svima da krenu dalje. Želio bih da svjetlo ovogodišnje Fotosofije bude svjetlo povratka optimizma!- rekao nam je Hoyka i dodao da bi mu to bio najljepši poklon za petnaestgodišnjicu seminara.'

Počasni gost seminara je Olivier Metzger, francuski celebrity fotograf i snimatelj foto eseja koji nam je o svom dolasku u organizaciji Francuskog Instituta u Hrvatskoj rekao:
- Vrlo sam sretan što mogu doprinijeti realizaciji Fotosofije, seminara s tako dugom tradicijom i uspjehom u otvaranju mogućnosti 'newcommerima' u fotografiji. Nadam se da ću na seminaru moći biti uživo kao što smo planirali, no ukoliko to restrikcije ne budu dozvoljavale, predavanje ću održati online.

Poznati francuski fotograf prikaz svojih radova popratiti će anegdotama i 'behind the scenes' pričama s nizom tehničkih detalja i 'backstage' savjeta s portretiranja poznatih, među kojima su Tilda Swinton, Quentin Trantino, Isabelle Huppert, Léa Seydoux, Selena Gomez, Antonio Banderas, Cate Blanchett, Terry Gilliam, Javier Bardem, Martin Scorcese...

Snimanje portreta poznatih jedna je od seminarskih tema koja je tijekom godina prerasla u svojevrsno natjecanje modela i fotografa tko će doći na neobičniju ideju. Tako će se galerija 'otkačenih' fotografija, za koju su proteklih sezona pozirali Rene Bitorajac, Marijo Petreković, Davor Gobac, Barbara Kolar, Frano Mašković, Daniela Trbović, Jelena Perčin, Vedran Mlikota, Doris Pinčić, Goran Grgić, Srđan Gojković Gile, Zoran Predin... i ove godine obogatiti novim akvizicijama, a zahvaljujući hrvatskim i regionalnim medijima koji već godinama prepoznaju kvalitetu rada seminarista, radove će moći vidjeti i šira publika.

Prijave na izbor za polaznike seminara otvorene su do 15. svibnja 2020., a kako se prijaviti, pročitajte na www.fotosofia.info (LPS)

RANJENI GRAD

UZDARJE JEDNOG RAZREDA

Milštajnovi dječaci
Milštajnovi dječaci
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
7. svibnja 2020. u 9 sati

ZAGREB je 22. ožujka zadesio potres. Mnogi su željeli i uplatili pomoć za saniranje posljedica ove prirodne katastrofe. Svoju pomoć uplatio je i V. a razred Prve učiteljske škole (škol. god 1962./63.) iz Zagreba. Oni su uplatili pomoć za obnovu osnovne škole u Markuševcu, jer su mnogi završili radni vijek radeći u školi. Bili su jednodušni pomoći osnovnoj školi, ovaj puta u Markuševcu. Tako su željeli popraviti bar jedan prozor, jer škola je oduvijek bila prozor u svijet.

Ivan Drobec , bivši učenik tog razreda kaže:
- Zli usud Vašega odgojno-obrazovnog vrta izmamio nam je suze ljubavi. Njima želimo barem malo vidati rane, osvježiti rožice u školskim klupama i skromno posvjedočiti svetost učiteljskog zvanja, jer Ljubav je jača od svake nevolje i svakoga zla.

U popratnom pismu prof. Gordani Horvat, ravnateljici Osnovne škole Markuševec bivši učenici V. a kažu:
-U Zagrebu smo doživjeli prve ljubavi, pisali prve pjesme i ostavljali ljubavne poruke u klupama. To je generacija koja je išla osunčanom stranom ulice. Tako smo se prepoznavali. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče. Njegova me radost blaži njegova me rana peče Grad nas je cijelo vrijeme grlio, strepio je nad nama. Sebe nam je darovao. Danas je ranjen. Grade moj, s Tobom smo i sada kada Ti je najteže.

Ovo je uzdarje: Jednog V. a, Prve učiteljske škole, Zagreb, Medulićeva 33, gen. 1962./63. raz. prof. Romana Milštajna.
Pomoć su uplatili:
Antolčić Branko- Zagreb, Beketić Josip-Zagreb, Buden Marijan- Belec, Buljan Marko- Zagreb, Drobec Ivan-Jakovlje, Hercigonja Željko-Velika, Matovina Ivan- Zagreb, Matičić Hrvoje- Zagreb, Mihaljev Branko- Bestovje Samobor, Mikulić Miroslav- Proložac, Pleško Marijan-Klanjec, Šipušić Stjepan- Velika Gorica, Tokić Mile- Sveti Ivan Zelina, Vicković Dragan- Vrbovec i Vlahovec Stjepan- Buzin.

Gordana Horvat, ravnateljica OŠ Markuševec bila je dirnuta ovom gestom bivših učenika Prve učiteljske škole i toplo im se zahvalila.

Osnovnu školu Markuševec polazi 630 učenika u matičnoj i u dvije područne škole u Bačunu i Vidovcu. Zgrada je u Markuševcu znatno oštećena. U tijeku je sanacija štete i oni se nadaju da će poslovi sanacije biti završeni do početka iduće školske godine. (Dragan Vicković)

Hrvatski sabor kulture

ONLINE GLAZBENI SEMINAR

S Martinom Burger: "Vokalna tehnika u uvjetima socijalne distance".

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
29. travnja 2020. u 12.40 sati

ZAGREB - Hrvatski je sabor kulture organizirao prvionline glazbeni seminar u suradnji s voditeljicom Martinom Burger. Seminar je osmišljen sukladno trenutnoj situaciji i pandemiji korona virusa.

Slovenska sopranistica i vokalna pedagoginja Martina Burger, prošle je godine održala seminar za zborovođe i pjevače u Rijeci, i ove nam se godine pridružila u osmišljavanju programa edukacije na temu vokalne tehnike, koji će biti posebno posvećen uvjetima rada u vrijeme socijalne distance.

Prijave su otvorene za sve zainteresirane. Više na poveznici:

hrsk.hr/index2.php?pIDm1=6&pIDm2=10&pIDm3=13&pToken=de5e6d81ed34abde59e93808323bfc0ec0f79622

Unatoč koroni

DODIJELJENE VEČERNJAKOVE RUŽE

Sinoć je HNK bio prazan
Sinoć je HNK bio prazan
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
29. TRAVNJA 2020. U 10.15 SATI

Fotografija: Boris Ščitar, Večernji list


ZAGREB - Najstarija i najprestižnija medijska nagrada prvi je put održana u virtualnom izdanju. Prijenos ovogodišnjeg izdanja Večernjakove ruže, najstarije i najprestižnije medijske nagrade u Hrvatskoj, sinoć bio na dosada neviđen način - nominirani su se videovezom javljali iz svojih domova!

Jedna je od posljedica pandemije koronavirusa i ta da su od ožujka otkazane i odgođene sve manifestacije i koncerti kako u Hrvatskoj tako i u svijetu, ali to nije spriječilo organizatore da zaslužnima na jedinstven način dodijele Večernjakove ruže. Tako su gledatelji u izravnom prijenosu na Hrvatskoj radioteleviziji osjetili dašak glamura uz poštivanje svih mjerila socijalnog distanciranja. Bez obzira na pandemiju, dobre energije i zabave nije nedostajalo.

Večernjakova ruža dodijeljena je u sedam kategorija: za TV osobu godine, radijsku osobu godine, glumačko ostvarenje godine, glazbenika godine, TV emisiju godine, radijsku emisiju godine i novo lice godine.

Radijskom emisijom godine proglašena je emisija Povratak u budućnost s radija HRT - HR 2, dok su Ružu za najbolje radijske voditelje osvojili Marko Bratoš i Hrvoje Kečkeš s Narodnog radija. Nagrada za novo lice godine pripala je mladoj glumici Tari Thaller. U kategoriji glumačkog ostvarenja godine slavila je Jelena Miholjević, dok je glazbenikom godine proglašen Tony Cetinski. Emisija Provjereno osvojila je Ružu za najbolju TV emisiju u protekloj godini, dok je Zoran Šprajc proglašen najboljim TV licem.

Svečanost dodjele vodili su Doris Pinčić-Rogoznica i Duško Ćurlić, a nastupile su neke od naših najvećih glazbenih zvijezda. Ovu posebnu večer dodatno su zajedničkim nastupom uveličali Let 3 i Tereza Kesovija, koji su izveli pjesmu "Sam u vodi", a osim njih nastupili su Toni Cetinski i klapa Sebenico, koji su izveli "Ti, samo ti", Psihomodo pop nastupio je s pjesmom "Sve će biti u redu", a Nina Badrić otpjevala je "Za dobre i loše dane". (VL/LPS)

Gospićko-senjska biskupija

GRADNJA DOMA ZA STARIJE SVEĆENIKE

Vlč. Nikola Turkalj u obilasku gradilišta/Snimio Marko Čuljat
Vlč. Nikola Turkalj u obilasku gradilišta/Snimio Marko Čuljat
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
25. travnja 2020. u 10.45 sati, dopuna 27. travnja u 17 sati

GOSPIĆ - Radnici obrta Špelić iz Slunja započeli su radove na uklanjanju kupljene stare kuće u Budačkoj ulici koja graniči sa zemljištem Gospićko-senjske biskupije.Kako smo već pisali tu će se izgraditi Dom za smještaj starijih svećenika.

- Objekt treba temeljitu rekonstrukciju i sačuvati će se glavno pročelje do ulice prema uvjetima i pod nadzorom zaštitara kulturne baštine.- kaže vlč. Nikola Turkalj, biskupski ekonom.

Gradnja će stajati preko pet milijuna kuna. Polovicom iduće godine tu bi trebalo useliti devet starijih svećenika Gospićko-senjske biskupije. (MaČ)

USKRSNO SLAVLJE U KATEDRALI

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
12. travnja 2020. u 10 sati

GOSPIĆ
- Gospićko-senjski biskup msgr. Zdenko Križić, predvodio je i danas u gospićkoj katedrali Navještenja Blažene Djevice Marije svečano euharistijsko slavlje u koncelebraciji s msgr. Milom Bogovićem biskupom u miru, te s kancelarom i tajnikom Mišelom Grgurićem, župnikom Mariom Vazgečom, uz asistenciju đakona Brune Lovakovića.

Video snimak mise možete pogledati na poveznici:

www.facebook.com/781045672285406/videos/149690733146585

Velika subota

VAZMENO BDIJENJE

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
11. travnja 2020. u 21.30 sati

GOSPIĆ
- Večeras je msgr. Zdenko Križić, gospićko-senjski biskup predvodio vazmeno bdijenje u gospićkoj prvostolnici. Na biskupskoj stranici na Fejsu bilo je oko 200 osoba, drugim riječima gospićka katedrala čiji su se vjernici rasuli zbog pandemije po domovima, opet je bila dupke pune. I mi smo prenosili misu a možete je pogledati i poslušati na poveznici:

www.facebook.com/781045672285406/videos/1157857601223687

Veliki četvrtak u Gospiću

DAN VELIKIH DOGAĐANJA U ISUSOVU ŽIVOTU

ZA vrijeme jučerašnje svete mise/Foto GSB
ZA vrijeme jučerašnje svete mise/Foto GSB
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
10. travnja 2020. u 10.30 sati

Izvješćuje: s. Robertina Medven

GOSPIĆ - Gospićko-senjski biskup Zdenko Križić u zajedništvu s biskupom u miru Milom Bogovićem, kancelarom i tajnikom Mišelom Grgurićem, domaćim župnikom Mariom Vazgečem i đakonom Brunom Lovakovićem, predvodio je jučer na Veliki četvrtak Misu Večere Gospodnje u gospićkoj katedrali Navještenja BD Marije koju su vjernici mogli pratiti putem izravnog prijenosa na Facebook stranici Gospićko-senjske biskupije.

- Slavimo Veliki četvrtak, dan velikih događanja u Isusovu životu, dan pun svijetla ali i tame, dan pun radosti, ali i velikih patnji. Isus u dvorani Posljednje večere govori učenicima: "Svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke." (Lk 22,15). Isus želi učenicima prije rastanka ostaviti pod prilikama kruha i vina, samoga sebe, mogli bismo reći svoje srce, da bi tako trajno ostao vidljivo prisutan među njima.- rekao je na početku propovijedi biskup Križić i naglašava, da ustanovljenjem euharistije dan prije svoje muke, Isus svima nama daje konkretnu poruku: "svatko će u životu iskusiti svoju patnju, svoj križ i da bi mogao izdržati bit će mu potrebna izvanredna snaga. Ta snaga nalazi se u euharistiji. Isus u patnji želi biti blizu svakom svom učeniku. Možda, nikada do kraja nećemo moći razumjeti veličinu ovog Isusovog dara. Zato je Veliki četvrtak za nas dan svijetla, ali i dan tame i ljudske nezahvalnosti. Jedan od učenika Isusa izdaje, napušta, prelazi na stranu neprijatelja. Ovdje se ne radi samo o Judi, nego o mnogima koji su primili krštenje, a završili kao Isusovi neprijatelji. Tu moramo gledati i mnoge naše izdaje i mnoga naša ponašanja kada nismo mogli biti prepoznati kao Isusovi učenici. Isus je s učenicima proslavio Pashu, ustanovio euharistiju i svećeništvo, dao im novu zapovijed da ljube jedni druge kao što je on ljubio. To je još više od one starozavjetne zapovijedi u kojoj je naglasak da ljubimo druge kao što ljubimo sami sebe. Ovdje je naglasak ljubiti kao Isus. Ta ljubav ide do dara vlastitog života.

Biskup Križić, uz izdaju, napominje, da na završetku prve euharistije, kako izvješćuje evanđelist Luka " ... nasta među njima prepirka tko bi od njih bio najveći." (22,24). Isus daruje samoga sebe do uzdignuća na križ, poziva učenike na ljubav i darivanje, ali njihova razmišljanja i njihove želje su drugdje. Oni se bore za prednosti, za privilegije, za bolje položaje, za neke svoje osobne interese. Još nisu razumjeli ni ljubav, ni žrtvu, ni služenje. Isus tada čini jednu veliku gestu poniznosti. Uzima u posudu vodu i ručnik i ide od jednog do drugog učenika perući im noge. Učenici su uglavnom, hodali bosi pa možemo zamisliti kakve su im bile noge. Isusa to ne smeta. On to čini s ljubavlju i daje još jedan veliki primjer poniznosti i služenja. Da bi učenicima oprao noge, morao je kleknuti i gledati ih odozdo, ne odozgo, s visoka. Poniznost je uvijek ona koja spušta osobu dolje. Poniznost je utjelovljenje, spuštanje dolje. Takva je i autentična duhovnost. Ponizna osoba nikada se ne nadimlje, ne uznosi, ne dominira nad drugima, nego služi. Tu je poruku Isus htio dati i ostaviti svojim učenicima. Zato im, nakon pranja nogu, upućuje pitanje s jasnom porukom: "Razumijete li što sam vam učinio? Vi mene zovete Učiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer to jesam. Dakle, ako ja, Gospodin i Učitelj, oprah vama noge, i vi ih morate prati jedan drugomu. Dao sam vam primjer da i vi činite kako ja učinih vama" (Iv 13,13-15).
Biskup Križić tumači dalje: " Ovo je svaki od njih mogao dobro razumjeti. Istina, to što Isus traži nije naravi previše privlačno, ali ako će osoba to prakticirati, milost Božja će narav radikalno promijeniti. Kada osoba služenjem iskusi Božju milost, služenje postaje nutarnji imperativ punog srca.

Kad je Isus s vodom i ručnikom došao do Petra, Petar se opire i ne želi ni pod koju cijenu da Isus njemu pere noge. Nije to Petrova loša gesta, nego iskren stav kako ne priliči da učitelj učeniku pere noge. Obratno, bilo bi posve normalno, poglavito u onom vremenu. Međutim, Isus ne odustaje. On Petru veli: "Što ja činim ne možeš razumjeti sada, ali ćeš razumjeti poslije". Ni drugi učenici to nisu razumjeli jer na Isusovo pitanje: "Razumijete li što sam vam učinio?", nitko nije potvrdno odgovorio."

Biskup naglašava da se i mi trebamo pitati do koje smo mjere to razumjeli? Imamo li dovoljno godina vjerničkog iskustva da bismo to trebali razumjeti ili možda, još uvijek mislimo da je služenje poniženje, odnosno znak da smo u dostojanstvu prenisko ispod drugih?"

Propovjednik pita, nisu li naša razmišljanja daleko od Božjih, te nastavlja: " Da bi se ovo razumjelo nije toliko u pitanju razum, nego srce i duša. Ako se oslonimo samo na razum, samo na neku ljudsku logiku, služenje, žrtvu i ljubav nećemo razumjeti nikada.

Razumijevanje ovdje dolazi, ponajprije, iz vjere. Bez jače vjere to nikada nećemo dobro shvatiti. U tom smislu razumljiva je Petrova reakcija jer on tada još nije imao jaku vjeru i zato mu Isus veli da to sada ne može razumjeti. Ali Isus zna da će on to kasnije razumjeti. Ostaje nam pitanje: Ima li Isus i u nas povjerenje da ćemo jednom razumjeti i do nas je - kada?"

- Euharistija je snaga koja nam pomaže u razumijevanju ovakvog Isusovog zahtjeva. U euharistiji primamo Isusa i njegove osjećaje prema Bogu i čovjeku. Dopustimo da nas ti osjećaji obuzmu, da oni postanu naši. Tada ćemo se i mi pretvarati u ono što smo primili. Svi će nas moći prepoznati kao Isusove učenike. Amen.-zaključio je biskup Križić.

Gospićko-senjska biskupija gradi

POTPISANI UGOVORI ZA DVA OBJEKTA

Gradit će se prvi samostan u Gospiću i dom za starije ukupne vrijednosti gotovo 20 milijuna kuna.

Msgr. Križić s izvođačima radova na samostanu i domu/Foto GSB
Msgr. Križić s izvođačima radova na samostanu i domu/Foto GSB
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
9. travnja 2020. u 12.50 sati

GOSPIĆ - Na mrežnoj stranici Gospićko-senjske biskupije objavljen je članak s. Robertine Medven o skorim investicijama:

- Iako su vremena teška, s vjerom u Božju providnost, gospićko-senjski biskup mons. Zdenko Križić potpisao je jučer u Biskupskom ordinarijatu dva važna građevinska projekta. Kad smo na područje biskupije odlučili dovesti zajednicu klauzurnih časnih sestara karmelićanki i sagraditi im samostan, tražeći povoljno gradilište, javila se prije dvije godine obitelj Vukić iz Gospića i u tu svrhu darovala svoje zemljište od 8.157 četvornih metara vrlo prikladno za taj projekt. Sestre karmelićanke žive po vrlo zahtjevnom redovničkom Pravilu. Iz samostana ne izlaze. Cijeli njihov život posvećen je Bogu molitvom i žrtvom za Crkvu i narod, napose za one među kojim žive. Vjerujemo da će prisutnost ove zajednice sestara karmelićanki biti poseban Božji dar za narod naše biskupije.

Učinjen je projekt za samostan, a na kraju prošle godine dobivene su sve potrebne dozvole, pa smo poslali ponude za gradnju različitim građevinskim tvrtkama. Projekt je izradio projektantski ured "MI Projektiramo Vama" iz Zagreba.

Povjerenstvo Biskupije za gradnju samostana kao najpovoljnije građevinsko poduzeće izabralo je AB GRADNJU za građenje i inženjering iz Karlovca. U Biskupskom ordinarijatu u Gospiću potpisan je Ugovor o gradnji s direktoricom Marijom Janžetić na iznos od preko 14,5 milijuna kuna Radovi će početi 11. svibnja, a završiti će krajem iduće godine.

Drugi građevinski projekt vrlo potreban biskupiji je Dom za smještaj starijih svećenika. U tu svrhu kupljena je jedna susjedna napuštena kuća u Budačkoj ulici 10, kuća Alić. Njena građevinska parcela vezana je s biskupijskom parcelom. Objekt treba temeljitu rekonstrukciju što će obaviti Građevinski obrt ŠPELIĆ iz Slunja. S vlasnikom Nikolom Špelićem jučer je potpisan ugovor na iznos od preko pet milijuna kuna. Radovi će početi 14. travnja, a završiti će polovicom srpnja iduće godine.

Biskupija sama nema dovoljno sredstava za realizaciju ovih projekata, stoga će svaki dar i pomoć uvijek dobro doći.

Uz Svjetski dan autizma

SVA SU DJECA ISTIH POTREBA

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
2. travnja 2020. u 17.45 sati

GOSPIĆ - Danas smo dobili priopćenje Udruge Pčelice povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu koji se obilježava 2. travnja. Ove godine zbog pandemije izazvane koronavirusom, obilježava se, umjesto različitim aktivnostima u gradovima, pozivom i porukom - Ostani doma!

"Pčelice" su niz godina obilježavale ovaj dan u suradnji s DND grada Gospića i sugrađanima. Bitno je osvijestiti ljude i potaknuti na razmišljanje o preprekama i problemima s kojima se suočavaju osobe s autizmom i njihove obitelji i načinima kako ih riješiti. No o svemu tome treba razmišljati svaki dan u godini, a ne samo 2. travnja.

Ove godine, umjesto javnog događanja, iskreno i bez zadrške šaljemo jedno obraćanje našim sugrađanima, u ime sve naše djece u "Pčelicama" (bez obzira na teškoće) i svih naših mama i tata. Uz želju da se što prije nastavi normalan život svih nas i mogućnost da ono što smo vam iskreno i od srca napisali u ovom obraćanju, doista i počne provoditi.

"Pčelice" u ime svoje djece kažu:
osim redovnog, kontinuiranog i stalnog individualnog rada stručnjaka svih vrsta (logoped, defektolog, radni terapeut, fizioterapuet…) treba nam prihvaćanje, treba nam društvo, treba nam socijalni kontakt (iako smo ga u ovom trenutku svi s razlogom lišeni, ali veliku većinu našeg vremena osuđeni smo na život bez kvalitetnog socijalnog kontakta s drugim ljudima), treba nam podrška, treba nam ljubav. Mi nismo djeca ili osobe s posebnim potrebama i molimo vas prestanite nas tako nazivati - imamo potrebe kao svi ljudi ovoga svijeta - potrebu za ljubavlju, potrebu za prihvaćanjem, društvom, prijateljima, smijehom, lijepim trenutcima, toplom riječju i podrškom. Nemojte nam uzimati ono što drugi rođenjem dobiju…i mi smo ljudi poput vas, i mi shvaćamo kada nam se drugi smiju, kada nam se rugaju, kada se miču od nas, kada nas sažaljevaju…imamo određene poteškoće, neki od nas ne mogu pravilno izgovoriti riječi, ne mogu trčati kao drugi, ne mogu u potpunosti shvatiti što želite od nas jer teže shvaćamo vezu uzrok-posljedica….ali vjerujte, u nama nema kapi zla, u nama nema negativnih osjećaja, mi nismo sposobni za mržnju, a kada steknete naše povjerenje stekli ste iskrenog i dobrog prijatelja. I nismo bolesna djeca. Bolesna djeca kašlju, kišu, imaju temperaturu, mi imamo određene teškoće koje se mogu prevladati uz podršku dobrih ljudi. Pustite nas da gledamo predstavu kao i vaša djeca (možda smo nemirni, možda "zujimo", možda malo glasnije vičemo - ali jače je od nas i ne mislimo ništa loše), pustite nas da budemo na misi, pustite nas da gledamo crtani u kinu ili da popijemo sok u kafiću i uživamo u glazbi i atmosferi. Jednostavno pustite nas da budemo dio vašeg i našeg svijeta, da iskreno i stvarno budemo dio naše zajednice u kojoj smo rođeni. "

"Pčelice" kažu:
Dragi naši odrasli sugrađani, pomognite našoj i svojoj djeci svojim primjerom. Nemojte s čuđenjem gledati u našu djecu jer mi živimo i dišemo s našom djecom i osjećamo vaš pogled na njima i shvaćamo što znači, nemojte komentirati i zgražati se dok se usiljeno osmjehujete nama i našem djetetu - jednostavno shvatite - to je dijete, dijete koje se po nečemu razlikuje od djeteta urednog razvoja, ali ima osjećaje i razumije puno toga. Trebamo vašu podršku, vaše prihvaćanje, vašu iskrenu i lijepu riječ. Trebamo vidjeti vaš pogled koji govori - ne znam što prolaziš ali tu sam ako mogu pomoći i iskreno se od srca nasmiješite našem djetetu. Vjerovali ili ne, naša djeca osjete tko je iskren, tko prihvaća, tko nema straha ili zadrške…ne znaju vam to reći, ali jako dobro osjete. Naša djeca nisu neodgojeni divljaci koje treba izolirati iz društva, iz vrtića, iz škole, od drugih ljudi. Shvatite da ni mi nismo divljaci koji silom žele da dijete ide na neke aktivnosti i sudjeluje u životu. Mi 24 sata radimo s našom djecom i učimo ih pravim vrijednostima i svemu što im u životu treba koliko god možemo i kako god znamo. U svakom trenutku stojimo iza naše djece kao što vi stojite iza vaše i ne želimo ih dati u druge ustanove i u druge gradove, ne želimo ih odvojiti od nas, od braće i sestara. Želimo ih uklopiti u našu zajednicu, želimo da obogate zajednicu svojim postojanjem i svojom dobrotom i posebnošću, ali ne možemo sami. Trebate nam svi vi - drugi roditelji, bake, tetke, stričevi - ne bojte se naše djece, ne dopustite predrasudama da vladaju s vama, pristupite nam otvoreno i znatiželjno, vjerujte u našu djecu jer djeca nisu rođena s predrasudama, nisu rođena zločesta i bezobrazna - djeca uče kroz život i iskustvo. Pružite našoj djeci skupa s nama pozitivno iskustvo, zaštitite ih kada treba, dajte im vjeru u ljude i osjećaj da su u svom okruženju sigurni i prihvaćeni.

Shvatite molimo vas da naša djeca mogu jako puno - vjerujte u njih i vjerujte njima. Iskreno, dosta nam je sustava koji je krut i neumoljiv, iscrpljuje nas borba sa sustavom i ljudima koji ne žele razumjeti - nemojte bar vi, naši obični i normalni ljudi biti ti s kojima moramo prolaziti istu borbu.

Probajte shvatiti da sve što želimo je ono što je jedna mama napisala - "Ljudi bi trebali znati da ne zatvaraju oči pred našom djecom nego da ih uključuju u društvo i potiču njihovu socijalizaciju. Da se netko možda ponudi da tu našu djecu ponosno izvede u šetnju i na sok…da ga uključi u igru s ostalom djecom…da ih zagrli i pokuša ostvariti kontakt s njima…uputiti koju lijepu riječ da djeca osjete ljubav i povezanost s ovim našim društvom….da im se nasmiješe…"

Vjerujte - nas ne iscrpljuju naša djeca - nas iscrpljuje svakodnevna borba s predrasudama, nerazumijevanjem, osudama, zgražanjem ili podsmjehom i krutim, neumoljivim sustavom na svim razinama! Iscrpljuje nas borba za prava naše djece koja imaju od rođenja, ali nekako uz put, netko je zaključio ili misli da ima pravo ne uvažiti ih.
Dakle, budite nam podrška, pristupite nama i našoj djeci, pričajte s nama, ohrabrite nas osmijehom, budite ljudi i zapamtite - sva naša djeca mogu jako, jako puno ako im se pruži šansa, samo to i ništa više.

Vaše "Pčelice"

Rotary club Gospić

Rotaryjanci za Josipa Kolačevića

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr

GOSPI
Ć - Nedavno osnovani Rotary Club danas zatvara račun i završava humanitarnu akciju kojom su prikupili sredstva za rehabilitaciju Josipa Kolačevića.

- Zahvaljujući donatorima skupili smo sav iznos od 156 tisuća kuna što je cijena tromjesečne rehabilitacije. Višak koji smo prikupili preusmjerit ćemo na Pčelice.- izjavila je Mirjana Vrkljan-Radošević, predsjednica Rotary cluba Gospić. (LPS)

Gospićko-senjska biskupija

DRŽAVNO NATJECANJE IZ VJERONAUKA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
12. OŽUJKA 2020. U 10 SATI

GOSPIĆ - Iz Katehetskog ureda Gospićko-senjske biskupije saznajemo da su s Osnovnom školom dr. Jure Turića domaćini Državnog natjecanja iz vjeronauka - Vjeronaučne olimpijade učenika osnovnih i srednjih škola Sveti Vinko Paulski - apostol milosrdne ljubavi Vinkovska karizma u Hrvatskoj. Svečano otvaranje Olimpijade i natjecanje sudionika je u srijedu, 1. travnja. (LPS)

Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

HRVATSKI TJEDAN MOZGA

Tjedan je od 16. do 22. ožujka

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
6. ožujka 2020. u 16.45 sati

ZAGREB - Iz Hrvatskog instituta za istraživanje mozga dobili smo najavu za ovogodišnji 19. Tjedan mozga u Hrvatskoj, od 16. do 22. ožujka. Tjedan je dio je svjetske akcije organizacije Dana Alliance for Brain Initiative s ciljem promocije znanja o mozgu i bolestima mozga. Hrvatsko društvo za neuroznanost i Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizacijom Tjedna mozga ispunjavaju svoju misiju u našoj sredini.

Aktivnosti vezane uz Tjedan mozga u svijetu svake su godine sve intenzivnije, obzirom na to da je istraživanje mozga jedan od trajnih prioriteta istraživanja u razvijenim državama svijeta. Danas se oko milijun i pol znanstvenika bavi neuroznanošću.

Tijekom ovogodišnjeg Tjedna omogućit ćemo bolje upoznavanje evolucije mozga ljudske vrste (homo sapiens), uz naglasak na specifično ljudska svojstva mozga i ponašanja - ona koja nas čine ljudima (kao što su jezik i simboličko mišljenje, moral, svijest o sebi, razmišljanje o Bogu). Nadalje, razumijevanje evolucije ljudskog mozga važno je i za razumijevanje nekih specifično ljudskih bolesti mozga (npr. shizofrenija, Alzheimerova bolest, autizam). Najčešće je pitanje što je posebno u biološkom ustrojstvu ljudskog mozga. Iako je ljudski mozak skoro tri puta veći od mozga čimpanze, sama veličina i broj neurona ne mogu objasniti jedinstvena svojstva ljudske kognicije i ponašanja. Znanstvenici se slažu da je tajna sposobnosti ljudskog mozga u ustrojstvu evolucijski novog dijela moždane kore - neokorteksa, koji se oblikuje tijekom razvitka posebnim prostornim i vremenskim slijedom ekspresije gena.

Pokušat ćemo prikazati to pitanje interdisciplinarno i integrirano od molekularne do sistemske razine, od specifičnosti organizacije mozga do posebnosti socijalnih interakcija u društvu. Projekti upoznavanja javnosti obuhvaćaju sve uzraste i razine školske spreme, od rane školske dobi do sveučilišta.

Pod pokroviteljstvom i u organizaciji s Odborom za neuroznanost i bolesti mozga Razreda za medicinske znanosti HAZU i Znanstvenog centra izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost najavljujemo održavanje okruglog stola "Evolucija mozga" (srijeda 18. ožujka 2020. u 16.00 sati, Preporodna dvorana HAZU, Opatička 16, Zagreb).

U organizaciji 19. Tjedna mozga pridružuju nam se Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, sastavnice Sveučilišta u Splitu, Osijeku, Rijeci i Zadru te članovi Hrvatskog društva za neuroznanost u tim sveučilišnim središtima, kao i Zagrebački institut za kulturu zdravlja. Istodobno očekujemo aktivnosti u sveučilišnim centrima u Dubrovniku, Varaždinu, Puli kao i u zdravstvenim ustanovama u Zagrebu i drugim gradovima. Mi smo se već uključili u međunarodnu akciju za bolje razumijevanje funkcija ljudskog mozga i očuvanje njegovog zdravlja. Uključite se i vi!

Uz 13. Tjedan psihologije u Gospiću

PROVEDENO LOKALNO ISTRAŽIVANJE

Danas je studentsku izložbiu otvorila docentica Anela Nikčević-Milković
Danas je studentsku izložbiu otvorila docentica Anela Nikčević-Milković
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
20. VELJAČE 2020. u 12 sati

GOSPIĆ - U 13. Tjednu psihologije od 17. do 23. veljače na Odjelu za nastavničke studije Sveučilišta u Zadru biti će posebne aktivnosti. U Tjednu psihologije u organizaciji Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore, odvijaju se različiti događaji, predavanja, izložbe, radionice, medijski istupi i sl. psihologa i njihove važnosti za društvo odvijaju se diljem cijele Hrvatske.

U Gospiću je prva aktivnost javljanje u radio emisiji Aktualno Radio Gospića i na lokalnim portalima o najnovijim istraživanjima iz psihologije na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću (Istraživanje emocionalne pismenosti kod učenika osnovnoškolske dobi i Eksperimentalna provjera (meta)kognitivnih aspekata pisanoga izražavanja kod studenata) te ulozi psihologa u projektima koji su aktualni na Odjelu, a provode se u lokalnoj zajednici grada Gospića, Ličko-senjske županije, ali i šire Republike Hrvatske (Projekt "Emocionalna pismenost u školama" i Projekt "Snažni, zdravi, sigurni…i povezani"). O znanstvenim istraživanjima govoriti će doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković (Odjel za nastavničke studije u Gospiću), a o projektima Kristina Manestar (Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije).

Druga je bila danas u prostoru knjižnice Odjela. Otvorena je izložba na temu Pozitivna psihologija koju su pripremili studenti 3. godine Ivana Krpan, Karla Mamić, Andrea Frka i Maja Gržan Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru pod mentorstvom doc. dr. sc. Anele Nikčević-Milković u okviru kolegija Psihologija komunikacije u knjižnici Odjela.

- Cilj izložbe je - izjavila je doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković, studentima i profesorima Odjela približiti predmet bavljenja Pozitivne psihologije kao posebne grane psihologije. Ona se bavi: životnim zadovoljstvom, srećom, mudrosti, optimizmom, umjerenosti, zahvalnosti, humanosti, hrabrosti, nadom, samopoštovanjem i sl., odnosno čimbenicima i osobinama koje nas čine sretnima te koji nam omogućuju da se optimalno razvijamo i funkcioniramo. Razvojem ovih osobina i pozitivnih iskustava razvijamo sebe kao pojedinca, ali i zajednice kojima pripadamo (škola, radno mjesto, grad i sl.). Pozitivna psihologija počela se razvijati krajem 20. stoljeća kada su sami psiholozi uvidjeli da se više zanimaju i istražuju negativne ljudske fenomene (npr. anksioznost, depresiju) od onih pozitivnih. Tada su pojedini svjetski poznati psiholozi Martin Seligman, Mihaly Csikszentmihalyi, Robert Sternberg, Philip Zimbardo, ali i hrvatski Mirjana Krizmanić, Majda Rijavec i dr. počeli intenzivno izučavati pozitivne ljudske fenomene i osobine kako bi ih bolje razumjeli, a onda ljudima preporučili kako da ih razvijaju. Njihovim razvojem postiže se životno zadovoljstvo, optimizam i sreća kako u obiteljskom okruženju, tako i u poslovnom (školskom, radnom), ali i onom mjesnom (gradskom, seoskom) zavisno gdje živimo. Definicija pozitivne psihologije podrazumijeva istraživanja onoga što ljudi rade dobro i kako to uspijevaju činiti; naglašava što je u ljudima dobro; ističe faktore koji nas čine sretnima te koji nam omogućuju da se razvijamo i optimalno funkcioniramo. (LPS)

Županijski zavod za javno zdravstvo

NASTAVLJA SE KONTROLA VIDA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
6. veljače 2020.

GOSPIĆ - Zbog velikog interesa građana Županijski zavod za javno zdravstvo nastavlja s besplatnim kontrolama vida u Senju i Novalji.

U Senju će akcija biti 13. veljače (četvrtak) od 9 do 15 sati u prostorijama Zavoda u Domu zdravlja Senj, Stara cesta 43.

U Novalji će akcija biti 14. veljače (petak) od 10 do 15 sati u prostorijama Zavoda u Domu zdravlja Novalja, Špital 1.

Obzirom na vremenski ograničeni broj pregleda potrebno je rezervirat svoj na telefonski broj (053) 574-452. (LPS)

Aktivnosti Društva Naša djeca Gospić

EDUKACIJA O VOLONTIRANJU I ODRŽIVOM RAZVOJU

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
29. SIJEČNJA 2020. U 13.45 SATI

GOSPIĆ - U Zaboku je održana trodnevna edukacija nastavnika, volontera i stručnih suradnika u sklopu projekta "Odgoj za volontiranje i održivi razvoj u školama" u okviru švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Edukacija je počela predstavljanjem projekta i primjerima dobre prakse osnovnih škola i DND-ova, partnera na projektu.

Dvanaest sudionica iz Gospića, Slatine i Zaboka su kroz radionice i edukaciju dva dana prošle teme dječjih prava i participacije, održivog razvoja i odgoja za volontiranje. Edukaciju na temu dječje participacije provela je Sanja Škorić, DND-a Opatija, temu održivog razvoja Ana Rosandić, Udruga Priroda za sve, te Jasenka Borovčak, DND-a Zabok na temu odgoja za volontiranje. Popratni sadržaj edukacije omogućila je udruga "Gokul" koja je za sudionike pripremila film "Na rubu izumiranja".

Kako se ovaj projekt provodi u partnerstvu s osnovnim školama dr. Jure Turića iz Gospića i Eugen Kumičića iz Slatine, Društvom Naša djeca Zabok, te u suradnji s društvima Naša djeca iz Gospića i Slatine, u ovim će se sredinama u narednom razdoblju provoditi radionice i volonterske akcije s djecom. Radionice koje će se provoditi su na teme pohađane edukacije, a namijenjene su djeci osnovnoškolskog uzrasta.

ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO GOSPIĆ

PONOVO KONTROLA VIDA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
29. SIJEČNJA 2020. U 13.30 SATI

GOSPIĆ
- Zbog velikog interesa građana Županijski zavod za javno zdravstvo ponovo organizira akciju besplatne kontrole. Ova javno zdravstvena akcija ponavlja je u Gospiću 4. veljače od 9 do 15 sati u prostorijama Zavoda u Parku Kolakovac i u Otočcu 6. veljače od 9 do 15 sati u prostorijama Zavoda u Ulici kralja Zvonimira 17.

Akcija u Brinju će biti 7. veljače od 9.30 do 15 sati u prostorijama Kulturnog centra, Brinje, Frankopanska 33.

Zavod najavljuje akciju i u družim naseljima Ličko-senjske županije.

Obzirom na vremenski ograničeni broj pregleda, molimo da rezervirate svoj termin na telefonski broj (053) 574-452. (LPS)

ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO GOSPIĆ

KONTROLA VIDA

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
16. SIJEČNJA 2020. U 17.45 SATI

GOSPIĆ - Županijski zavod za javno zdravstvo organizira besplatnu kontrolu vida koja će se održati u Gospiću 21. siječnja (utorak) od 9 do 16 sati u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Ulica Senjskih žrtava 2 i u Otočcu 22. siječnja (srijeda) od 10 do 16 sati u prostorijama ispostave Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Ulica kralja Zvonimira 17.
Obzirom na vremenski ograničeni broj pregleda, molimo da rezervirate svoj termin na telefon broj (053) 574-452. (LPS)

Inicijative izvan Like za Liku

EUROPSKO OBRAZOVANJE UČITELJA

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
11. siječnja 2020. u 17 sati

GOSPIĆ - U ponedjeljak 13. siječnja s početkom u 17 sati Osnovna škola dr. Jure Turića biti će domaćin radionice i tribine namijenjene učiteljima i nastavnicima s temom terenske nastave kao jednog od najučinkovitijih oblika nastave u suvremenom obrazovanju.

Poseban naglasak će biti na znanstvenom obrazovanju koje je u fokusu najboljih obrazovnih sustava u Europskoj uniji. Edukaciju će provesti stručnjaci okupljeni oko projekta "STEaM Lika - obrazovanjem do održivog razvoja" kojim se nastavnike i djecu u Lici želi upoznati sa suvremenim nastavnim metodama koje omogućavaju aktivno, istraživačko i iskustveno učenje uz poticanje kritičkog razmišljanja.

Cilj je zainteresirati djecu od rane dobi za teme iz područja prirodoslovlja i suvremenih tehnologija čime bi ih se usmjerilo prema novim zanimanjima 21. stoljeća. Razvoj obrazovnih programa u okviru ovog projekta će se direktno povezati s brojnim specifičnostima Like uz jačanje svijesti o održivom razvoju.

Projekt izvode stručnjaci okupljeni oko Udruge Zajednica i razvoj, a financiran je u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje preko Ureda za udruge vlade RH u trajanju 18 mjeseci. Partneri na projektu su uz Školu, Speleološko društvo Velebit i Centar za civilne inicijative. (LPS)