POČETNAARHIVA

VIŠE ZAPOSLENIH


Tržište rada

VIŠE ZAPOSLENIH

Nedostaje ličkih zidara jer nema škole
Nedostaje ličkih zidara jer nema škole
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
2. TRAVNJA 2019. U 11 SATI

GOSPIĆ - Tijekom prošle godine, stoji u godišnjem izvještaju gospićkog ureda za zapošljavanje, registrirane su prosječno mjesečno 15.402 zaposlene osobe što je povećanje za 4,4 % i 2035 nezaposlenih osoba što je za smanjenje 22,7 %; aktivnog stanovništva je bilo prosječno mjesečno 17.437 osoba povećanje za 0,3 %; prosječna godišnja stopa nezaposlenosti 11,7% je snižena za 3,4 postotna boda.

Najviše mladih osoba starosti oda od 20 do 24 godine 255 ili 12,5 % i od 50 do 54 godine - 253 ili 12,4 %; osoba mlađih od 29 godina bilo je ukupno 595 što predstavlja 29,2 % od ukupnog broja evidentiranih nezaposlenih osoba. U odnosu na prethodnu godinu prosječno smanjenje broja nezaposlenih osoba zabilježeno je u svim dobnim skupinama, a najviše kod osoba starih od 15 - 19 god. za 32,2 % i od 30 - 34 god. za 28,7 %. Očito je ličko školstvo u rasporaku u obrazovanju radne snage s potrebama poslodavaca koji se žale da nema - radnika.

Spolna struktura nezaposlenih osoba - u ukupnom broju nezaposlenih u Ličko-senjskoj županiji evidentirano je prosječno mjesečno 1.106 žena i 929 muškaraca
Najviše je nezaposlenih koji čekaju na posao od 3 do 12 mjeseci - 597 osoba i do 3 mjeseca - 586 osoba koje zajedno čine 58,1% od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Sukladno navedenom 852 osobe ili 41,9% nezaposlenih je u evidenciji nezaposlenih duže od godinu dana, odnosno u kategoriji dugotrajno nezaposlenih osoba. S liste nezaposlenih bilo je 389 korisnika novčane naknade što je bilo smanjenje za deset posto.

U turističkoj sezoni je bilo prilično zapošljavanja poslodavci su trebalo čak potrebu za 1250 radnika u 78 različitih zanimanja; zaposlene su 582 osobe iz evidencije. Najviše ih je bilo s kontinentalnog dijela županije Korenice 198 i Otočca 86 osoba, te u primorskom dijelu županije u ispostavi Senj 159 osoba.
Mjerama aktivne politike zapošljavanja sufinancirano je 448 nezaposlenih osoba od čega 249 ili 55,6% žena i 199 ili 44,4% muškarca. (LPS)