POČETNAwww.ElektroLika
ALEKSINICI
BAKOVCU KOSINJSKOM
OTOČCU
STAROJ NOVALJI
SENJU
KRASNU I OKOLICI
OSTRVICI
SMILJANU
GORNJEM SRBU I OKOLICI
MOGORIĆU
TRNOVCU I NOVOSELU
BRUVNU
BUŽIMU
MOGORIĆU
DIJELU OTOČCA
BARLETAMA I OKOLICI
KANIŠKOJ, RUKAVINOVOJ I JELAČIĆEVOJ
KRASNOM POLJU
DIJELU KRASNA
Mušaluku, Budaku i L. Osiku
Barletama i Vrebcu
VILE VELEBITA
ZAVIŽANJU I PLJEŠIVICI
SJEVEROISTOČNIM SELIMA
IVANČI I VELIKIM BRISNICAMA
U JUGOZAPADNIM ULICAMA

Prekid struje u

ALEKSINICI

www.licke-novine.hr
12. srpnja 2024. u 13,45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Aleksinica kbr. 2,3,6,7A,9,11,30,32,33,35, župna crkva sv. Ivana Krstitelj. Prekid u opskrbi je predviđen za 15. srpnja od 8.30 do 15 sati.

Prekid struje u

BAKOVCU KOSINJSKOM

www.licke-novine.hr
11. srpnja 2024. u 16.20 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Bakovac Kosinjski, od kbr. 25 do kbr. 48. Prekid u opskrbi je predviđen za 15. srpnja od 9 do 13 sati.

Prekidi struje u

OTOČCU

www.licke-novine.hr
11. srpnja 2024. u 16.20 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Otočca da zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrba električnom energijom biti slijedeće ulice: Pod Pakljom, Šumećica, Ante Starčevića i Vivoze (parni kbr.). Prekid u opskrbi je predviđen za 15.srpnja od 8.30 do 15 sati.

Prekid struje u

STAROJ NOVALJI

www.licke-novine.hr
11. srpnja 2024. u 13.15 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Stara Novalja i to od Čatara do Drljande. Prekid u opskrbi je predviđen za 16. srpnja od 4 do 10 sati.

Prekidi u

SENJU

www.licke-novine.hr
11. srpnja 2024. u 13.15 sati

GOSPIĆ - Mogući su kratkotrajni prekidi napajanja za na području Senja od naselja Trbušnjak do naselja Otinje. Radovi su planirani za 15. srpnja od 8 do 10 sati.

Prekid u

KRASNU I OKOLICI

www.licke-novine.hr
10. srpnja 2024. u 13.45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeća sjevernovelebitska sela: Devčići, Dolac Krasno, Svetište, Krasno Polje i Dom Krasno. Prekid u opskrbi je predviđen za 12. srpnja od 8 do 15 sati.

Prekid struje u

OSTRVICI

www.licke-novine.hr
10. srpnja 2024. u 13.45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Ostrvica. Prekid u opskrbi je predviđen za 12. srpnja od 8 do 13 sati.

Prekid struje u

SMILJANU

www.licke-novine.hr
9. srpnja 2024. u 16.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Smiljan, od kbr. 40 do kbr. 62A. Prekid u opskrbi je predviđen za 10. srpnja od 8 do 14 sati.

Prekidi struje u

GORNJEM SRBU I OKOLICI

www.licke-novine.hr
8. srpnja 2024. u 14.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Gornji Srb, Osredci, Dugopolje, Lička Kaldrma, Biljeg, Krčko Brdo i Tiškovac. Prekid u opskrbi je predviđen za 11. srpnja od 9. do 11 sati.

Prekid struje u

MOGORIĆU

www.licke-novine.hr
8. srpnja 2024. u 13.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Mogorić od kbr. 6 do kbr. 91. Prekid u opskrbi je predviđen za 10. srpnja od 7.30 do 14 sati.

Prekid struje u

TRNOVCU I NOVOSELU

www.licke-novine.hr
8. srpnja 2024. u 13-30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Trnovac i dijelom Trnovačko Novoselo. Prekid u opskrbi je predviđen za 10. srpnja od 8 do 14 sati.

Prekid struje u

BRUVNU

www.licke-novine.hr
8. srpnja 2024. u 13.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Bruvno od kbr. 28 do kbr 39. Prekidi u opskrbi su predviđeni za period od 9. do 12. srpnja od 7 do 15 sati.

Prekid struje u

BUŽIMU

www.licke-novine.hr
5. srpnja 2024. u 18.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Bužim. Prekid u opskrbi je predviđen za 9. srpnja od 9 do 14 sati.

Prekid struje u

MOGORIĆU

www.licke-novine.hr
5. srpnja 2024. u 18.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Mogorić. Prekid u opskrbi je predviđen za 9. srpnja od 8 do 15 sati.

Prekid struje u

DIJELU OTOČCA

www.licke-novine.hr
5. srpnja 2024. u 18.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike s područja grada Otočca da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za sljedeće lice: Kralja Zvonimira od kbr. 57 do kbr. 65 (neparni), Stjepana Radića kbr. 2 i Bartola Kašića kbr. 14A i kbr. 14B, Nikole Mašića, Andrije Štampara, Vladimira Nazora lijeva strana od kbr.1 do kbr. 21 i Ivane Brlić Mažuranić. Prekid u opskrbi je predviđen za 9. srpnja od 8.30 do 15 sati.

Prekid struje u

BARLETAMA I OKOLICI

www.licke-novine.hr
5. srpnja 2024. u 18.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Barlete i kamenolom te Vrebac i Pavlovac. Povremeni prekid u opskrbi je predviđen za 8. srpnja 0d 8.30 do 15 sati.

Prekidi struje u Gospiću

KANIŠKOJ, RUKAVINOVOJ I JELAČIĆEVOJ

www.licke-novine.hr
4. srpnja 2024. u 18.45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dijelovi Kaniške ulice, Ulice Kneza Jerka Rukavine i Ulice Bana Josipa Jelačića. Prekid u opskrbi je predviđen za 8. srpnja od 9 do 15 sati.

Ponovo prekid u

KRASNOM POLJU

www.licke-novine.hr
4. srpnja 2024. u 14.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Krasno Polje kbr. 42, 43, 59, 94, 96, 105 - 110, 143 - 170, 181, 193 i 206. Prekid u opskrbi je predviđen za 8. srpnja od 8 do 16 sati.

Prekidi struje u

DIJELU KRASNA

www.licke-novine.hr
3. SRPNJA 2024. U 14.30 SATI

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Krasno Polje kbr. 42, 43, 59, 94, 96, 105 - 110, 143 - 170, 181, 193 i 206. Prekid u opskrbi je predviđen za 5. srpnja od 8 do 15 sati.

Prekidi struje u

Mušaluku, Budaku i L. Osiku

www.licke-novine.hr
3. srpnja 2024. u 13.30 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio Budaka od kbr 82 - do 82/4, dio Mušaluka od kbr 1/1 do 1/4 i Stari Lički Osik. Prekid u opskrbi je predviđen za 5. srpnja od 9 do 13 sati.

Prekid struje u

Barletama i Vrebcu

www.licke-novine.hr
3. srpnja 2024. u 13.15 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Barlete i Vrebac. Prekid u opskrbi je predviđen za 5. srpnja od 8 o 15. sati.

Prekid u Gospiću u

VILE VELEBITA

www.licke-novine.hr
2. srpnja 2024. u 12.50 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za Ulicu Vile Velebita kbr.4, 6 i 14/1. Prekid u opskrbi je predviđen za 4. srpnja od 9 do 11 sati.

Prekid struje na Velebitu na

ZAVIŽANJU I PLJEŠIVICI

www.licke-novine.hr
2. srpnja 2024. u 12.45 sat

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Zavižan i Plješivica. Prekid u opskrbi je predviđen za 3. srpnja od 9 do 15 sati.

Prekidi u okolici Gospića u

SJEVEROISTOČNIM SELIMA

www.licke-novine.hr
2. srpnja 2024. u 12.45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ostrvica, Novoselija i Barlete. Prekidi su predviđeni za 4. srpnja od 8.30 do 15 sati.

Prekid struje u

IVANČI I VELIKIM BRISNICAMA

www.licke-novine.hr
1.srpnja 2024. u 12.45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ivanča i Velike Brisnice. Prekid u opskrbi je predviđen za 4. srpnja od 9 do 16 sati.

Prekidi u Gospiću

U JUGOZAPADNIM ULICAMA

www.licke-novine.hr
1.srpnja 2024. u 12.45 sati

GOSPIĆ - Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: Čanić Gaj, Trnovačka, Kralja Tomislava od kbr. 71 do kbr. 110, Kaniža od kbr. 1 do kbr. 29 i Kaniška od kbr. 104 do br. 177. Prekid u opskrbi je predviđen za 3. srpnja od 9 do 11 sati.