Joško Baica

(Dubrovnik 1923. - Zagreb 2010.) slikar, internist i kardiolog. Završio Medicinski fakultet u Zagrebu. Slikarstvo učio u privatnoj školi Koste Strajnića u Dubrovniku 1940./41. Slika prizore iz bolnickog života, krajolike Dubrovnika, mrtve prirode i portrete snažnom gestom i bogatim koloritom. Izvodio vitraje, kazališne scenografije i freske u bolnicama u Travniku, Gospiću i Bosanskoj Gradiški. Samostalno je izlagao u Zagrebu, Dubrovniku, Vukovaru, Milanu, Beogradu i Gospiću. Radovi mu se nalaze u lječilištu u Krapinskom Toplicama, u Inkeru u Zaprešicu (mozaik) te na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

U Gospiću je boravio tri godine i za taj period sam kaže da mu je bio najkreativniji. U bolnici je Baica oslikao više zidova. Sačuvan je mural u ljekarni ( 16 m 2 ) iz 1964. gdje je nekada bila transfuzija. Njegov najveci mural Bolesnik, na muškom internom odjelu, na površini od 150 m2 , je prekrečen brzo nakon njegova odlaska. U Gospiću i na Plitvicama imao je izložbu 1982. i poklonio slike za Teslinu galeriju i Galeriju grada Gospića. Nije ispunio želju da obnovi svoj najveci mural u gospićkoj bolnici. U Lici je izlagao i 2001. u Osnovnoj školi u Podlapcu u sklopu Dana Dragutina Tadijanovića kada je i njemu poklonio sliku.

Veliki mural u bolnici većim je dijelom propao, sačuvano je samo nekoliko kvadrata prilikom uređenja starog objekta 2008. a obnovio ga je po uputama Baice slikar Ivica Mataija.


Autoportret.jpg
Autoportret.jpg
Baica, mural1.jpg
Baica, mural1.jpg
Baica,mural 2.jpg
Baica,mural 2.jpg
Vitraj poklon Gospicu.jpg
Vitraj poklon Gospicu.jpg
Casa.jpg Cvijece, 1972.jpg
Cvijece, 1972.jpg
Gitara, 1987.jpg
Gitara, 1987.jpg
Kolekcija u Zagrebu.jpg
Kolekcija u Zagrebu.jpg
Mali mural u bolnici.jpg
Mali mural u bolnici.jpg
Mozaik.jpg
Mozaik.jpg
Potpis.jpg
Potpis.jpg
Riba, 1986.jpg
Riba, 1986.jpg
Tri jablana.jpg
Tri jablana.jpg
Veliki mural obnova.jpg
Veliki mural obnova.jpg