Stipe Golac

(Ribnik 1939.) akademski slikar. Osnovnu školu završio u Ribniku, Školu primijenjenih umjetnosti u Zagrebu 1961 u klasi V. Selana Glihe. Diplomirao na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Beogradu 1966 u klasi Mihajla Petrova. Nakon završenog studija radi na Gimnaziji Nikola Tesla i Pedagoškoj akademiji u Gospiću. Od 1977. prelazi na Pedagoški fakultet u Rijeci, radna jedinica Gospić. Od 1998. radi kao redoviti profesor Visoke učiteljske škole u Gospiću gdje vrši dužnost dekana. Održao je 64 samostalne izložbe. Sudjelovao je na brojnim skupnim izložbama. Jedan od osnivača Likanala. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika, uvršten je u Likovnu enciklopediju i Hrvatski biografski leksikon.Golac i gosti

Golac i supruga

Golac, atelje

Golac, slika 1

Golac, slika 2

Izložba,2008

Priprema izložbe

Slika 1, 2009.

Slika 2, 2009.

Slika 3, 2009.

Slika 4, 2009

Slika 5, 2009.

Slike 1, 2009

Slike 2, 2009

Slike 3, 2009