Ivica Mataija

(1972. Gospić). Diplomirao hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru na Odsjeku za kroatistiku. Živi i radi u Gospiću. Do sada je imao pet samostalnih izložbi i to u Gospiću 1989., 1992., 1994, 2002. i Sisku 2002. Izlagao i na 35. Ličkom likovnom analu 2000. u Gospiću i Rijeci.Sama

Autoportret

Cetiri

Sam čovjek

Vila Velebita

Kalvarija

Krist

Jabuka

Cvije morat

Licanin, bronca

Licka kapa

Marta

Kameni portret

Jedna zemlja

Stablo, oblak i ja

Šuma i ja

Ličanin, keramika

Život i soba

Golubica, drvo

Riba

Riba, kamen

Zagrljaj

Velebit 1

Velebit 2