Anton Orzes

(Zagreb, 10. VI. 1955. - Selce, 4. XII. 2020.), završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu 1980 u klasi profesora Ratka Lalića. Od 1994. živi i radi u Gospiću, predaje likovnu umjetnost i informatiku na Gimnaziji Gospić. Prvi zapažen istup u novoj sredini imao je 2000. na Likanalu. Bavi se i grafičkim dizajnom. Likovno i grafički oblikovao je više knjiga. Uredio je desetak knjiga Grge Rupčića, Zorana Kršula, Marka Čuljata, Jure Karakaša i Jasminke Brala-Mudrovčić. Kao grafički urednik sudjeluje u izdavanju Ličke revije, časopisa Ogranka Matice hrvatske u Gospiću. Bavi se i računalnom grafikom i svoje radove iz ovog područja objavljuje na internetui sites.google.com/site/tusikreda i https://www.pinterest.com/antonorzes/_saved .

Samostalnu izložbu u Muzeju Like imao je početkom 2009. i u Likovnoj udruzi Lika Gospić krajem 2019.Blizanci

Igra

Igra2

Izlozba1

Izlozba2

Izlozba3

Izlozba4

Izlozba5

Izmedju

Kosa

Mir

Na osami

Panj

Plitvice

Plitvice2

Sestre

Skriveno

Skromnost

Skrovište

Slap

Smokva

Šetnja

Zaboravljena

Zvuk