Ante Starčević

(Zagreb 1933. - 2007.) U Zagrebu završava osnovnu školu i gimnaziju. Kako je sam isticao, počeo je modelirati već kao pučkoškolac, kada prima i prve poduke na tečaju kiparstva KUD-a "Ognjen Prica" kod kipara Ante Despota. S KUD-om izlaže prvi put svoje radove 1949. u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu. Nakon mature dvoji između arhitekture i kiparstva; 1952. upisuje se na Arhitektonski fakultet u Zagrebu, ali ga iste godine napušta i polaže prijemni ispit na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti. Tijekom studija, njegovu darovitost zapažaju profesori F. Kršinić, V. Radauš, G. Antunac i A. Augustinčić te kao student i apsolvent dobiva nagrade ALU. Kiparstvo diplomira u klasi prof. Antuna Augustinčića 1957. od kada i djeluje kao samostalni umjetnik baveći se kiparstvom, medaljarstvom, slikarstvom i grafikom, izvodeći vitraje i mozaike. Sudjelovao je na preko 200 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu, priredivši i 14 samostalnih nastupa. Jedan je od začetnika i osnivača grupe 15. mladih - Staza (1959/60.), Ličkog likovnog anala (1966.) i LIKUM-a, član je HDLU-a od 1956 i medaljarske sekcije pri Gliptoteci HAZU-a u Zagrebu. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Njegova djela postavljena su kao javna plastika na više od 80 lokacija, među kojima su biste dr. Ante Starčevića u Gospiću i Klancu. Izradio skicu skulpture Vila Velebita na Baškim Oštarijama koja nije realizirana. Podrijetlom iz Velikog Žitnika i obitelji dr. Ante Starčevića.Dr. Ante Starcevic

Kipar i bista u Gospicu

Licanin, 1995

Medalje na Likanalu

Reljef

Skulpture

Starcevic, Ante, kipar

Stepinac