POČETNAARHIVA
UTVRĐIVANJE SUSTAVA SJEMENARSTVA
NOVE SUBVENCIJE ZA STANOVE
Potpora poljoprivrednicima
UNICEF POMAŽE MLADE
PRODUŽAVANJE SUBVENCIJA ZA STANOVE
POLJOPRIVREDNICIMA ISPLAĆENO 6,8 MILIJARDI KUNA
POVEĆANA PROIZVODNJA HRANE
POMOĆ U PRODAJI PROIZVODA
NATJEČAJI ZA 300 MILIJUNA KUNA
NOVI SPOT KLAPE SV. MIHOVIL
USKORO JEDINSTVENO OSIGURANJE ŠTETE OD DIVLJAČI
SUBVENCIONIRANJE KREDITA ZA MLADE
POTPORA PČELARIMA
LIKA KAO MJESTO IDEALNO ZA ŽIVOT
ZAPOŠLJAVANJE U VOJSCI
Sudjelujte u kreiranju baze EU projekata do kraja mjeseca
LICI I SLIČNIM KRAJEVIMA TREBA POTPORA U RAZVOJU

Ministarstvo poljoprivrede

UTVRĐIVANJE SUSTAVA SJEMENARSTVA

Pojašnjenja Prijedloga zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja. Konačno će na tržište i autohtone ličke vrste iz OPG-a Majetić iz Gospića.

Velebitske maline u vrtlu obitelji Majetić u Gospiću/Foto arhiva Lika pressa Gospić
Velebitske maline u vrtlu obitelji Majetić u Gospiću/Foto arhiva Lika pressa Gospić
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
3. veljače 2021. u 18.45 sati

ZAGREB - Zakon o sjemenu donosi uređeniji sustav proizvodnje, stavljanja na tržište i uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, usklađuje nadležnosti, inspekcijski nadzor i druga pitanja od značenja za provedbu jedinstvenog sustava poljoprivrednoga sjemenarstva i rasadničarstva.

Prodaja proizvoda - plodova, dobivenih od sjemena neregistriranih sorti neće se mijenjati niti dodatno regulirati. Zakon regulira isključivo prodaju sjemena i sadnog materijala kao što su voćne sadnice i presadnice, pupovi i slično, a ne zabranjuje malim proizvođačima da za potrebe proizvodnje hrane obavljaju sjetvu sjemena iz vlastitog uzgoja od materijala sorti koje nisu registrirane, niti ih ograničava u stavljanju plodova na tržište dobivenih od tih sorti. Navedene odredbe obuhvatiti će samo proizvođače koji uzgajaju na velikim površinama i ulaze u sustav potpora, budući da oni predstavljaju potencijalu opasnost od širenja štetnih organizama, bolesti i korova. Također, izuzeće iz članka 53 stavka 4 odnosi se na popise sorti koji se ne nalaze na službenim sortnim listama.

Da bi se sjeme stavilo na tržište u bilo kojoj državi članici, ono mora proći proces certifikacije prema direktivama EU. Ne postoji jedinstvena odredba koja regulira sjetvu vlastitog sjemena s poljoprivrednog gospodarstva - svaka država članica rješava ovu problematiku zasebno. Sukladno navedenom, kako bi poljoprivredni proizvođači imali mogućnost korištenja zdravog i kvalitetnog sjemenskog materijala sjemena proizvedenog na vlastitom gospodarstvu, zakon o sjemenu uvodi pojam "sjeme s poljoprivrednog gospodarstva". Takvo sjeme omogućuje poljoprivrednim gospodarstvima da za vlastite potrebe proizvode sjeme i koriste ga na svom gospodarstvu, a nisu obvezni proći postupak certifikacije sjemena, budući da isto sjeme neće stavljati na tržište, ali se uvodi obaveza dorade radi suzbijanja širenja bolesti i korova. Naime, Tilletia spp. odnosno snijet je jedna on najraširenijih bolesti strnih žitarica koja se širi zaraženim sjemenom, a urod zaraženih usjeva je toksičan za ljude i životinje.

Prijedlog zakona ne ograničava načela ekološke proizvodnje; zakonom su propisana izuzeća za proizvodnju ekološkog sjemena odnosno ekološkog heterogenog materijala koji se stavlja na tržište sukladno Uredbi (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda.

Primjena zakona neće ugroziti gensku raznolikost tradicijskih poljoprivrednih sorti ni opstanak malih obiteljskih gospodarstava i život u ruralnim područjima; predviđeno je donošenje nacionalnih sortnih lista sjemena i sadnog materijala koje će uvesti stare, autohtone, lokalne i ugrožene sorte iz banke biljnih gena na lokalno tržište te u sustav državnih potpora. Štoviše, mali proizvođači, razne udruge te ostali koji se ističu proizvodnjom autohtonih i tradicijski sorti na ovaj način mogli bi proizvodnju podići na višu razinu i dobiti dodatnu vrijednost.

Predmetnim nacrtom Zakona predviđena su izuzeća od dorade za "čuvane sorte", autohtone i tradicijske sorte, kao i ekološke proizvođače sjemena te će se izuzeće od obveze dorade, a na temelju kriterija ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva i/ili ukupne godišnje količine sjemena s poljoprivrednog gospodarstva, naknadno propisati pravilnikom. Ministarstvo poljoprivrede će i kroz konkretne akte te kroz potpore omogućiti hrvatskim proizvođačima visoke standarde proizvodnje i smanjenje troška.

Novim zakonom se uvodi dodatni niz pojednostavljenja u odnosu na trenutno važeći zakon; regulira stavljanje na tržište reprodukcijskog materijala za izvoz sa OECD certifikatom koji je proizveden u RH, ali je ostao na domaćem tržištu, uređuje internet trgovinu sjemenom, definira odgovornost dobavljača za kvalitetu sjemena i sadnog materijala koji se stavlja na tržište te odvaja postupak priznavanja sjemena i sadnog materijala, budući da nisu isti uvjeti za priznavanje sjemena i sadnog materijala, kao što je drugačiji sustav održavanja nakon priznavanja. Također, uspostavljen je sustav ekvivalence kako bi se osiguralo da je poljoprivredni reprodukcijski materijal koji se uvozi identičan kvalitetom materijalu koji se proizvodi na teritoriju Republike Hrvatske, a izradom opisne sortne liste na osnovu provedenih poljskih pokusa poljoprivrednicima će se olakšati odabir materijala koji će u klimatskim uvjetima RH dati najbolje rezultate.

Ministarstvo poljoprivrede predlaže uređenje sustava navedenim Zakonom, kao i rješavanje otvorenih pitanja proizvodnje i stavljanja na tržište sjemena i sadnog materijala s obzirom na rast sektora sjemenarstva od 23 posto u protekle tri godine, a ukoliko (nije vjerojatno prije 2024. godine) nastupi obveza unošenja novih odredbi u pravni sustav RH, tada će se pristupiti eventualnom donošenju izmjena i dopuna Zakona. Zakon prolazi kroz standardnu proceduru usvajanja kako je propisano Ustavom i Poslovnikom o radu Hrvatskog Sabora te su moguće promjene u nacrtu do konačnog usvajanja.

Ministarstvo poljoprivrede brojnim ulaganjima u cilju ima povećati produktivnost, samodostatnost i konkurentnost poljoprivredno-prehrambenog sektora, međutim, sve mjere intervencija i sva financijska sredstva ne mogu donijeti rezultate dok se ne riješi činjenice da je svake godine oko 20 posto sjemena u strukturi biljne proizvodnje krajnje niske kvalitete. Prilikom sjetve takvog sjemena, zbog nepoznatih kvalitativnih parametara, nije moguće izračunati normu sjetve, stoga je neophodno napraviti kvalitativan skok za našu biljnu proizvodnju putem dorade sjemena - zdravim i kvalitetnim sjemenskim materijalom sprječavamo širenje bolesti, korova i štetnih organizama, a s druge strane omogućuju se kvalitetni, visoki i stabilni prinosi.

Ovakav Prijedlog zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja naišao je na kritike i zabrinutost niza udruga koje su dali svoje primjedbe u postupku elektronskog savjetovanja od kojih su neke već uvažene. Također, održani su sastanci s udrugama čija je predstavnica uključena u rad Povjerenstva za izradu Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja. Ovakav Prijedlog zakona podržala je stručna javnost odnosno udruženja, institucije i učilišta poput Hrvatskog agronomskog društva, Društva agronoma Osijek, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima i Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša Split.

Da se zaključiti da će konačno na tržište s,mjeti i ličke sadnice voćaka koje već godinama uspješno proizvode Marica i Darko Majetić iz OPG-a Majetić u Gospiću.
Darko već godinama na svim stranama Like pronalazi već zaboravljenje vrste voćaka, nabavlha reznice i kalemi ih na divlje voćke koje donosi iz šume. Mušterije mu se stalno vraćaju po još kad se za koju godinu uvjere u kvalitetu njegove proizvodnja, a ima ih i iz Dubrovnika. (Ln)

Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva i državne imovine

NOVE SUBVENCIJE ZA STANOVE

Ove godine 50 milijuna kuna za subvencije.

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
2. VELJAČE 2021. U 17 SATI

ZAGREB - Nakon što je, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, u prosincu prošle godine Sabor donio izmjene i dopune Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, produljen je rok provođenja ove poticajne mjere za mlade sve do 2023. godine. Tako oni građani koji do sada nisu bili u mogućnosti realizirati kupnju stana ili kuće uz subvencionirani stambeni kredit, imaju novu priliku aplicirati.

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat, zajedno s predstavnicima Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), danas je održao inicijalni sastanak s predstavnicima banaka, koje su kao kreditne institucije do sad sudjelovale i pratile pozive za subvencioniranjem stambenih kredita. Upravo će za sve zainteresirane kreditne institucije unutar iduća dva tjedna biti objavljen javni poziv za dostavu ponuda vezanih uz visinu kamatnih stopa, što je ujedno i prvi korak prema raspisu novog javnog poziva za građane.

- Nakon što budu provedene sve potrebne pripremne radnje, očekujemo da bi javni poziv prema građanima mogao biti otvoren u prvoj polovici mjeseca ožujka. S obzirom da je svrha ovog Zakona poticati demografsku obnovu društva, urbanu regeneraciju naselja te smanjenje odlazaka mladih obitelji, ovaj će poziv biti otvoren sve do utroška planiranih sredstava za subvencioniranjem, što u 2021. godini iznosi 50 milijuna kuna.- istakao je ministar Horvat.

Do sada odobreno više od 17 tisuća zahtjeva za subvencioniranjem. (Ln)

Vlada RH

Potpora poljoprivrednicima

Potpora je namijenjena prodaji na smljekomatima.

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
14. siječnja 2021. u 18. sati

ZAGREB - Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je Program pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda u samoposlužnim uređajima u procesu fiskalizacije vrijedan 500 tisuća kuna, kojim će poljoprivrednici moći ostvariti do pet tisuća kuna potpore za troškove potrebne nadogradnje svojih automata.

Početkom godine mljekomati i drugi samoposlužni uređaji moraju imati ugrađen softver i uređaj za fiskalizaciju koji omogućava razmjenu podataka s Poreznom upravom. To je prouzročilo probleme dijelu poljoprivrednika radi generiranja otežanih tehničkih i financijskih uvjeta poslovanja zbog čega je Ministarstvo poljoprivrede donijelo Program pomoći vlasnicima registriranih samoposlužnih uređaja za prodaju hrane životinjskog i biljnog podrijetla u troškovima nadogradnje samoposlužnog uređaja.

Korisnik ovog Programa je poljoprivrednik upisan u Upisnik poljoprivrednika, čiji su samoposlužni uređaji odobreni i upisani u odgovarajući Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog i za biljne proizvode u Upisnik subjekata i objekata u poslovanju hranom kojeg vodi Ministarstvo zdravstva. U slučaju da se utvrdi da ukupni zatraženi iznos potpore na temelju ovoga Programa premašuje iznos novčanih sredstava utvrđenih Odlukom, isplata će se vršiti na način da će se svim korisnicima koji su ostvarili pravo na temelju ovoga Programa proporcionalno umanjiti iznos potpore, uzimajući u obzir raspoloživi iznos.

Očekivani rezultat Programa je zadržavanje rada samoposlužnih uređaja, kao dio kratkog lanca prodaje domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Ovakvim izravnim načinom prodaje doprinosi se značajnom razvoju poljoprivrede, opstanku malih poljoprivrednih gospodarstava, razvitku seoskog prostora te u konačnici pozitivnom učinku na ukupno nacionalno gospodarstvo. (L.n.)

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

UNICEF POMAŽE MLADE

UNICEF donirao više od 25.000 komada zaštitne opreme za 23 ustanove koje skrbe o 1900 djece.

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
29. prosinca 2020. u 17.30 sati

ZAGREB - Kako bi osigurao kontinuitet usluga i daljnju zaštitu najugroženijih skupina djece i njihovih obitelji tijekom pandemije, UNICEF je Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donirao prioritetnu zaštitnu medicinsku opremu za 23 ustanove iz sustava socijalne skrbi diljem Hrvatske. Donacija vrijedna 496.000 kuna uključuje ukupno 25.100 komada zaštitne opreme (9.840 zaštitnih odijela, 2.760 vizira, 4.700 maski FFP2/N95, 8.800 kirurških maski) namijenjenih za više od tisuću zaposlenika, odnosno 720 stručnjaka iz sustava socijalne skrbi koji rade s djecom bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecom s problemima u ponašanju.

U vrijeme pandemije posebno ugrožene skupine djece i njihove obitelji te pružatelji usluga izloženi su višestrukim rizicima. Stoga će Ministarstvo opremu dostaviti u 23 institucije koje pružaju usluge za više od 1.900 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djece s problemima u ponašanju. Primopredaji opreme nazočile su Margareta Mađerić, državna tajnica pri Ministarstvu i Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

- Današnja donacija predstavlja veliku pomoć u borbi protiv bolesti koja ima utjecaja na naš svakodnevni život i funkcioniranje. Hvala UNICEF-u što predano radi kako bi doprinio boljoj skrbi za najugroženije obitelji i djecu.- istaknula je državna tajnica Mađerić i naglasila kako ovo nije prva donacija od UNICEF-a te kako je do sada osigurao zaštitnu opremu u vrijednosti 1,5 milijuna kuna.

Predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Regina M. Castillo, poručila je: - Za nas su najranjivija djeca i obitelji u riziku na prvome mjestu, posebno sada kada pandemija ozbiljno ugrožava njihovo zdravlje i dobrobit. Od početka pandemije, u suradnji s Vladom Republike Hrvatske UNICEF osigurava pomoć tamo gdje je najvažnije, kroz nabavu zaštitne medicinske opreme, higijenskih proizvoda i dezinficijensa, organizaciju online treninga te pripremu edukativnih materijala, smjernica i preporuka. Osiguravajući pravovremenu zaštitu stručnjaka na prvoj liniji socijalne skrbi, osiguravamo kvalitetnu i kontinuiranu podršku djeci i obiteljima kojima je u kriznim vremenima najpotrebnija naša pomoć.

Kao odgovor na krizu izazvanu koronavirusom u Hrvatskoj, UNICEF je u ožujku pokrenuo kampanju "Zajedno protiv koronavirusa" kroz koju je do sada osigurao:
više od 173.000 komada profesionalne zaštitne opreme za sustav zdravstva i socijalne skrbi, 10 oksigenatora za zdravstvene ustanove, informatičku opremu za nadogradnju servera potrebnog za online nastavu za 450.000 učenika, 100 tablet računala i 500 SIM kartica za ranjive skupine djece, više od 12.700 higijenskih proizvoda za socijalno ugrožene obitelji, 450 paketa za podršku ranom učenju djeci iz socijalno ugroženih obitelji, besplatnu telefonsku liniju za podršku udomiteljskim obiteljima, edukativne materijale, stručne smjernice i upute za roditelje, djecu i stručnjake. (Ln)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

PRODUŽAVANJE SUBVENCIJA ZA STANOVE

Do sada subvencionirana 4.235 zahtjeva. Subvencioniranje stambenih kredita za mlade obitelji do 2023. godine.

Prve POS zgrade u Gospiću
Prve POS zgrade u Gospiću
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
9. prosinca 2020. u 18.30 sati

ZAGREB - Nakon što je zainteresirana i stručna javnost kroz Javno savjetovanje imala priliku dati svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe, na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita koje je u ime Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine predstavio ministar Darko Horvat.

Podsjetimo, subvencioniranje stambenih kredita je program stambenog zbrinjavanja u sklopu kojeg država, odnosno resorno Ministarstvo te Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), pomažu pri otplati dijela stambenog kredita prilikom kupnje stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina. Zakon o subvencioniranju stambenih kredita donesen je u svrhu poticanja demografske obnove društva, urbane regeneracije naselja te smanjenja iseljavanja mladih obitelji. Njime se propisuje davanje pomoći građanima prilikom rješavanja stambenog pitanja kupnjom stana ili kuće, odnosno gradnje kuće, putem subvencioniranja stambenog kredita.

Ističući važnost ove mjere, ministar Horvat naglasio je kako je po posljednjem pozivu zaprimljen rekordan broj zahtjeva, što je još jedan pokazatelj da su građani prepoznali ovu mjeru kao kvalitetnu.
- O uspješnosti provedbe ove mjere najbolje govori podatak da je u protekle četiri godine odobreno preko 17.000 subvencioniranih kredita, a u obiteljima koje koriste subvencije do sada je rođeno više od 2.000 djece. Sve je to dobar pokazatelj Ministarstvu i Vladi da idemo u dobrom smjeru, te da nastavimo s provedbom subvencioniranja i u narednim godinama.- rekao je ministar Horvat.

Program se uspješno provodi od 2017. godine i to jednom godišnje, dok su iznimno ove godine objavljena dva poziva - jedan u travnju, kada je zaprimljen ukupno 3.681 zahtjev, dok su prijave na posljednji poziv bile moguće od 28. rujna do 19. listopada 2020. godine. U tom razdoblju zaprimljen je ukupno 4.561 zahtjev, od čega je do sada odobreno njih 4.235, dok se dio zahtjeva još uvijek nalazi na dopuni.

Kako bi se mjera stambenog zbrinjavanja nastavila i dalje bilo je potrebno izmijeniti postojeći zakonodavni okvir, s obzirom da je trenutno važećim Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita propisano da se pozivi APN-a raspisuju samo do kraja ove godine.

Ovo su neke od novina koje je ministar Horvat predstavio na sjednici Vlade:
- utvrđuje se novi rok do 31. prosinca 2023. godine u kojem Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavljuje javne pozive za svaku kalendarsku godinu,
- jasnije se određuje da se ne odobrava subvencioniranje kredita podnositeljima koji su to pravo ostvarili ranije,
- jasnije se definira status malodobne djece za koje se odobrava dodatno subvencioniranje kao članove kućanstva. (Ln)
- uređuje se rok u kojem su korisnik kredita i članovi kućanstva obvezni imati prijavljeno prebivalište i
- uređuju se slučajevi u kojima nije potrebno vratiti uplaćena sredstva subvencija te se proširuju na prodaju stana ili kuće u slučaju izgradnje veće kuće.

Za ovu svrhu u Državnom proračunu Republike Hrvatske u 2021. godini osigurano je 263,5 milijuna kuna od čega je 213,5 milijuna kuna za plaćanje subvencija iz obveza do 2021. i 50 milijuna kuna za nove subvencije koje će se odobriti u idućoj godini. Za 2022. i 2023. godinu osigurano je dodatnih 50 milijuna kuna svake godine. (Ln)

Ministarstvo poljoprivrede

POLJOPRIVREDNICIMA ISPLAĆENO 6,8 MILIJARDI KUNA

Sredstva je iskoristilo 110 tisuća poljoprivrednika.

Pčele na ličkoj paši/Snimio Marko Čuljat, Lika press
Pčele na ličkoj paši/Snimio Marko Čuljat, Lika press
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
8. prosinca 2020. u 18.30 sati

ZAGREB - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, provedbeno tijelo Ministarstva poljoprivrede, je u ovoj godini, zaključno s 30. studenoga isplatila 6,8 milijardi kuna korisnicima svih mjera i programa.

Od tog iznosa 3,1 milijarda kuna odnosila se na mjere ruralnog razvoja, gotovo 3,1 milijarda kuna na izravna plaćanja, 84,5 milijuna su isplate iz "Vinske" omotnice, za školsko voće je utrošeno 8,5 milijuna i 2,7 milijuna kuna za školsko mlijeko. Pomoć pčelarima kroz njihovu omotnicu iznosila je 14,8 milijuna, isplaćena sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo iznosila su 183,7 milijuna kuna, a za dodatne nacionalne potpore iz Državnog proračuna izdvojeno je 299 milijuna kuna.

Usporedbe radi, prije pet godina u APPRRR-u radilo je 725 ljudi i isplaćeno su 4,3 milijarde kuna sredstava. U APPRRR-u danas radi 750 ljudi koji obavljaju poslove kontrola na terenu, objavljuju natječaje, sudjeluju u izradi programa i pravilnika, obrađuju prijave, rade tehničke i ekonomske analize, odgovaraju Europskoj Komisiji, odgovorni su za funkcioniranje, nadogradnju i održavanje informacijskih sustava za više od 110 tisuća korisnika i još mnogo toga, a do kraja ove godine očekuje se ukupna isplata od 7 milijardi kuna.

- U godini obilježenoj izvanrednim okolnostima izazvanima širenjem bolesti COVID-19 Agencija za plaćanja je maksimalno upregnula sve svoje kapacitete, kako bi podržala i dodatno potaknula domaće proizvođače. Zahvaljujem im na vrijednom radu u korist svih hrvatskih poljoprivrednika, ribara, prerađivača, šumara i drugih koji, unatoč zahtjevnoj godini, proizvode i više i produktivnije.- naglašava ministrica poljoprivrede Marija Vučković. (Ln)

Ministarstvo poljoprivrede

POVEĆANA PROIZVODNJA HRANE

Rast vrijednosti poljoprivredne proizvodnje na gotovo 19 milijardi kuna

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
29. studenoga 2020. u 10.30 sati

ZAGREB - Prema prvoj privremenoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, poljoprivredna proizvodnja je u ovoj godini povećana je za 4,7 posto u odnosu na prošlu godinu odnosno sa 17,9 milijardi na 18,8 milijardi kuna. Također, zabilježen je porast neto dodane vrijednosti i produktivnosti od gotovo deset posto.

- Podaci o porastu neto dodane vrijednosti i produktivnosti navode na zaključak da bi rast mogao biti trajniji. Svakako treba pričekati konačne procjene, pri čemu su one posljednjih godina uvijek pozitivnije u odnosu na prve privremene procjene. Zahvaljujem svim hrvatskim poljoprivrednicima i poljoprivredno-prerađivačkoj industriji na volji, naporima, ulaganjima, trpljenju poremećaja te na tihom, ali vrlo dobro organiziranom radu, prvim, drugim i trećim smjenama, nabavkama inputa u otežanim uvjetima, dobrim inicijativama i kritikama. Radimo zajedno. U vremenima ispred nas, znat ćemo i dalje poticati preobrazbu - fokusiranjem na one prave, bilo male, bilo velike, jer na taj način najbolje čuvamo selo, te brzim reakcijama na poremećaje u skladu s mogućnostima Državnog proračuna. Ono što je jednako važno, nastavit ćemo s upornim radom na ukidanju izvoznih barijera, dobivanjem veterinarskih certifikata, predlaganjem mjera Europskoj komisiji- ističe ministrica poljoprivrede Marija Vučković. (LN)

Ministarstvo poljoprivrede

POMOĆ U PRODAJI PROIZVODA

Prmi gospićki mljekomat je na ulasku u placu u Smiljanskoj ulici
Prmi gospićki mljekomat je na ulasku u placu u Smiljanskoj ulici
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
27. studenoga 2020. u 12.30 sati

ZAGREB - Ministarstv o poljoprivrede donijelo je Program pomoći za izravnu prodaju putem samoposlužnih uređaja u elektronskom savjetovanju. Cilj Programa je omogućiti financijsku pomoć poljoprivrednicima, vlasnicima registriranih i odobrenih samposlužnih uređaja za prodaju hrane životinjskog podrijetla u procesu fiskalizacije, i to u dijelu troška nadogradnje samoposlužnog uređaja s uređajem i računalnim programom za fiskalizaciju koji omogućavaju razmjenu podataka s Poreznom upravom.

Za Program je iz Državnog proračuna osigurano 500.000 kuna, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti po samoposlužnom uređaju je 5000 kuna. Program pomoći je u postupku elektronskog savjetovanja koje će trajati do 5. prosinca 2020. godine.

Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom te Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom uveden je obvezan postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja koji započinje s primjenom od 1. siječnja 2021. godine, a krajnji rok za usklađivanje je 31. siječnja 2021. godine.

Sukladno tome, osmišljen je Program, a njegovi korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika, čiji su samoposlužni uređaji odobreni i upisani u odgovarajući Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla. U slučaju da se utvrdi da ukupni zatraženi iznos potpore na temelju ovoga Programa premašuje iznos novčanih sredstava utvrđenih Odlukom, isplata će se vršiti na način da će se svim korisnicima koji su ostvarili pravo na temelju ovoga Programa proporcionalno umanjiti iznos potpore, uzimajući u obzir raspoloživi iznos.

Trend izravne prodaje poljoprivredno - prehrambenih proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva samoposlužnim uređajima u Republici Hrvatskoj prisutan je već dugi niz godina, a započeo je u mljekarskom sektoru, te se nastavio i u drugim poljoprivrednim sektorima. Temeljem podataka Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske odobren je rad 108 samoposlužnih uređaja za prodaju prehrambenih proizvoda životinjskog podrijetla (mlijeko, jaja, med) i određen broj samoposlužnih uređaja za prodaju proizvoda biljnog podrijetla (jestiva ulja). Samoposlužni uređaji s domaćim poljoprivredno - prehrambenim proizvodima dobar su lanac prodaje i za proizvođača i za krajnjeg potrošača u kratkom lancu opskrbe koji imaju i ekonomsku i ekološku korist. Proizvođaču omogućuje izravan plasman proizvoda, bolju cijenu, a krajnjem potrošaču domaći svježi proizvod dostupan od 0 do 24 sata. Ovakvim izravnim načinom prodaje doprinosi se značajnom razvoju poljoprivrede, opstanku malih poljoprivrednih gospodarstava, razvitaku seoskog prostora te u konačnici pozitivan učinak na ukupno nacionalno gospodarstvo, a važnost ovakvog puta prodaje najviše je došao do izražaja u vrijeme izvanrednih okolnosti poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19.

E-savjetovanje je dostupno na poveznici.

esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15428

Ministarstvo poljoprivrede

NATJEČAJI ZA 300 MILIJUNA KUNA

Danas su objavljena dva natječaja. Objavljujemo i poveznicu za dokumentaciju.

Detalj iz Farme Holjevac u Mušaluku
Detalj iz Farme Holjevac u Mušaluku
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
23. studenoga 2020. u 19.45 sati

ZAGREB - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas dva natječaja za provedbu podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., ukupne vrijednosti 300 milijuna kuna.
Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. " "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" - ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva vrijedan je 250 milijuna kuna, od čega je 125 milijuna kuna namijenjeno za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije), dok je druga polovica usmjerena na velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO).
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj.
Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do milijun eura za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije), do 3 milijuna eura za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR) te do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš" ima ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore u vrijednosti od 50 milijuna kuna. Prihvatljivi korisnici su: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj.

U sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi su isključivo korisnici koji su podnijeli zahtjev za potporu za prihvatljiva ulaganja na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" - ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva. Ulaganje u sklopu ovoga Natječaja mora biti povezano s prihvatljivim ulaganjem iz Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" - ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva.
Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 300.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.
Prvi dio zahtjeva za potporu za ove natječaje može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 14. prosinca 2020. godine od 12:00 sati do 30. travnja 2021. godine do 12:00 sati.

Sva dokumentacija se nalazi na poveznici.
www.apprrr.hr/podmjera-4-1-potpora-za-ulaganja-u-poljoprivredna-gospodarstva

Ministarstvo unutarnjih poslova

NOVI SPOT KLAPE SV. MIHOVIL

Prenosimo novi spot policijske klape "Otiš'o je s mirisima jutra"

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
17. studenoga 2020. u 13 sati

ZAGREB - Na mrežnoj stranici MUP-a danas je objavljen novi spot Klape sv. Mihovil "Otiš'o je s mirisima jutra". Riječ je o obradi pjesme koja se nalazi na prvom studijskom albumu policijske klape Sveti Mihovil, izdanom u rujnu ove godine.

Pjesma je poznata u izvedbi velikana hrvatske glazbene scene Krunoslava Kiće Slabinca, koji nas je jučer nažalost napustio. Novi spot policijske klape Sveti Mihovil izrađen je za nadolazeći Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, u želji da se iskaže zahvala i vječni pijetet svim žrtvama koji su svoj život položili na oltar Domovine.

Ponos i domoljublje zapisano filmskom trakom u ovom videospotu prikazano je kroz istinitu priču mladog hrvatskog policajca koji traga za mjestima kalvarije svoga oca stradalog tijekom Domovinskog rata u obrani herojskog grada Vukovara. Ujedno, ovaj spot je trajni In memoriam na 97 hrvatskih hrabrih policajaca koji su 1991. godine izašli kroz vrata policijske uprave dajući svoje neustrašivo Srce za obranu grada Vukovara. Na ta vrata više se nikada nisu vratili. Otišli su s mirisima jutra… svjesni da su novim naraštajima stvorili Domovinu.

Evo i poveznice za spot:

youtu.be/gT13qXa9jK8

Ministarstvo poljoprivrede

USKORO JEDINSTVENO OSIGURANJE ŠTETE OD DIVLJAČI

Često u prometu strada i divljač
Često u prometu strada i divljač
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
10. STUDENOGA 2020. U 17.30 SATI

ZAGREB - Lovstvo je multidisciplinarno područje u kojoj stručnim radom treba uskladiti odnose i interese na relaciji stanište - divljač - čovjek. Jedan od nezaobilaznih negativnih čimbenika lovnog gospodarenja su štete od divljači, jer ona svojim obitavanjem, potrebama za hranom, dnevnom ili sezonskom migracijom, utječe na stanište, floru i faunu, što u određenom trenutku kada taj utjecaj prijeđe u neprihvatljiv, predstavlja problem i očituje se kao šteta.

Kod praćenja šteta od divljači, dosadašnja iskustva ukazuju na niz poteškoća oko utvrđivanja, praćenja i evidencije šteta, a također i kod pronalaženja optimalnih rješenja za sprječavanje ili nadoknadu nastale štete. Zbog porasta broja motornih vozila i sve veću mrežu prometnica, štete od divljači su u značajnom porastu, a isto tako utjecajem ljudi na okoliš te intenzivnijim obrađivanjem poljoprivrednih površina, stanište se mijenja i smanjuje pa se divljač prilagođava novonastalim uvjetima i hranu nalazi na poljoprivrednim poljima.

Kako bi se taj izuzetno veliki teret ublažio, unazad tri godine Ministarstvo poljoprivrede iz Državnog proračuna financira policu osiguranja u ukupnom iznosu od 52,7 milijuna kuna samo za štete u prometu. I sada, po prvi puta u Hrvatskoj, Ministarstvo je pristupilo primjeni optimalnog modela koji uključuje i štete na poljoprivredi, a ukupna procijenjena vrijednost je 60 milijuna kuna godišnje i potpuno se financira iz državnog proračuna. Ovim modelom će se omogućiti ravnopravni uvjeti za sve sudionike te sačuvati poljoprivredna proizvodnja koja trpi štete od divljači, ali istovremeno omogućiti nesmetano obavljanje lova.

Predmet novog osiguranja je odgovornost osiguranika za štetu od divljači zbog smrti, ozljede tijela ili narušavanja zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe (uključujući štetu na motornom, priključnom ili željezničkom vozilu) te štete koju divljač prouzroči na poljoprivrednim kulturama i koja nastane uslijed naleta motornog, priključnog ili željezničkog vozila na divljač ili uslijed naleta divljači na motorno, priključno ili željezničko vozilo. Trećom osobom se smatra oštećena osoba, kao i članovi i djelatnici osiguranika te članovi njihovih obitelji. Osiguranici će biti svi davatelji prava lova i lovoovlaštenici u RH prema Središnjoj lovnoj evidenciji na dan zaključenja ugovora o javnoj nabavi.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja, zainteresirani gospodarski subjekti svoje komentare, prijedloge i mišljenja mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 12. studenog 2020. (Ln)

Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

SUBVENCIONIRANJE KREDITA ZA MLADE

Ponedjeljak zadnji dan za predaju dokumentacije.

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
14. listopada 2020. u 17.10 sati

ZAGREB - Peti po redu poziv za subvencionirane kredite za mlade obitelji bliži se kraju. Ponedjeljak, 19. listopada, posljednji je dan za predaju dokumentacije za subvenciju kredita za kupnju kuće ili stana ili gradnju kuće.

Posljednji službeni podaci APN-a govore da je do sada zaprimljeno 2.986 zahtjeva što pokazuje i dalje velik interes građana za ovu mjeru Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, a do sad je obrađeno 1130 zahtjeva od kojih je odobreno njih 930.

Riječ je o već dobro poznatom i prihvaćenom programu u sklopu kojeg država, odnosno Ministarstvo te APN, pomažu pri otplati dijela stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina. Rok subvencije produžuje se za dvije dodatne godine za svako novorođeno dijete za vrijeme trajanja subvencije. Prošle su godine donesene i izmjene Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojima se subvencija produljuje za dodatnu godinu dana po svakom djetetu koje osoba ima u vrijeme prijave za kredit. U praksi to znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece pri prijavi, subvencija umjesto pet trajati sedam godina, a ukoliko dobiju još jedno dijete subvencija će trajati ukupno devet godina.

Podsjetimo kako se na poziv mogu prijaviti svi građani mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po četvornom metru odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita. Najveće subvencije dobivaju oni koji namjeravaju kupiti stan ili kuću ili izgraditi kuću u najnerazvijenijim područjima, dok 30 posto mjesečne rate kredita ide onima koji su odlučili kupiti ili izgraditi nekretninu u urbanim središtima poput Zagreba.

U ovom krugu subvencioniranih stambenih kredita sudjeluje 14 banaka s efektivnim kamatnim stopama u rasponu od 2,12 do 3,50 posto. U dosadašnja četiri provedena poziva
8153 obitelji riješilo je svoje stambeno pitanje kupnjom stana, 3525 kupnjom kuće te 1333 izgradnjom kuće. Prosjek godina onih koji dobivaju subvencije je 33, a prosječna mjesečna rata ili anuitet 385 eura od koje mjesečna subvencija iznosi oko 130 eura. Prosječni iznos subvencioniranog kredita iznosi 69.500 eura ili 521.250 kuna koji će korisnici otplaćivati u prosjeku 21 godinu. Država je za subvencije do sad uplatila preko 244 milijuna kuna. (Ln)

Ministarstvo poljoprivrede

POTPORA PČELARIMA

Pčelarimo je isplaćeno gotovo 15 milijuna kuna.

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
12. listopada 2020. u 18.30 sati

ZAGREB - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju završila je obradu svih zaprimljenih zahtjeva za pčelarsku godinu 2020., a u okviru provedbe mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava predviđen omotnicom za 2020. godinu u potpunosti je iskorišten te su isplaćena sredstva korisnicima u ukupnom iznosu od 14, 8 milijuna kuna.

Veliki odziv pčelara zabilježen je za Mjeru 1 - Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara - kojom se sufinancira nabava pomagala, pribora i opreme, kao i edukacije pčelara i senzorskih analitičara te za Mjeru 2 - Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze kojom se nastoji ispravno, pravovremeno i učinkovito kontrolirati i suzbijati štetnike i bolesti u pčelinjim zajednicama.

Prošle godine doneseni Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine kroz tri godine predviđa ukupna sredstva u iznosu od 44,5 milijuna kuna, a cilj je provedbom mjera stvoriti uvjete za bolji položaj pčelarstva u Republici Hrvatskoj te stvoriti osnovu za povećanje konkurentnosti u pčelarskom sektoru. Mjere koje se provode u okviru Nacionalnog pčelarskog programa 2020. - 2022. su tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara, suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze, racionalizacija troškova selećeg pčelarenja, mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost, obnavljanje pčelinjeg fonda, suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda, praćenje tržišta te poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu.

- Potpuno iskorištenje omotnice rezultat je dijelom pomno osmišljenih i provedenih mjera iz Nacionalnog pčelarskog programa koji je zamišljen i realiziran kao temelj za stvaranje uvjeta za bolji položaj pčelarstva u Republici Hrvatskoj te osnova za povećanje konkurentnosti u pčelarskom sektoru. U velikoj mjeri za ovaj uspjeh zaslužni su sami pčelari - sve bolje evidentiranje i efikasnije organiziranje pčelara doprinijelo je porastu broja registriranih pčelara i pčelinjih zajednica što, uz odgovarajuću edukaciju i pomoć, rezultira potpunim iskorištenjem dostupnih sredstava, osnažuje ovu gospodarsku granu i razvija ruralne prostore.- naglasila je tim povodom ministrica poljoprivrede Marija Vučković. (Ln)

Ministrica Vučković na otvorenju XXII. Izložbe tradicijskih proizvoda Jesen u Lici

LIKA KAO MJESTO IDEALNO ZA ŽIVOT

Ministrica Vučkovim pozdravlja sudionike Jeseni u Lici/Snimio Marko ČULJAT, Ličke novine
Ministrica Vučkovim pozdravlja sudionike Jeseni u Lici/Snimio Marko ČULJAT, Ličke novine
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
2. listopada 2020. u 22 sata

GOSPIĆ - Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, kao izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, nazočila je otvorenju tradicionalne manifestacije Jesen u Lici, koja po 22. put zaredom okuplja proizvođače i zaljubljenike u tradicijske proizvode.

Riječ je o najvećoj izložbeno - prodajnoj manifestaciji u Ličko-senjskoj županiji koju tradicionalno organizira Ličko-senjska županija i Razvojna agencija LIR-a u suorganizaciji Grada Gospića, a odvija se pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske i predsjednika Hrvatskog sabora te pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Manifestacija je od izuzetnog značaja za mala poljoprivredna gospodarstva i male poduzetnike s primorskog i ličkog dijela Ličko-senjske županije te ruralnih prostora iz cijele Hrvatske jer im pruža mogućnost za izlaganje brojnih autohtonih poljoprivrednih, prehrambenih, uporabnih i ukrasnih proizvoda visoke kvalitete. Manifestaciju će upotpuniti i izložbe etnografskih zbirki te nastupi kulturno-umjetničkih društava koji će predstaviti folklornu baštinu kraja iz kojeg dolaze, kao i mimohod konjskih zaprega ulicama središta Grada Gospića. Proizvodnja prepoznatljivih proizvoda te njihova promocija putem renomiranih tradicionalnih manifestaciju razvijaju ruralnu sredinu, kao i cijeli niz projekata u Ličko-senjskoj županiji koji je financiran sredstvima Programa ruralnog razvoja.

Kroz mjere Programa ruralnog razvoja te kroz izvorne i tržišne potpore u županiji je do sada kroz 15.128 ugovora odobrena vrijednost potpore u iznosu od gotovo 1,4 milijarde kuna, pri čemu je isplaćeno gotovo 1,2 milijarde kuna. Samo u posljednje četiri godine kroz mjere Programa ruralnog razvoja u Ličko-senjskoj županiji ukupno je ugovoreno 827 milijun kuna kroz 9.224 odluke o financiranju, a isplaćeno je 661 milijun kuna. Od toga je više od 18 milijuna kuna uloženo u izgradnju i opremanje tri dječja vrtića te je razminirana površina od 5.366.101,70 četvornih metara u vrijednosti 63 milijuna kuna. Zahvaljujući EU sredstvima iz Programa ruralnog razvoja uloženo je 13,2 milijuna kuna u četiri vodoopskrbna projekta, 13 milijuna kuna u četiri projekta izgradnje nerazvrstanih cesta, obnovljena su dva groblja te izgrađen jedan društveni i jedan vatrogasni dom. Možda najvažnije za perspektivu županije, 14 milijuna kuna dodijeljeno je 62-ci mladih poljoprivrednika koji su prijavili projekte vrijedne više od 20 milijuna kuna, kao i 38 pokrenutih nepoljoprivrednih djelatnosti. Čak 175 malih poljoprivrednih gospodarstava prijavilo se na mjeru 6.3.1. te im je odobreno ukupno gotovo 20 milijuna kuna.

- Nas u Vladi u velikoj mjeri ohrabruju upravo podaci o interesu stanovništva Like za projektima financiranima pomoću sredstava Europske unije. Proizvodnja prehrambenih proizvoda visoke kvalitete prepoznatljivih i na razini Europske unije, kao i svaki prijavljeni projekt povećavaju kvalitetu života stanovnika Like, a uvjereni smo da ćemo dobro osmišljenim mjerama i u godinama koje slijede privući ne samo interes za ulaganja već i interes za odabir Like kao mjesta idealnog za život.- istaknula je tom prigodom ministrica Vučković. (Ln)

ZAPOŠLJAVANJE U VOJSCI

MORH raspisao natječaj za prijam 160 kandidata vojnika i mornara u djelatnu vojnu službu.

 
 
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
30. rujna 2020. u 18.45 sati

ZAGREB - U vojničku službu u trajanju od dvije godine prima se 160 kandidata odnosno kandidatkinja za vojnika/mornara s početkom službe 3. studenog 2020.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je danas javni natječaj za ugovorni prijam 160 kandidata, odnosno kandidatkinja, za vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu u trajanju od dvije godine s početkom službe 3. studenog 2020. godine.

Probni rad traje šest mjeseci, a kandidatkinje i kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. i 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19).

Posebni uvjeti za prijam vojnika/mornara propisani člankom 36. Zakona su:
- najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje
- najviše navršenih 30 godina života do kraja 2020. godine
- uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok.

U vojničku službu mogu se primiti i bivši ugovorni vojnici/mornari kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, ako nisu stariji od 40 godina i koji uz prethodno navedene uvjete moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 34.b Zakona i uvjete propisane točkom 3. Odluke o uvjetima i postupku sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme (Narodne novine, br. 91/18).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom Odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata odnosno kandidatkinje ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256, 10.000 Zagreb, u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na internetskoj stranici Ministarstva obrane www.morh.hr. telefoni 01/3784-812 i 01/3784-813 te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane. (Ln)

Ministarstvo poljoprivrede

Sudjelujte u kreiranju baze EU projekata do kraja mjeseca

Do sada prijavljeno 604 projekata ukupne vrijednosti 1,15 milijarde kuna

licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
22. rujna 20202. u 17.15 sati

ZAGREB - Prijave projekata za kreiranje baze projekta za financiranje iz EU fondova otvorene su do 30. rujna i vrše se na poveznici:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvEuEc1hZAtKgL3dX3ba3j_R0M--oCqXIpDWvPKMiPR0cx_w/viewform

Od početka rujna prijavljeno je više od 600 projekata ukupne vrijednosti 1,15 milijardi kuna. Više od polovine projekata je već u nekoj fazi pripremljenosti za realizaciju, od kojih 130 projekata ima dokumente o pravima gradnje i druge potrebne dozvole, a 105 projekata ima izrađenu projektno-tehničku dokumentaciju. Također, gotovo dvije trećine projekata se odnosi na sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja, u najvećoj mjeri s ciljem obnove ruralnog gospodarstva i unapređenja uvjeta života u ruralnim područjima.

Ministarstvo poljoprivrede započelo je s procesom izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga. Doprinos potencijalnih korisnika u kreiranju baze EU projekata pridonijet će još kvalitetnijoj pripremi programskih dokumenata, strategija i planova te će pomoći pri planiranju konkretnih mjera koje će se u narednom periodu moći prijaviti za financirane iz europskih fondova (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za jamstva u poljoprivredi, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Mehanizam za oporavak i otpornost) odnosno iz Državnog proračuna.

- Na ovaj način želimo saznati kakvim poduzetničkim inicijativama raspolažemo te sukladno tome pronaći načine na koje ih možemo podržati. Ono što nas veseli, pored projekata malih poljoprivrednika, su i projekti jedinica lokalne samouprave fokusirani na jačanje ruralne infrastrukture. Također, uočavamo i snažan impuls iz prerađivačke industrije bez koje nema ni razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje. Prikupljeni podaci će nam biti važno uporište u razgovorima u Europskoj komisiji te ćemo, zahvaljujući njima, biti efikasniji u programiranju i planiranje budućih sredstava.- istaknula je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Osmi sastanak Vlade s hrvatskim lokalnim čelnicima

LICI I SLIČNIM KRAJEVIMA TREBA POTPORA U RAZVOJU

Sudionici sastanka su ugodno ćaskali na laganoj burici pod pergolom hotela Ana u Gospiću/Snimio Marko Čuljat
Sudionici sastanka su ugodno ćaskali na laganoj burici pod pergolom hotela Ana u Gospiću/Snimio Marko Čuljat
licke-novine@licke-novine.hr
www.licke-novine.hr
18. rujna 2020. u 12.20 sati

GOSPIĆ - Danas je održan 8. sastanak Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina kojem je predsjedavao predsjednik Vlade Andrej Plenković. Dobrodošlicu Vlade i svima nazočnima zaželjeli su ličko-senjski župan Darko Milinović i gradonačelnik Gospića Karlo Starčević.

Milinović je uvjeren u budući razvoj jer je ova Vlada ojačala županijske proračune i danas Ličko-senjska županija nema financijskih problema, dodajući treba znalački koristiti i europske fondove. Zbog korone u turizmu je ostvareno 63 posto manje noćenja i 70 posto manje dolazaka. Nastoji se pomoći rad 5000 OPG-ova pa se priprema i tradicionalna izložba Jesen u Lici. NAglasio je da Liku i slične hrvatske krajeve treba pomoći u razvoju.

Starčević je istakao da su ostvarene početne pozitivne promijene u Lici koja je jedina zelena pustinja u Europi. Gospić ima desetak tisuća stanovnika na gotovo tisuću četvornih kilometara i teško je održavati komunalnu infrastrukturu. Posljedice rate se još jako osjećaju pa je tako u naselju Lički Osik još neobnovljeno čak 28 velikih stambenih zgrada. Budućnost Like vidi u poljoprivredi i proizvodnji hrane uz državnu potporu.

Teme gospićkog sastanka su porezna reforma, reforma lokalne samouprave te korištenje europskih fondova i plan gospodarskog oporavka.

Prvi ovakav skup održan je u Zagrebu, 19. prosinca 2016., radi uspostave načela partnerstva u komunikaciji sa svim hrvatskim županijama, gradovima i općinama. Tada je dogovorena praksa redovitog usklađivanja višerazinskog upravljanja Hrvatskom, radi njezinoga ravnomjernog regionalnog razvoja. Dosad su sastanci u tom formatu održani i u Požegi, Šibeniku, Varaždinu, Rijeci, Zadru i Koprivnici. (MaČ)

Više na poveznici:
vlada.gov.hr/